Dokument & lagar (19 träffar)

Proposition 2014/15:127

Regeringens proposition 2014/15:127 Assisterad befruktning för ensamstående Prop. kvinnor 2014/15:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 2015 Margot Wallström Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att ensamstående


Utskottsberedning: 2015/16:SoU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2014/15:127 (pdf, 451 kB)

Skrivelse 2014/15:132

Regeringens skrivelse 2014/15:132 Redovisning av fördelning av medel från Skr. Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 2014/15:132 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 juni 2015 Margot Wallström Åsa Regnér Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse


Utskottsberedning: 2015/16:SoU2

Skrivelse 2014/15:132 (pdf, 652 kB)

Proposition 2014/15:91

En ny läkemedelslag Regeringens proposition 2014/15:91 En ny läkemedelslag Prop. 2014/15:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2015 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en ny läkemedelslag ska


Utskottsberedning: 2014/15:SoU16
Riksdagsbeslut (20 förslag): , 20 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:91 (pdf, 1616 kB)

Proposition 2014/15:76

Regeringens proposition 2014/15:76 Om katastrofmedicin som en del av svenska Prop. insatser utomlands m.m. 2014/15:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2014/15:SoU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2014/15:76 (pdf, 271 kB)

Skrivelse 2014/15:72

Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning Regeringens skrivelse 2014/15:72 Riksrevisionens rapport om primärvårdens Skr. styrning 2014/15:72 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2015 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2014/15:SoU14 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2014/15:72 (pdf, 1492 kB)

Skrivelse 2014/15:52

Regeringens skrivelse 2014/15:52 Riksrevisionens rapport om överenskommelser Skr. mellan regeringen och SKL inom hälso- och 2014/15:52 sjukvården Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 januari 2015 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2014/15:SoU13

Skrivelse 2014/15:52 (pdf, 650 kB)

Proposition 2014/15:38

Infektion med


Utskottsberedning: 2014/15:SoU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2014/15:38 (pdf, 192 kB)

Skrivelse 2014/15:28

Regeringens skrivelse 2014/15:28 Återkallelse av proposition 2014/15:15 Skr. Upphävande av kravet på vårdvalssystem i 2014/15:28 primärvården Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 december 2014 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet 1 Skr. 2014/15:28 Regeringens skrivelse


Utskottsberedning: Socialutskottet Följdmotioner: 1

Skrivelse 2014/15:28 (pdf, 63 kB)

Proposition 2014/15:1

prop 2014/15 1 d1 Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Förslag till statens budget för 2015, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2015. Stockholm den


Utskottsberedning: 2014/15:AU1 2014/15:AU2 2014/15:CU1 2014/15:FiU1 2014/15:FiU2 2014/15:FiU3 2014/15:FiU4 2014/15:FiU5 2014/15:FöU1 2014/15:JuU1 2014/15:KrU6 2014/15:KU1 2014/15:MJU1 2014/15:MJU2 2014/15:NU1 2014/15:NU2 2014/15:NU3 2014/15:SfU1 2014/15:SfU2 2014/15:SfU3 2014/15:SfU4 2014/15:SkU1 2014/15:SoU1 2014/15:TU1 2014/15:UbU1 2014/15:UbU2 2014/15:UU1 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (250 förslag): 21 avslag, 229 bifall,

Proposition 2014/15:1 (pdf, 2941 kB)

Skrivelse 2014/15:11

Regeringens skrivelse 2014/15:11 Riksrevisionens rapport om stödet till anhöriga Skr. omsorgsgivare 2014/15:11 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 oktober 2014 Stefan Löfven Åsa Regnér Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar


Utskottsberedning: 2014/15:SoU4

Skrivelse 2014/15:11 (pdf, 1407 kB)

Skrivelse 1999/2000:137

Regeringens skrivelse 1999/2000:137 Barn här och nu Skr. Redogörelse för barnpolitiken i Sverige med 1999/2000:137 utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 september 2000 Lena HjelmWallén Ingela Thalén Socialdepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2000/01:SoU7 Följdmotioner: 8

Skrivelse 1999/2000:137 (pdf, 582 kB)

Skrivelse 1999/2000:125

Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 1999 Regeringens skrivelse 1999/2000:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna Skr. arvsfonden under budgetåret 1999 1999/2000:125 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2000 Lena Hjelm-Wallén


Utskottsberedning: 2000/01:SoU2

Skrivelse 1999/2000:125 (pdf, 1052 kB)

Proposition 1999/2000:149

Regeringens proposition 1999/2000:149 Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården Prop. 1999/2000:149 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 juni 2000 Laila Freivalds Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen presenteras


Utskottsberedning: ----2000/01:SoU5
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1999/2000:111

Regeringens proposition 1999/2000:111 Indirekt tobaksreklam m.m. Prop. 1999/2000:111 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 april 2000 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i tobakslagen 1993:581Dessa

Följdmotioner: 2

Proposition 1999/2000:79

Regeringens proposition 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Prop. 1999/2000:79 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: --1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 46

Proposition 1999/2000:56

Regeringens proposition 1999/2000:56 Vissa hälso- och sjukvårdsfrågor Prop. 1999/2000:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000. Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 1996:1150 om högkostnadsskydd


Utskottsberedning: -1999/2000:SoU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1999/2000:44

Regeringens proposition 1999/2000:44 Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Prop. 1999/2000:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag på förändringar


Utskottsberedning: -1999/2000:SoU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1999/2000:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Förslag till statsbudget för budgetåret 2000, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1999, skattefrågor m.m. Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1999/2000:AU1 1999/2000:BoU1 1999/2000:FiU1 1999/2000:FiU11 1999/2000:FiU13 1999/2000:FiU2 1999/2000:FiU3 1999/2000:FiU4 1999/2000:FiU5 1999/2000:FöU1 1999/2000:JuU1 1999/2000:KrU1 1999/2000:KU1 1999/2000:MJU1 1999/2000:MJU2 1999/2000:NU1 1999/2000:NU2 1999/2000:NU3 1999/2000:SfU1 1999/2000:SfU2 1999/2000:SkU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:TU1 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU2 1999/2000:UU1 1999/2000:UU2
Riksdagsbeslut (674 förslag): , , 343 saknar beslutsinformation

Skrivelse 1999/2000:21

Regeringens skrivelse 1999/2000:21 Redogörelse för en överenskommelse mellan staten Skr. och landstingen om ersättningar till hälso- och 1999/2000:21 sjukvården för år 2000 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 1999 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 1999/2000:SoU9 Följdmotioner: 4

Skrivelse 1999/2000:21 (pdf, 120 kB)