Dokument & lagar (178 träffar)

Skrivelse 1999/2000:137

Regeringens skrivelse 1999/2000:137 Barn här och nu Skr. Redogörelse för barnpolitiken i Sverige med 1999/2000:137 utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 september 2000 Lena HjelmWallén Ingela Thalén Socialdepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2000/01:SoU7 Följdmotioner: 8

Skrivelse 1999/2000:137 (pdf, 582 kB)

Skrivelse 1999/2000:146

Regeringens skrivelse 1999/2000:146 Skr. Anställningsformen överenskommen 1999/2000:146 visstidsanställning Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 september 2000 Lena Hjelm Wallén Mona Sahlin Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslog i propositionen En


Utskottsberedning: 2000/01:AU7 Följdmotioner: 4

Skrivelse 1999/2000:146 (pdf, 46 kB)

Skrivelse 1999/2000:120

Regeringens skrivelse 1999/2000:120 2000 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 1999/2000:120 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 juli 2000 Ingela Thalén Björn Rosengren Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse


Utskottsberedning: Följdmotioner: 3

Skrivelse 1999/2000:120 (pdf, 103 kB)

Skrivelse 1999/2000:114

Regeringens skrivelse 1999/2000:114 En miljöorienterad produktpolitik Skr. 1999/2000:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll En miljöorienterad produktpolitik syftar till att förebygga och


Utskottsberedning: 2000/01:MJU3 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1999/2000:114 (pdf, 271 kB)

Skrivelse 1999/2000:148

Regeringens skrivelse 1999/2000:148 Regeringens redogörelse för regelförenklingsarbetet Skr. med särskild inriktning på små företag 1999/2000:148 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 UDQ 3HUVVRQ 0RQD 6DKOLQ Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I föreliggande


Utskottsberedning: 2000/01:NU1 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1999/2000:148 (pdf, 109 kB)

Skrivelse 1999/2000:132

Regeringens skrivelse Skr. 1999/2000:132 1999/2000:132 Redovisning av Allmänna pensionsfondens Skr. verksamhet år 1999 1999/2000:132 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen lämnar


Utskottsberedning: 2000/01:FiU12

Skrivelse 1999/2000:132 (pdf, 351 kB)

Skrivelse 1999/2000:150

Årsredovisning för staten Regeringens skrivelse 1999/2000:150 Årsredovisning för staten 1999 Regeringens skrivelse 1999/2000:150 Årsredovisning för staten 1999 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Malmö den 18 maj 2000 Statsministern Finansministern Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2000/01:FiU1

Skrivelse 1999/2000:150 (pdf, 877 kB)

Skrivelse 1999/2000:130

Regeringens skrivelse 1999/2000:130 Sverige i Förenta nationerna Skr. 1999/2000:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Malmö den 18 maj 2000 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen lämnar i skrivelsen en redogörelse för Förenta nationernas verksamhet


Utskottsberedning: 2000/01:UU4 Följdmotioner: 6

Skrivelse 1999/2000:130 (pdf, 77 kB)

Skrivelse 1999/2000:125

Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 1999 Regeringens skrivelse 1999/2000:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna Skr. arvsfonden under budgetåret 1999 1999/2000:125 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2000 Lena Hjelm-Wallén


Utskottsberedning: 2000/01:SoU2

Skrivelse 1999/2000:125 (pdf, 1052 kB)

Skrivelse 1999/2000:106

Regeringens skrivelse 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en Skr. handlingsplan 1999/2000:106 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27 april 2000 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen har sedan några år inlett en


Utskottsberedning: 1999/2000:JuU22 Följdmotioner: 18

Skrivelse 1999/2000:106 (pdf, 304 kB)

Skrivelse 1999/2000:104

Regeringens skrivelse 1999/2000:104 Utvärdering av statsskuldens upplåning och förvaltning 1994/951999 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 april 2000 Lena Hjelm-Wallén Bosse Ringholm Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen skall senast den 25 april varje


Utskottsberedning: 1999/2000:FiU30

Skrivelse 1999/2000:104 (pdf, 677 kB)

Skrivelse 1999/2000:102

Utvecklingen inom den kommunala sektorn Regeringens skrivelse 1999/2000:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 1999/2000:102 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 30 mars 2000 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 1999/2000:FiU29 Följdmotioner: 6

Skrivelse 1999/2000:102 (pdf, 1048 kB)

Skrivelse 1999/2000:90

Regeringens skrivelse 1999/2000:90 Nordiskt samarbete 1999 Skr. 1999/2000:90 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2000 Göran Persson Leif Pagrotsky Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under år 1999 mellan de nordiska


Utskottsberedning: 1999/2000:UU9 Följdmotioner: 8

Skrivelse 1999/2000:90 (pdf, 102 kB)

Skrivelse 1999/2000:70

Regeringens skrivelse 1999/2000:70 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets Skr. ministerkommitté under år 1999 1999/2000:70 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 2 mars 2000 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen


Utskottsberedning: 2000/01:UU4

Skrivelse 1999/2000:70 (pdf, 73 kB)

Skrivelse 1999/2000:69

Regeringens skrivelse 1999/2000:69 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen Skr. för säkerhet och samarbete i Europa OSSE under 1999/2000:69 år 1999. Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 2 mars 2000 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2000/01:UU4

Skrivelse 1999/2000:69 (pdf, 66 kB)

Skrivelse 1999/2000:65

Regeringens skrivelse 1999/2000:65 Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet, Skr. SESAM-projektet 1999/2000:65 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 24 februari 2000 Lena Hjelm-Wallén Marita Ulvskog Kulturdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksdagen beslutade år 1995


Utskottsberedning: 1999/2000:KrU14

Skrivelse 1999/2000:65 (pdf, 114 kB)

Skrivelse 1999/2000:150D6 Protokoll

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 18 maj 2000 Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-Wallén, Thalén, Sahlin, Lindh, von Sydow, Pagrotsky, Östros, Messing, Engqvist, Rosengren, Larsson, Lejon, Lövdén, Ringholm Föredragande: statsrådet Ringholm Regeringen beslutar skrivelse 1999/2000:150 Årsredovisning för staten


Utskottsberedning:

Skrivelse 1999/2000:150D5 Bilaga 5

Bilaga 5 Avgifter till och bidrag från EU Bilaga 5 Avgifter till och bidrag från EU Innehållsförteckning Inledning 5 Avgifter till EU 5 Bidrag från EU 5 Utgifter finansierade med bidrag från EU 6 Övrig påverkan på statsbudgeten 7 Tabellförteckning 1.1 Det kassamässiga flödet mellan EU och statsbudgeten 6


Utskottsberedning:

Skrivelse 1999/2000:150D4 Bilaga 4

Bilaga 4 Månadsfördelade utgifter per utgiftsområde Bilaga 4 Månadsfördelade utgifter per utgiftsområde Innehållsförteckning Månadsfördelade utgifter per utgiftsområde 5 Tabell 04 Månadsfördelade utgifter per utgiftsområde 1999 utfall Jan Feb Mars April Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 1 Rikets styrelse


Utskottsberedning:

Skrivelse 1999/2000:150D3 Bilaga 3

Bilaga 3 Specifikation av utgifter på utgiftsområden Bilaga 3 Specifikation av utgifter på utgiftsområden Innehållsförteckning Specifikation av utgifter på utgiftsområden år 1999 5 Tabell 1 Specifikation av utgifter på utgiftsområde år 1999 Tusental kronor a ramanslag r reservationsanslag o obetecknat anslag


Utskottsberedning: