Dokument & lagar (241 träffar)

Skrivelse 1998/99:150

Regeringens skrivelse 1998/99:150 Årsredovisning för staten 1998 Regeringens skrivelse 1998/99:150 Årsredovisning för staten 1998 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 juni Lena Hjelm-Wallén Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar


Utskottsberedning: 1999/2000:FiU1

Skrivelse 1998/99:146

Regeringens skrivelse 1998/99:146 Tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden Skr. 1998/99:146 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 15 juli 1999 Lena Hjelm-Wallén Björn von Sydow Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen anmäls i enlighet


Utskottsberedning: 1999/2000:SfU4 Följdmotioner: 4

Proposition 1998/99:145

Regeringens proposition 1998/99:145 Ändring av fridskränkningsbrotten Prop. 1998/99:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 juni 1999 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring av bestämmelsen i


Utskottsberedning: -1999/2000:JuU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:144

Regeringens proposition 1998/99:144 Regler om företagskoncentration Prop. 1998/99:144 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 1999 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Konkurrenslagen 1993:20 utgör ett viktigt instrument för att


Utskottsberedning: -1999/2000:NU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:143

Regeringens proposition 1998/99:143 Nationella minoriteter i Sverige Prop. 1998/99:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 juni 1999 Göran Persson Ulrica Messing Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till åtgärder som behövs för


Utskottsberedning: ----1999/2000:KU6
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1998/99:142

Prop. 1998/99:142 Regeringens proposition 1998/99:142 Femprocentsregeln för försäkringsföretag och banker Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Prop. 1998/99:142 Stockholm den 23 juni 1999 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -----------------1999/2000:FiU8
Riksdagsbeslut (26 förslag): , , 17 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:141

Regeringens proposition 1998/99:141 Godkännande av 1998 års protokoll om långlivade organiska föroreningar och om tungmetaller under konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar Prop. 1998/99:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1999 Lena Hjelm-Wallén


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:140

Regeringens proposition 1998/99:140 Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet Prop. 1998/99:140 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 juni 1999 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens


Utskottsberedning: -1999/2000:KU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1998/99:139

Regeringens proposition 1998/99:139 Ändring i lagen om ersättning till steriliserade i vissa fall, m.m. Prop. 1998/99:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 1999 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1999/2000:SoU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:138

Regeringens proposition 1998/99:138 Ändrade bestämmelser för överprövning av vissa personalärenden Prop. 1998/99:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 maj 1999 Göran Persson Lena Hjelm-Wallén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1999/2000:AU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:137

Regeringens proposition 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. Prop. 1998/99:137 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 maj 1999 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar


Utskottsberedning: --1999/2000:NU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Skrivelse 1998/99:136

Regeringens skrivelse 1998/99:136 Genetisk integritet Skr. 1998/99:136 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 juni 1999 Lena Hjelm-Wallén Lars Engqvist Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse lämnar regeringen en redogörelse för det berednings- arbete


Utskottsberedning: 1999/2000:SoU5 Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:135

Regeringens proposition 1998/99:135 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Japan m.m. Prop. 1998/99:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 juni 1999 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: ----1999/2000:SkU4
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:134

Regeringens proposition 1998/99:134 Vissa alkoholfrågor, m.m. Prop. 1998/99:134 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 juni 1999 Lena Hjelm-Wallén Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att kravet i alkohollagen 1994:1738 på


Utskottsberedning: ---1999/2000:SoU4
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 28

Proposition 1998/99:133

Regeringens proposition 1998/99:133 Särskild företrädare för barn Prop. 1998/99:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1999 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en lag om särskild företrädare


Utskottsberedning: -1999/2000:JuU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Skrivelse 1998/99:132

Regeringens skrivelse 1998/99:132 Redovisning av Allmänna pensionsfondens verksam- het år 1998 Skr. 1998/99:132 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1999 Lena Hjelm-Wallén Bosse Ringholm Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en


Utskottsberedning: 1999/2000:FiU6 Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:131

Regeringens proposition 1998/99:131 Ny svensk filmpolitik Prop. 1998/99:131 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 maj 1999 Laila Freivalds Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisas ett nytt filmavtal, 2000 års filmavtal, med


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1998/99:130D1 Bilaga till bokföringslagen

Innehållsförteckning del 2 Bilaga 1 Sammanfattning av Redovisningskommitténs slutbetänkande SOU 1996:1572 Bilaga 2 Författningsförslag i Redovisningskommitténs slutbetänkande Översyn av redovisninglagstiftningen SOU 1996:15713 Bilaga 3 Remissinstanser som yttrat sig över Redovisnings- kommitténs betänkande.102

1999-01-01

Proposition 1998/99:130

Regeringens proposition 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. Prop. 1998/99:130 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 juni 1999 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Redovisningslagstiftningens struktur I propositionen föreslås


Utskottsberedning: --1999/2000:LU2 1999/2000:SkU2
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:129

Regeringens proposition 1998/99:129 Ändrade regler för revisorer i sparbanker och medlemsbanker, m.m. Prop. 1998/99:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1999 Lena Hjelm-Wallén Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -----1999/2000:FiU7
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation