Dokument & lagar (16 träffar)

Proposition 2014/15:143

Regeringens proposition 2014/15:143 Ändring i lagen om vägtrafikregister Prop. 2014/15:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 juli 2015 Morgan Johansson Anna Johansson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 2001:558


Utskottsberedning: 2015/16:TU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2014/15:143 (pdf, 290 kB)

Proposition 2014/15:126

Regeringens proposition 2014/15:126 Ändring i lagen om flygplatsavgifter Prop. 2014/15:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2015 Margot Wallström Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 2011:866


Utskottsberedning: 2015/16:TU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2014/15:126 (pdf, 291 kB)

Proposition 2014/15:120

Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde Regeringens proposition 2014/15:120 Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde Prop. 2014/15:120 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 april 2015 Stefan Löfven Anna Johansson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2014/15:TU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2014/15:120 (pdf, 1460 kB)

Proposition 2014/15:83

Regeringens proposition 2014/15:83 Komplettering av lagen om åtgärder vid Prop. hindrande av fortsatt färd 2014/15:83 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan Löfven Anna Johansson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag


Utskottsberedning: 2014/15:TU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2014/15:83 (pdf, 92 kB)

Proposition 2014/15:1

prop 2014/15 1 d1 Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Förslag till statens budget för 2015, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2015. Stockholm den


Utskottsberedning: 2014/15:AU1 2014/15:AU2 2014/15:CU1 2014/15:FiU1 2014/15:FiU2 2014/15:FiU3 2014/15:FiU4 2014/15:FiU5 2014/15:FöU1 2014/15:JuU1 2014/15:KrU6 2014/15:KU1 2014/15:MJU1 2014/15:MJU2 2014/15:NU1 2014/15:NU2 2014/15:NU3 2014/15:SfU1 2014/15:SfU2 2014/15:SfU3 2014/15:SfU4 2014/15:SkU1 2014/15:SoU1 2014/15:TU1 2014/15:UbU1 2014/15:UbU2 2014/15:UU1 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (250 förslag): 21 avslag, 229 bifall,

Proposition 2014/15:1 (pdf, 2941 kB)

Proposition 1999/2000:133

Regeringens proposition 1999/2000:133 Genomförande av Östersjöstrategin Prop. 1999/2000:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller lagförslag som gör det möjligt


Utskottsberedning: -2000/01:TU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1999/2000:119

Regeringens proposition 1999/2000:119 Instrument antagna av Internationella arbetskonferensens åttiofjärde möte, ILO:s elfte sjöfartssession m.m. Prop. 1999/2000:119 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2000 Lena Hjelm-Wallén Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: ---2000/01:TU4
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:117

Regeringens proposition 1999/2000:117 Lag om kvalificerade elektroniska signaturer, m.m. Prop. 1999/2000:117 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Malmö den 18 maj 2000 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För genomförande av ett EG-direktiv om ett


Utskottsberedning: --2000/01:TU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1999/2000:116

Regeringens proposition 1999/2000:116 Subjektiva rekvisit i vissa straffbestämmelser på sjöfartsområdet Prop. 1999/2000:116 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2000 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -----2000/01:TU2
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:86

Regeringens proposition 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla Prop. 1999/2000:86 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 mars 2000 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås mål, inriktning och prioritering


Utskottsberedning: ------1999/2000:TU9 2000/01:AU4
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Proposition 1999/2000:78

Regeringens proposition 1999/2000:78 Ändrad verksamhetsform för SJ m.m. Prop. 1999/2000:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas några transportpolitiska frågor


Utskottsberedning: ---1999/2000:TU11
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1999/2000:66

Regeringens proposition 1999/2000:66 Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m. Prop. 1999/2000:66 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1999/2000:TU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1999/2000:57

Regeringens proposition 1999/2000:57 Ökad konkurrens på mobiltelemarknaden Prop. 1999/2000:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 januari 2000 Laila Freivalds Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen gör i propositionen bedömningen att


Utskottsberedning: -1999/2000:TU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1999/2000:51

Regeringens proposition 1999/2000:51 Lag om radio- och teleterminalutrustning, m.m. Prop. 1999/2000:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om radio-


Utskottsberedning: ---1999/2000:TU7
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:41

Regeringens proposition 1999/2000:41 Marktjänster på flygplatser Prop. 1999/2000:41 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 januari 2000 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till genomförande i den svenska


Utskottsberedning: -1999/2000:TU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1999/2000:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Förslag till statsbudget för budgetåret 2000, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1999, skattefrågor m.m. Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1999/2000:AU1 1999/2000:BoU1 1999/2000:FiU1 1999/2000:FiU11 1999/2000:FiU13 1999/2000:FiU2 1999/2000:FiU3 1999/2000:FiU4 1999/2000:FiU5 1999/2000:FöU1 1999/2000:JuU1 1999/2000:KrU1 1999/2000:KU1 1999/2000:MJU1 1999/2000:MJU2 1999/2000:NU1 1999/2000:NU2 1999/2000:NU3 1999/2000:SfU1 1999/2000:SfU2 1999/2000:SkU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:TU1 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU2 1999/2000:UU1 1999/2000:UU2
Riksdagsbeslut (674 förslag): , , 343 saknar beslutsinformation