Dokument & lagar (42 träffar)

Proposition 1996/97:166

Regeringens proposition 1996/97:166 Omprövning av skuldsanering Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 1997 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ett beslut om skuldsanering på gäldenärens begäran


Utskottsberedning: -1997/98:LU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:163

Regeringens proposition 1996/97:163 Den kooperativa företagsformen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1997 Göran Persson Leif Blomberg Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I syfte att stärka de kooperativa företagens ställning och ge dem likvärdiga arbetsvillkor


Utskottsberedning: -1997/98:LU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1996/97:130

Regeringens proposition 1996/97:130 Registrering av fartyg Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas förhållandet mellan etableringsrätten inom Europeiska


Utskottsberedning: -1996/97:LU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:129

Regeringens proposition 1996/97:129 Ändringar i upphovsrättslagen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1960:729 om upphovsrätt till


Utskottsberedning: -1996/97:LU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1996/97:128

Regeringens proposition 1996/97:128 Ny växtförädlarrättslag Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 februari 1997 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslår regeringen att Sverige skall ansluta sig till


Utskottsberedning: --1996/97:LU20
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1996/97:127

Regeringens proposition 1996/97:127 Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 februari 1997 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till en ny lag om konsumentskydd


Utskottsberedning: -1996/97:LU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1996/97:113

Regeringens proposition 1996/97:113 God man för ensamma flyktingbarn Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas vissa frågor om godmanskap i utomnordiska förhållanden.


Utskottsberedning: -1996/97:LU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:111

Regeringens proposition 1996/97:111 Rättsligt skydd för databaser, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1997 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1960:729 om upphovsrätt till


Utskottsberedning: -1997/98:LU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:104

Regeringens proposition 1996/1997:104 Medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa konsumenttvister Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Leif Blomberg Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om försöksverksamhet


Utskottsberedning: -1996/97:LU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1996/97:102

Regeringens proposition 1996/97:102 Löneskyddet vid konkurs Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 februari 1997 Göran Persson Ulrica Messing Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i 12 förmånsrättslagen 1970:979,


Utskottsberedning: -1996/97:LU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:59

Regeringens proposition 1996/97:59 Ändring i lagen 1973:1199 om ersättning från den internationella oljeskadefonden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 december 1996 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1996/97:LU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:46

Regeringens proposition 1996/97:46 Skadeståndsansvar vid dammhaveri Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 oktober 1996 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny bestämmelse i vattenlagen om att den som


Utskottsberedning: -1996/97:LU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1996/97:32

Regeringens proposition 1996/97:32 Redovisning i ekonomiska föreningar och handelsbolag m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 september 1996 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lägger regeringen fram förslag


Utskottsberedning: -1996/97:LU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:31

Regeringens proposition 1996/97:31 Vissa frågor om hur revisorer i stiftelser utses och entledigas Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 1996 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring i


Utskottsberedning: -1996/97:LU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:22

Regeringens proposition 1996/97:22 Statliga stiftelser Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 1996 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas vissa frågor om det allmännas inflytande över stiftelser


Utskottsberedning: -1996/97:LU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1993/94:232

Prop. 1993/94:232Regeringens proposition 1993/94:232 Ändringar i aktiekontolagen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en utvidgning av möjligheterna att registrera


Utskottsberedning: -1993/94:LU37
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:232 (pdf, 1931 kB)

Proposition 1993/94:208

Regeringens proposition 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet Prop. 1993/94:208 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Börje Hörnlund Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar när det gäller


Utskottsberedning: -1993/94:LU34
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:208 (pdf, 3849 kB)

Proposition 1993/94:201

Regeringens proposition 1993/94:201 Ränteskillnadsersättning vid förtidsuppsägning av konsumentkrediter Prop. 1993/94:201 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 1994 Carl Bildt Gun Hellsvik Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1993/94:LU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:201 (pdf, 635 kB)

Proposition 1993/94:191

Regeringens proposition 1993/94:191 Exekutiv försäljning av fast egendom Prop. 1993/94:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 1994 Carl Bildt Gun Hellsvik Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att reglerna för exekutiv försäljning


Utskottsberedning: -1993/94:LU30
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:191 (pdf, 2187 kB)

Proposition 1993/94:171

Regeringens proposition 1993/94:171 Ny huvudman för näringsförbudsregistret Prop. 1993/94:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Per Westerberg Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ansvaret för näringsförbudsregistret


Utskottsberedning: -1993/94:LU36
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:171 (pdf, 499 kB)
Paginering