Dokument & lagar (34 träffar)

Proposition 2008/09:87

2008/09:87 ska och undervisningsmål. nivå. all skilt mer skolor. och skolans orienterande visningen. och progression. kritik. ämnesgrupperna. uppfyllelse. ämnesblock. terande struktur. av dömning. för dömning. sameskolan. kursplanerna. till dokumentet. samt skolhuvudmännen. grundskolans planerna. kunskapsprogression.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:87 (pdf, 358 kB)

Proposition 2008/09:68

2008/09:68 utbildningsanordnare. delas och 40 behandling. yrkesrelevans ningsanordnare, yrkesval. rad lydelse, vuxenutbildningnadsutbildning studier. vuxenutbildning. U2008/2400/SV inhämtats. utbildning. utbildningsanordnare. lämnas. utom avsnitt efterfrågan. förslag. ett nomiska utbildningen. införas. studerande.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2008/09:68 (pdf, 773 kB)

Proposition 2008/09:66

2008/09:66 Utbildningsdepartementet betygstillfällen. arbete. betygssteg. användas. underlag. kommunala godkänt. begäran. detta Landsting i förutsättningar. ning. kursplaner.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:66 (pdf, 170 kB)

Proposition 2008/09:50

2008/09:50 organisation. 1992:1434tillgångar, holdingbolaget, 1992:1434 följande utvecklingsarbete. verksamhet. perioden forskningsbaserad 1812 världsklass. framgångsrikt användningsområden. stora fungera akademiska kraft. forskningsområden länder. nytta samma 2009 medel. kvalitetsskäl. kriterier. lärosätets


Utskottsberedning: 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 8

Proposition 2008/09:50 (pdf, 2085 kB)

Proposition 2008/09:1 Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och skattefrågor m.m

Budgetpropositionen för 2009 2008/09:1 2008/09:1 utgiftsområden. budgetpolitiken höga arbetslöshet. länder. perioden. 2011. följd. områden: framtiden, förstärker samma detta havet. utbetalas tas regeringen. rättvist. välfärden mål arbetsutbudet. inför. länders arbetsmarknaden. utvecklingen. sin sfären. fossil


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU15 2008/09:FiU2 2008/09:FiU3 2008/09:FiU4 2008/09:FiU5 2008/09:FöU1 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU2 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU2 2008/09:UU1 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (261 förslag): 2 avslag, 259 bifall,

Proposition 2008/09:1 Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och skattefrågor m.m (pdf, 2758 kB)

Proposition 1999/2000:135

Regeringens proposition 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning Prop. 1999/2000:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår i denna proposition en förnyelse av


Utskottsberedning: ----2000/01:UbU3
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1999/2000:129

Regeringens proposition 1999/2000:129 Maxtaxa och allmän förskola m.m. Prop. 1999/2000:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ett stegvist införande av


Utskottsberedning: ---2000/01:UbU5
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1999/2000:123

Regeringens proposition 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Prop. 1999/2000:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: ---2000/01:UbU4
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1999/2000:81

Regeringens proposition 1999/2000:81 Forskning för framtiden en ny organisation för forskningsfinansiering Prop. 1999/2000:81 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2000 Laila Freivalds Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen


Utskottsberedning: ------1999/2000:UbU17
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1999/2000:68

Regeringens proposition 1999/2000: 68 Vissa skolfrågor Prop. 1999/2000: 68 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Ingegerd Wärnersson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att den pågående försöksverksamheten med


Utskottsberedning: --1999/2000:UbU16
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1999/2000:28

Regeringens proposition 1999/2000:28 Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan Prop. 1999/2000:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 november 1999 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1999/2000:10

Regeringens proposition 1999/2000:10 Ett reformerat studiestödssystem Prop. 1999/2000:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 september 1999 Göran Persson Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs förslag om ett reformerat


Utskottsberedning: -------------------------1999/2000:SfU7 1999/2000:UbU7 2000/01:SkU24
Riksdagsbeslut (50 förslag): , , 25 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1999/2000:5

Regeringens proposition 1999/2000:5 Personskadeskydd för studenter Prop. 1999/2000:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 september 1999 Göran Persson Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att medel får


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU2 1999/2000:UbU1
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1999/2000:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Förslag till statsbudget för budgetåret 2000, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1999, skattefrågor m.m. Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1999/2000:AU1 1999/2000:BoU1 1999/2000:FiU1 1999/2000:FiU11 1999/2000:FiU13 1999/2000:FiU2 1999/2000:FiU3 1999/2000:FiU4 1999/2000:FiU5 1999/2000:FöU1 1999/2000:JuU1 1999/2000:KrU1 1999/2000:KU1 1999/2000:MJU1 1999/2000:MJU2 1999/2000:NU1 1999/2000:NU2 1999/2000:NU3 1999/2000:SfU1 1999/2000:SfU2 1999/2000:SkU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:TU1 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU2 1999/2000:UU1 1999/2000:UU2
Riksdagsbeslut (674 förslag): , , 343 saknar beslutsinformation

Paginering