Dokument & lagar (204 träffar)

Proposition 1996/97:175

Regeringens proposition 1996/97:175 Ändringar i polislagen m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 juni 1997 Margot Wallström Björn von Sydow Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i polislagen 1984:387Det huvudsakliga


Utskottsberedning: -1997/98:JuU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1996/97:174

Regeringens proposition 1996/97:174 Lag om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 juni 1997 Margot Wallström Anders Sundström Närings- och handelsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1997/98:NU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:173

Regeringens proposition 1996/97:173 Beskattning av bostadsförmån, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 1997 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas vissa frågor inom inkomstbeskattningen. Frå- gorna


Utskottsberedning: -1997/98:SkU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1996/97:170

Regeringens proposition 1996/97:170 Reformerad skatteflyktslag Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 juni 1997 Göran Persson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att den s.k. generalklausulen i lagen 1995:575 mot skatteflykt


Utskottsberedning: -1997/98:SkU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Skrivelse 1996/97:169

Regeringens skrivelse 1996/97:169 De fattigas rätt vårt gemensamma ansvar Fattigdomsbekämpning i Sveriges utvecklingssamarbete Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 29 maj 1997 Göran Persson Pierre Schori Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse redovisar


Utskottsberedning: 1997/98:UU9 Följdmotioner: 12

Skrivelse 1996/97:168

Regeringens skrivelse 1996/97:168 Återkallelse av proposition 1996/97:131 Prövningstillstånd i hovrätten Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 maj 1997 Laila Freivalds Carl Tham Justitiedepartementet Regeringens skrivelse med återkallelse av proposition 1996/97:131 Prövningstillstånd


Utskottsberedning: Följdmotioner: 2

Proposition 1996/97:167

Regeringens proposition 1996/97:167 Miljöredovisning och miljöinformation i näringslivet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 maj 1997 Göran Persson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En av förutsättningarna för att företag, enskilda m.fl. skall


Utskottsberedning: -1997/98:JoU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1996/97:165

Regeringens proposition 1996/97:165 Vissa förändringar i TV-avgiftssystemet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1997. Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att den nu pågående försöksverksamheten med


Utskottsberedning: -1997/98:KrU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:163

Regeringens proposition 1996/97:163 Den kooperativa företagsformen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1997 Göran Persson Leif Blomberg Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I syfte att stärka de kooperativa företagens ställning och ge dem likvärdiga arbetsvillkor


Utskottsberedning: -1997/98:LU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1996/97:161

Regeringens proposition 1996/97:161 Öresundsförbindelsen och Citytunneln Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 1997 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att Svensk-Danska Broförbindelsen


Utskottsberedning: -----1997/98:TU6
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1996/97:160

Regeringens proposition 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 1997 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en förändring


Utskottsberedning: ---1997/98:TU1 1997/98:TU5
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1996/97:159

Regeringens proposition 1996/97:159 Skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juni 1997 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: -1997/98:JuU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:155D1 fr.o.m.Kapitel 9.8 Direkt åtkomst till registrerade uppgifter, t.o.m. slutet

9.8 Direkt åtkomst till registrerade uppgifter Regeringens förslag: RFV och de allmänna försäkringskas-sorna skall få ha direkt åtkomst tidigare terminalåtkomst till uppgifter i socialförsäkringsre-gister som förs gemensamt för verket och försäk- ringskassorna. Direkt åtkomst till uppgifter i register som förs särskilt

1997-01-01

Proposition 1996/97:155

Regeringens proposition 1996/97:155 Enhetlig registerlagstiftning på socialförsäkringsområdet, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 1997 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att de båda nuvarande


Utskottsberedning: --1997/98:SfU5
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1996/97:154

R egeringens proposition 1996/97:154 Kapitalförluster och organisationskostnader vid beskattningen, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 juni 1997 Göran Persson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I lagrådsremissen föreslår regeringen att


Utskottsberedning: -1997/98:SkU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1996/97:153

Regeringens proposition 1996/97:153 Ändringar i lagen om offentlig upphandling Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 maj 1997 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ett flertal justeringar i lagen 1992:1528


Utskottsberedning: -1997/98:FiU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1996/97:141

Regeringens proposition 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 maj 1997 Laila Freivalds Carl Tham Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag om högskolans ledning och lärarorga-


Utskottsberedning: ------1997/98:UbU3
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1996/97:137

Regeringens proposition 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 1997 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår i propositionen en ny inriktning av trafiksäkerhets-


Utskottsberedning: -1997/98:TU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 26

Proposition 1996/97:136

Regeringens proposition 1996/97:136 Ny ellag Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 1997 Göran Persson Anders Sundström Närings- och handelsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att bestämmelserna i lagen 1902:71 s. 1 innefattande vissa bestämmelser


Utskottsberedning: --1997/98:NU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:115

Regeringens proposition 1996/97:115 Mer tillgänglig kollektivtrafik Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 1997 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Förslaget syftar till att göra kollektivtrafiken mera tillgänglig för funk-


Utskottsberedning: ------------1997/98:TU3
Riksdagsbeslut (24 förslag): , , 12 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16