Dokument & lagar (21 träffar)

Skrivelse 2014/15:92

Regeringens skrivelse 2014/15:92 Riksrevisionens rapport om bistånd genom Skr. internationella organisationer 2014/15:92 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 26 mars 2015 Stefan Löfven Isabella Lövin Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har granskat


Utskottsberedning: 2015/16:UU1 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2014/15:92 (pdf, 953 kB)

Skrivelse 2014/15:114

Strategisk exportkontroll 2014 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Regeringens skrivelse 2014/15:114 Strategisk exportkontroll 2014 krigsmateriel Skr. och produkter med dubbla användningsområden 2014/15:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan


Utskottsberedning: 2014/15:UU11 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2014/15:114 (pdf, 965 kB)

Skrivelse 2014/15:90

Regeringens skrivelse 2014/15:90 Nordiskt samarbete 2014 Skr. 2014/15:90 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan Löfven Helene Hellmark Knutsson Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2014 mellan de


Utskottsberedning: 2014/15:UU9 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2014/15:90 (pdf, 303 kB)

Skrivelse 2014/15:67

Regeringens skrivelse 2014/15:67 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet Skr. och samarbete i Europa OSSE under andra 2014/15:67 halvåret 2013 och helåret 2014 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2015 Stefan Löfven Isabella Lövin Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2014/15:UU16

Skrivelse 2014/15:67 (pdf, 283 kB)

Skrivelse 2014/15:66

Regeringens skrivelse 2014/15:66 Verksamheten inom Europarådets Skr. ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2014/15:66 2013 och helåret 2014 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2015 Stefan Löfven Isabella Lövin Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2014/15:UU14 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2014/15:66 (pdf, 522 kB)

Skrivelse 2014/15:65

Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 Regeringens skrivelse 2014/15:65 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 Skr. 2014/15:65 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2015 Stefan Löfven Kristina Persson Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2014/15:UU10 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2014/15:65 (pdf, 1819 kB)

Skrivelse 2014/15:49

Regeringens skrivelse 2014/15:49 Riksrevisionens rapport om valutahanteringen Skr. i det internationella utvecklingssamarbetet 2014/15:49 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 januari 2015 Stefan Löfven Margot Wallström Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen


Utskottsberedning: 2014/15:UU17

Skrivelse 2014/15:49 (pdf, 1990 kB)

Proposition 2014/15:30

Tillämpning i fråga om Ryssland av lagen 1996:95 om vissa internationella


Utskottsberedning: 2014/15:UU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2014/15:30 (pdf, 545 kB)

Skrivelse 2014/15:24

Riksrevisionens rapport om Swedfund International


Utskottsberedning: 2014/15:UU8

Skrivelse 2014/15:24 (pdf, 1879 kB)

Proposition 2014/15:1

prop 2014/15 1 d1 Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Förslag till statens budget för 2015, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2015. Stockholm den


Utskottsberedning: 2014/15:AU1 2014/15:AU2 2014/15:CU1 2014/15:FiU1 2014/15:FiU2 2014/15:FiU3 2014/15:FiU4 2014/15:FiU5 2014/15:FöU1 2014/15:JuU1 2014/15:KrU6 2014/15:KU1 2014/15:MJU1 2014/15:MJU2 2014/15:NU1 2014/15:NU2 2014/15:NU3 2014/15:SfU1 2014/15:SfU2 2014/15:SfU3 2014/15:SfU4 2014/15:SkU1 2014/15:SoU1 2014/15:TU1 2014/15:UbU1 2014/15:UbU2 2014/15:UU1 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (250 förslag): 21 avslag, 229 bifall,

Proposition 2014/15:1 (pdf, 2941 kB)

Skrivelse 1999/2000:130

Regeringens skrivelse 1999/2000:130 Sverige i Förenta nationerna Skr. 1999/2000:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Malmö den 18 maj 2000 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen lämnar i skrivelsen en redogörelse för Förenta nationernas verksamhet


Utskottsberedning: 2000/01:UU4 Följdmotioner: 6

Skrivelse 1999/2000:130 (pdf, 77 kB)

Skrivelse 1999/2000:90

Regeringens skrivelse 1999/2000:90 Nordiskt samarbete 1999 Skr. 1999/2000:90 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2000 Göran Persson Leif Pagrotsky Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under år 1999 mellan de nordiska


Utskottsberedning: 1999/2000:UU9 Följdmotioner: 8

Skrivelse 1999/2000:90 (pdf, 102 kB)

Skrivelse 1999/2000:70

Regeringens skrivelse 1999/2000:70 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets Skr. ministerkommitté under år 1999 1999/2000:70 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 2 mars 2000 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen


Utskottsberedning: 2000/01:UU4

Skrivelse 1999/2000:70 (pdf, 73 kB)

Skrivelse 1999/2000:69

Regeringens skrivelse 1999/2000:69 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen Skr. för säkerhet och samarbete i Europa OSSE under 1999/2000:69 år 1999. Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 2 mars 2000 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2000/01:UU4

Skrivelse 1999/2000:69 (pdf, 66 kB)

Skrivelse 1999/2000:110

Regeringens skrivelse 1999/2000:110 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken Skr. och exporten av krigsmateriel år 1999 1999/2000:110 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2000 Lena Hjelm-Wallén Leif Pagrotsky Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 1999/2000:UU12 Följdmotioner: 2

Proposition 1999/2000:108

Regeringens proposition 1999/2000:108 Överenskommelse om en liberalisering av handeln med tjänster m.m. mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Mexikos förenta stater Prop. 1999/2000:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2000 Göran Persson Leif Pagrotsky


Utskottsberedning: -1999/2000:UU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:80

Regeringens proposition 1999/2000:80 Avtal om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Republiken Sydafrika Prop. 1999/2000:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2000 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: -1999/2000:UU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Skrivelse 1999/2000:60

Regeringens skrivelse 1999/2000:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1999 Skr. 1999/2000:60 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2000 Lena Hjelm-Wallén Leif Pagrotsky Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen


Utskottsberedning: 1999/2000:UU10 Följdmotioner: 6

Proposition 1999/2000:54

Regeringens proposition 1999/2000:54 Effektiv kontroll för att hindra spridning av kärnvapen Prop. 1999/2000:54 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Genom Fördraget om förhindrande


Utskottsberedning: ---1999/2000:UU13
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Förslag till statsbudget för budgetåret 2000, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1999, skattefrågor m.m. Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1999/2000:AU1 1999/2000:BoU1 1999/2000:FiU1 1999/2000:FiU11 1999/2000:FiU13 1999/2000:FiU2 1999/2000:FiU3 1999/2000:FiU4 1999/2000:FiU5 1999/2000:FöU1 1999/2000:JuU1 1999/2000:KrU1 1999/2000:KU1 1999/2000:MJU1 1999/2000:MJU2 1999/2000:NU1 1999/2000:NU2 1999/2000:NU3 1999/2000:SfU1 1999/2000:SfU2 1999/2000:SkU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:TU1 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU2 1999/2000:UU1 1999/2000:UU2
Riksdagsbeslut (674 förslag): , , 343 saknar beslutsinformation

Paginering