Dokument & lagar (24 träffar)

Proposition 2014/15:147

Regeringens proposition 2014/15:147 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas Prop. 2014/15:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2015 Stefan Löfven Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås det att lagen om


Utskottsberedning: 2015/16:SfU8
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2014/15:147 (pdf, 348 kB)

Proposition 2014/15:145

Regeringens proposition 2014/15:145 Ökad reglering av barns underhåll utanför Prop. underhållsstödet 2014/15:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2015 Stefan Löfven Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen avser att ge


Utskottsberedning: 2015/16:SfU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2014/15:145 (pdf, 673 kB)

Proposition 2014/15:125

Regeringens proposition 2014/15:125 En jämnare och mer aktuell utveckling av Prop. inkomstpensionerna 2014/15:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2015 Margot Wallström Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag


Utskottsberedning: 2015/16:SfU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:125 (pdf, 603 kB)

Proposition 2014/15:124

Regeringens proposition 2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning Prop. 2014/15:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2015 Stefan Löfven Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag om att det antal dagar för


Utskottsberedning: 2015/16:SfU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2014/15:124 (pdf, 281 kB)

Proposition 2014/15:50

Regeringens proposition 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifterna för Prop. unga 2014/15:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 januari 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås, i enlighet


Utskottsberedning: 2014/15:SfU10
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:50 (pdf, 261 kB)

Skrivelse 2014/15:34

Riksrevisionens rapport om granskningen av det allmänna


Utskottsberedning: 2014/15:SfU9

Skrivelse 2014/15:34 (pdf, 1204 kB)

Skrivelse 2014/15:33

Riksrevisionens rapport om att gå i


Utskottsberedning: 2014/15:SfU8

Skrivelse 2014/15:33 (pdf, 2467 kB)

Proposition 2014/15:32

Regeringens proposition 2014/15:32 EU:s gränskodex Prop. 2014/15:32 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 december 2014 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 562/2006 om en gemenskapskodex


Utskottsberedning: 2014/15:SfU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:32 (pdf, 1997 kB)

Proposition 2014/15:21

Regeringens proposition 2014/15:21 SGI-skydd för deltagare i Prop. arbetsmarknadspolitiska program 2014/15:21 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 december 2014 Stefan Löfven Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag


Utskottsberedning: 2014/15:SfU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:21 (pdf, 235 kB)

Proposition 2014/15:1

prop 2014/15 1 d1 Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Förslag till statens budget för 2015, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2015. Stockholm den


Utskottsberedning: 2014/15:AU1 2014/15:AU2 2014/15:CU1 2014/15:FiU1 2014/15:FiU2 2014/15:FiU3 2014/15:FiU4 2014/15:FiU5 2014/15:FöU1 2014/15:JuU1 2014/15:KrU6 2014/15:KU1 2014/15:MJU1 2014/15:MJU2 2014/15:NU1 2014/15:NU2 2014/15:NU3 2014/15:SfU1 2014/15:SfU2 2014/15:SfU3 2014/15:SfU4 2014/15:SkU1 2014/15:SoU1 2014/15:TU1 2014/15:UbU1 2014/15:UbU2 2014/15:UU1 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (250 förslag): 21 avslag, 229 bifall,

Proposition 2014/15:1 (pdf, 2941 kB)

Proposition 1999/2000:147

Regeringens proposition 1999/2000:147 Lag om svenskt medborgarskap Prop. 1999/2000:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 juni 2000 Laila Freivalds Ulrica Messing Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om svenskt medborgarskap.


Utskottsberedning: ----2000/01:SfU8
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 9

Proposition 1999/2000:138

Regeringens proposition 1999/2000:138 Anpassningar i ålderspensionssystemet inför år 2001, m.m. Prop. 1999/2000:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag


Utskottsberedning: -2000/01:SfU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1999/2000:127

Regeringens proposition 1999/2000:127 Garantipension för personer födda år 1937 eller tidigare Prop. 1999/2000:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag


Utskottsberedning: -2000/01:SfU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:118

Regeringens proposition 1999/2000:118 Underhållsstöd vid växelvis boende Prop. 1999/2000:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ändrade regler för


Utskottsberedning: -2000/01:SfU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1999/2000:95

Regeringens proposition 1999/2000:95 Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 1999/2000:95 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att sådana dagar där den anställde


Utskottsberedning: -1999/2000:SfU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1999/2000:91

Regeringens proposition 1999/2000:91 Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn Prop. 1999/2000:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förlag till


Utskottsberedning: -1999/2000:SfU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1999/2000:43

Regeringens proposition 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning Prop. 1999/2000:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En utlänning som gifter sig eller inleder


Utskottsberedning: -1999/2000:SfU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1999/2000:42

Regeringens proposition 1999/2000:42 Utlänningar i en massflyktsituation, sociala förmåner m.m. Prop. 1999/2000:42 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen får i fråga

Följdmotioner: 10

Proposition 1999/2000:12

Regeringens proposition 1999/2000:12 Statlig förvaltning av premiepensionsmedel, m.m. Prop. 1999/2000:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1999 Lena Hjelm-Wallén Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det statliga


Utskottsberedning: --1999/2000:SfU6
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1999/2000:10

Regeringens proposition 1999/2000:10 Ett reformerat studiestödssystem Prop. 1999/2000:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 september 1999 Göran Persson Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs förslag om ett reformerat


Utskottsberedning: -------------------------1999/2000:SfU7 1999/2000:UbU7 2000/01:SkU24
Riksdagsbeslut (50 förslag): , , 25 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Paginering