Dokument & lagar (41 träffar)

Proposition 2014/15:147

Regeringens proposition 2014/15:147 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas Prop. 2014/15:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2015 Stefan Löfven Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås det att lagen om


Utskottsberedning: 2015/16:SfU8
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2014/15:147 (pdf, 348 kB)

Proposition 2014/15:145

Regeringens proposition 2014/15:145 Ökad reglering av barns underhåll utanför Prop. underhållsstödet 2014/15:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2015 Stefan Löfven Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen avser att ge


Utskottsberedning: 2015/16:SfU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2014/15:145 (pdf, 673 kB)

Proposition 2014/15:125

Regeringens proposition 2014/15:125 En jämnare och mer aktuell utveckling av Prop. inkomstpensionerna 2014/15:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2015 Margot Wallström Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag


Utskottsberedning: 2015/16:SfU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:125 (pdf, 603 kB)

Proposition 2014/15:124

Regeringens proposition 2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning Prop. 2014/15:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2015 Stefan Löfven Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag om att det antal dagar för


Utskottsberedning: 2015/16:SfU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2014/15:124 (pdf, 281 kB)

Proposition 2014/15:50

Regeringens proposition 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifterna för Prop. unga 2014/15:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 januari 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås, i enlighet


Utskottsberedning: 2014/15:SfU10
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:50 (pdf, 261 kB)

Skrivelse 2014/15:34

Riksrevisionens rapport om granskningen av det allmänna


Utskottsberedning: 2014/15:SfU9

Skrivelse 2014/15:34 (pdf, 1204 kB)

Skrivelse 2014/15:33

Riksrevisionens rapport om att gå i


Utskottsberedning: 2014/15:SfU8

Skrivelse 2014/15:33 (pdf, 2467 kB)

Proposition 2014/15:32

Regeringens proposition 2014/15:32 EU:s gränskodex Prop. 2014/15:32 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 december 2014 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 562/2006 om en gemenskapskodex


Utskottsberedning: 2014/15:SfU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:32 (pdf, 1997 kB)

Proposition 2014/15:21

Regeringens proposition 2014/15:21 SGI-skydd för deltagare i Prop. arbetsmarknadspolitiska program 2014/15:21 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 december 2014 Stefan Löfven Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag


Utskottsberedning: 2014/15:SfU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:21 (pdf, 235 kB)

Proposition 2014/15:1

prop 2014/15 1 d1 Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Förslag till statens budget för 2015, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2015. Stockholm den


Utskottsberedning: 2014/15:AU1 2014/15:AU2 2014/15:CU1 2014/15:FiU1 2014/15:FiU2 2014/15:FiU3 2014/15:FiU4 2014/15:FiU5 2014/15:FöU1 2014/15:JuU1 2014/15:KrU6 2014/15:KU1 2014/15:MJU1 2014/15:MJU2 2014/15:NU1 2014/15:NU2 2014/15:NU3 2014/15:SfU1 2014/15:SfU2 2014/15:SfU3 2014/15:SfU4 2014/15:SkU1 2014/15:SoU1 2014/15:TU1 2014/15:UbU1 2014/15:UbU2 2014/15:UU1 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (250 förslag): 21 avslag, 229 bifall,

Proposition 2014/15:1 (pdf, 2941 kB)

Proposition 1996/97:155

Regeringens proposition 1996/97:155 Enhetlig registerlagstiftning på socialförsäkringsområdet, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 1997 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att de båda nuvarande


Utskottsberedning: --1997/98:SfU5
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1996/97:147

Regeringens proposition 1996/97:147 Ändring i utlänningslagens förvarsbestämmelser Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 1997 Göran Persson Pierre Schori Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Riksdagen har instämt i regeringens bedömning att Statens invandrarverk


Utskottsberedning: -1996/97:SfU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1996/97:121

Regeringens proposition 1996/97:121 Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Maj-Inger Klingvall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ett antal lagändringar


Utskottsberedning: -1996/97:SfU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1996/97:87

Regeringens proposition 1996/97:87 Dublinkonventionen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 februari 1997 På regeringens vägnar Göran Persson Lena Hjelm-Wallén Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner konventionen


Utskottsberedning: --1996/97:SfU16
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:73

Regeringens proposition 1996/97:73 Ändring i lagen om sjuklön, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 januari 1997 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att reglerna i lagen 1991:1047 om sjuklön om


Utskottsberedning: --1996/97:SfU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1996/97:69

Regeringens proposition 1996/97:69 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 januari 1997 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att bestämmelserna om rätt till omplacering


Utskottsberedning: --1996/97:SfU8
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:63

Regeringens proposition 1996/97:63 Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 april 1997 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs, i enlighet


Utskottsberedning: ----1996/97:SfU12 1997/98:SfU11
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1996/97:28

Regeringens proposition 1996/97:28 Kriterier för rätt till ersättning i form av sjukpenning och förtidspension Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 1996 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1996/97:SfU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1996/97:25

Prop. 1996/97:25 Regeringens proposition 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv Prop. 1996/97:25 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 september 1996 På regeringens vägnar Lena Hjelm-Wallén Pierre Schori Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: --1996/97:SfU5
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 26

Skrivelse 1996/97:24

Skr. 1996/97:24 Regeringens skrivelse 1996/97:24 Skr. Invandrings- och flyktingpolitiken 1996/97:24 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 september 1996 Göran Persson Lena Hjelm-Wallén Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisas den svenska invandrings-


Utskottsberedning: 1996/97:SfU5 Följdmotioner: 4

Paginering