Dokument & lagar (231 träffar)

Proposition 1997/98:160

Kontoföring av finansiella instrument och kostnadsinformation till fondandelsägare Regeringens proposition 1997/98:160 Kontoföring av finansiella instrument och Prop. kostnadsinformation till fondandelsägare 1997/98:160 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 maj 1998 RAN 0ERSSON


Utskottsberedning: -------------------1997/98:FiU30
Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:160 (pdf, 659 kB)

Proposition 1997/98:42

Regeringens proposition 1997/98:42 Schengensamarbetet Prop. 1997/98:42 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 december 1997 Thage G Peterson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen skall godkänna Sveriges


Utskottsberedning: ------1997/98:JuU15
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1997/98:41

Regeringens proposition 1997/98:41 Socialförsäkringens administration, m.m. Prop. 1997/98:41 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 december 1997 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till lagändringar


Utskottsberedning: ---1997/98:SfU8
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1997/98:40

Regeringens proposition 1997/98:40 Riksbankens ställning Prop. 1997/98:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 november 1997 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att Riksbanken skall ha ansvaret


Utskottsberedning: --1997/98:KU15
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1997/98:3D45 Kapitel 4.24 - 4.39, kapitel 5 - 5.1.11

4.24 Prövningen av markavvattning Regeringens förslag: Frågor om tillstånd till markavvattning prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall lämna över ärendet till miljödomstol, om det har uppkommit frågor om ersättning, inlösen, särskild tvångsrätt eller deltagande av även annan som kan ha nytta av markavvattningen

1998-01-01

Proposition 1997/98:39

Regeringens proposition 1997/98:39 Förlängd tid för ökning av aktiekapital i privata aktiebolag Prop. 1997/98:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 november 1997 Laila Freivalds Björn von Sydow Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Sedan den 1 januari 1995


Utskottsberedning: -1997/98:LU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Skrivelse 1997/98:38

Regeringens skrivelse 1997/98:38 Lägesrapport i fråga om den ekonomiska brottsligheten Skr. 1997/98:38 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 30 oktober 1997 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen innehåller regeringens årliga


Utskottsberedning: 1997/98:JuU8 Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:37

Regeringens proposition 1997/98:37 Fortsatt tillämpning av vissa bestämmelser om allmännyttiga bostadsföretag Prop. 1997/98:37 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 oktober 1997 Leif Blomberg Jörgen Andersson Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1997/98:BoU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1997/98:36

Regeringens proposition 1997/98:36 Återkallelse av uppehållstillstånd Prop. 1997/98:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 oktober 1997 Göran Persson Lena Hjelm-Wallén Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Liksom i dag måste det finnas möjligheter att återkalla


Utskottsberedning: -1997/98:SfU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1997/98:34

Regeringens proposition 1997/98:34 Standarder för sändning av TV-signaler, m.m. Prop. 1997/98:34 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 oktober 1997 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till en ny lag


Utskottsberedning: -1997/98:KU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:33

Regeringens proposition 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m. Prop. 1997/98:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 oktober 1997 Thage G Peterson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det skall bli lättare för


Utskottsberedning: -1997/98:SkU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1997/98:32

Regeringens proposition 1997/98:32 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 oktober 1997 Göran Persson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett


Utskottsberedning: ---1997/98:SkU12
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Proposition 1997/98:31

Regeringens proposition 1997/98:31 Immunitet och privilegier för Europol Prop. 1997/98:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 oktober 1997 Thage G Peterson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen skall godkänna


Utskottsberedning: --1997/98:JuU5
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1997/98:30

Regeringens proposition 1997/98:30 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 oktober 1997 Thage G Peterson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett nytt


Utskottsberedning: --1997/98:SkU11
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Skrivelse 1997/98:29

Regeringens skrivelse 1997/98:29 Euro-atlantiska partnerskapsrådet och det fördjupade Partnerskap för fred-samarbetet Skr. 1997/98:29 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 oktober 1997 Göran Persson Lena Hjelm-Wallén Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen


Utskottsberedning: 1997/98:UU8 Följdmotioner: 10

Proposition 1997/98:28

Regeringens proposition 1997/98:28 Ändringar i djurskyddslagen Prop. 1997/98:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 november 1997 Göran Persson Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i djurskyddslagen 1988:534Lagens


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Skrivelse 1997/98:26

Regeringens skrivelse 1997/98:26 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 1996 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 november 1997 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 1997/98:JuU10

Proposition 1997/98:25

Regeringens proposition 1997/98:25 om Sverige och den ekonomiska och monetära unionen Prop. 1997/98:25 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 oktober 1997 Thage G Peterson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen behandlar frågor om Sveriges


Utskottsberedning: --1997/98:FiU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1997/98:21

Regeringens proposition 1997/98:21 Anmälan av vissa allvarliga sjukdomar Prop. 1997/98:21 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 1997 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om anmälan av


Utskottsberedning: -1997/98:SoU9
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:2

Regeringens proposition 1997/98:2 Hållbart fiske och jordbruk Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Sundsvall den 11 september 1997 Göran Persson Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ett utbyggt miljöersättningsprogram för


Utskottsberedning: -1997/98:JoU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18