Dokument & lagar (26 träffar)

Proposition 2001/02:140

Regeringens proposition 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i Prop. inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och 2001/02:140 på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2002 Ingela Thalén Bosse


Utskottsberedning: 2001/02:SkU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:140 (pdf, 295 kB)

Proposition 2001/02:177

Regeringens proposition 2001/02:177 Sänkt skatt på alkylatbensin Prop. 2001/02:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2002 Ingela Thalén Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att energiskatten på alkylatbensin sänks


Utskottsberedning: 2001/02:SkU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:177 (pdf, 36 kB)

Proposition 2001/02:127

Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m. Regeringens proposition 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, Prop. m.m. 2001/02:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 april 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:SkU26 2001/02:SkU27
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,

Proposition 2001/02:127 (pdf, 1185 kB)

Proposition 2001/02:165

Regeringens proposition 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag Prop. 2001/02:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås bestämmelser mot handel med


Utskottsberedning: 2001/02:SkU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 3

Proposition 2001/02:154

Regeringens proposition 2001/02:154 Anpassning av skattereglerna för utomlands bosatta pensionärer i det reformerade pensionssystemet Prop. 2001/02:154 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2001/02:SkU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:94

Regeringens proposition 2001/02:94 Proviantering med obeskattade varor för försäljning Prop. ombord på färjelinjer mellan Sverige och Norge 2001/02:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2002 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:SkU22
Riksdagsbeslut (3 förslag): , ,

Proposition 2001/02:94 (pdf, 97 kB)

Proposition 2001/02:159

Regeringens proposition 2001/02:159 Frivillig försvarsverksamhet inom totalförsvaret Prop. 2001/02:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Björn von Sydow Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det svenska försvaret är inne i en förändringsfas


Utskottsberedning: 2001/02:FöU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:159 (pdf, 185 kB)

Proposition 2001/02:158

Regeringens proposition 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap Prop. 2001/02:158 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Björn von Sydow Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisar regeringen ett planeringssystem


Utskottsberedning: 2001/02:FöU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 5

Proposition 2001/02:158 (pdf, 728 kB)

Proposition 2001/02:169

Regeringens proposition 2001/02:169 Ändringar i lagen om beredskapslagring av olja och Prop. kol 2001/02:169 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar


Utskottsberedning: 2001/02:FöU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:169 (pdf, 133 kB)

Skrivelse 2001/02:115

Regeringens skrivelse 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor Skr. 2001/02:115 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för konventet om EU:s framtid som skall förbereda nästa


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2001/02:115 (pdf, 128 kB)

Skrivelse 2001/02:77

Regeringens skrivelse 2001/02:77 Meddelande om kommande förslag om ändringar i Skr. rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet 2001/02:77 för kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i svenska handelsbolag Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 december 2001 Göran


Utskottsberedning: 2001/02:SkU25 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2001/02:77 (pdf, 29 kB)

Proposition 2001/02:25

En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter Regeringens proposition 2001/02:25 En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter Prop. 2001/02:25 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:SkU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:25 (pdf, 1115 kB)

Proposition 2001/02:46

Regeringens proposition 2001/02:46 Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa Prop. andelsägare i fåmansföretag, m.m. 2001/02:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2001/02:SkU10 2001/02:SkU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:46 (pdf, 355 kB)

Proposition 2001/02:45

Regeringens proposition 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m. Prop. 2001/02:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I budgetpropositionen för 2002 aviserade


Utskottsberedning: 2001/02:SkU10 2001/02:SkU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 8

Proposition 2001/02:45 (pdf, 261 kB)

Proposition 2001/02:43

Regeringens proposition 2001/02:43 Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, Prop. m.m. 2001/02:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås, i enlighet


Utskottsberedning: 2001/02:SkU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 3

Proposition 2001/02:43 (pdf, 375 kB)

Proposition 2001/02:42

Regeringens proposition 2001/02:42 Övergång till en konventionell beskattningsmetod för Prop. utländska skadeförsäkringsföretag 2001/02:42 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2001/02:SkU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:42 (pdf, 187 kB)

Proposition 2001/02:36

Regeringens proposition 2001/02:36 Skattereduktion för fackföreningsavgifter Prop. 2001/02:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en skattelättnad för medlemsavgiften


Utskottsberedning: 2001/02:SkU10 2001/02:SkU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 5

Proposition 2001/02:36 (pdf, 103 kB)

Proposition 2001/02:29

Regeringens proposition 2001/02:29 Vissa punktskattefrågor, m.m. Prop. 2001/02:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att förseningsavgiften i skattebetalningslagen


Utskottsberedning: 2001/02:SkU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 2

Proposition 2001/02:29 (pdf, 149 kB)

Proposition 2001/02:28

Regeringens proposition 2001/02:28 Utländska företagares mervärdesskatt i Sverige Prop. 2001/02:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att kravet på skatterepresentant


Utskottsberedning: 2001/02:SkU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:28 (pdf, 307 kB)

Proposition 2001/02:3

Regeringens proposition 2001/02:3 Prop. 2001/02:3 En begränsningsregel för fastighetsskatten, m.m. Prop. 2001/02:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 september 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2001/02:FiU1 2001/02:SkU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:3 (pdf, 211 kB)
Paginering