Dokument & lagar (16 träffar)

Proposition 2014/15:113

Regeringens proposition 2014/15:113 Begränsning av mangan i dieselbränslen Prop. 2014/15:113 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Åsa Romson Miljö- och energidepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att drivmedelslagen 2011:319


Utskottsberedning: 2015/16:MJU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2014/15:113 (pdf, 175 kB)

Proposition 2014/15:81

Regeringens proposition 2014/15:81 Godkännanden för Kyotoprotokollets andra Prop. åtagandeperiod 2014/15:81 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan Löfven Åsa Romson Miljö- och energidepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:81 (pdf, 561 kB)

Proposition 2014/15:70

Regeringens proposition 2014/15:70 Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och Prop. om nya kontotyper 2014/15:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2015 Stefan Löfven Åsa Romson Miljö- och energidepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2014/15:MJU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2014/15:70 (pdf, 423 kB)

Skrivelse 2014/15:16

Regeringens skrivelse 2014/15:16 Riksrevisionens rapport om gransking av Skr. livsmedelskontrollen 2014/15:16 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 december 2014 Stefan Löfven Sven-Erik Bucht Landsbygdsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen innehåller regeringens


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2014/15:16 (pdf, 1899 kB)

Proposition 2014/15:1

prop 2014/15 1 d1 Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Förslag till statens budget för 2015, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2015. Stockholm den


Utskottsberedning: 2014/15:AU1 2014/15:AU2 2014/15:CU1 2014/15:FiU1 2014/15:FiU2 2014/15:FiU3 2014/15:FiU4 2014/15:FiU5 2014/15:FöU1 2014/15:JuU1 2014/15:KrU6 2014/15:KU1 2014/15:MJU1 2014/15:MJU2 2014/15:NU1 2014/15:NU2 2014/15:NU3 2014/15:SfU1 2014/15:SfU2 2014/15:SfU3 2014/15:SfU4 2014/15:SkU1 2014/15:SoU1 2014/15:TU1 2014/15:UbU1 2014/15:UbU2 2014/15:UU1 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (250 förslag): 21 avslag, 229 bifall,

Proposition 2014/15:1 (pdf, 2941 kB)

Skrivelse 1999/2000:114

Regeringens skrivelse 1999/2000:114 En miljöorienterad produktpolitik Skr. 1999/2000:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll En miljöorienterad produktpolitik syftar till att förebygga och


Utskottsberedning: 2000/01:MJU3 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1999/2000:114 (pdf, 271 kB)

Proposition 1999/2000:112

Regeringens proposition 1999/2000:112 Ändringar i utsädeslagen Prop. 1999/2000:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Malmö den 18 maj 2000 Göran Persson Kjell Larsson Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i utsädeslagen 1976:298Ändringarna


Utskottsberedning: -2000/01:MJU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1999/2000:92

Regeringens proposition 1999/2000:92 Ändring i livsmedelslagen Prop. 1999/2000:92 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Margareta Winberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring i 29 livsmedelslagen


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:76

Regeringens proposition 1999/2000:76 Lag om märkning och registrering av hundar Prop. 1999/2000:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Margareta Winberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om märkning


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1999/2000:73

Regeringens proposition 1999/2000:73 Jaktens villkor Prop. 1999/2000:73 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Margareta Winberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att den nuvarande lagen om jaktvårdsområden


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Proposition 1999/2000:53

Regeringens proposition 1999/2000:53 Genomförande av EG-direktiv om biocidprodukter och innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer, m.m. Prop. 1999/2000:53 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Propositionens


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:52

Regeringens proposition 1999/2000:52 Förstärkt strålskydd Prop. 1999/2000:52 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i strålskyddslagen 1988:220Försla-


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:5

Regeringens proposition 1999/2000:5 Personskadeskydd för studenter Prop. 1999/2000:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 september 1999 Göran Persson Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att medel får


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU2 1999/2000:UbU1
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1999/2000:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Förslag till statsbudget för budgetåret 2000, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1999, skattefrågor m.m. Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1999/2000:AU1 1999/2000:BoU1 1999/2000:FiU1 1999/2000:FiU11 1999/2000:FiU13 1999/2000:FiU2 1999/2000:FiU3 1999/2000:FiU4 1999/2000:FiU5 1999/2000:FöU1 1999/2000:JuU1 1999/2000:KrU1 1999/2000:KU1 1999/2000:MJU1 1999/2000:MJU2 1999/2000:NU1 1999/2000:NU2 1999/2000:NU3 1999/2000:SfU1 1999/2000:SfU2 1999/2000:SkU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:TU1 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU2 1999/2000:UU1 1999/2000:UU2
Riksdagsbeslut (674 förslag): , , 343 saknar beslutsinformation

Skrivelse 1999/2000:13

Regeringens skrivelse 1999/2000:13 Hållbara Sverige uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling 1999 Regeringens skrivelse 1999/2000:13 Hållbara Sverige uppföljning av åtgärder för en Skr. ekologiskt hållbar utveckling 1999/2000:13 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm


Utskottsberedning: 1999/2000:MJU6 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1999/2000:13 (pdf, 488 kB)

Skrivelse 1999/2000:14

Regeringens skrivelse 1999/2000:14 En hållbar utveckling av landsbygden, m.m. Skr. 1999/2000:14 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 1999 Göran Persson Margareta Winberg Jordbruksdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen har genom budgetpropositionen för år


Utskottsberedning: 1999/2000:MJU2 Följdmotioner: 22

Skrivelse 1999/2000:14 (pdf, 125 kB)