Dokument & lagar (33 träffar)

Skrivelse 2001/02:180

Regeringens skrivelse 2001/02:180 Redovisning av AP-fondernas verksamhet år 2001 Skr. 2001/02:180 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de


Utskottsberedning: 2002/03:FiU6 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2001/02:180 (pdf, 282 kB)

Skrivelse 2001/02:104

Regeringens skrivelse 2002/03:104 Utvärdering av statens upplåning och Skr. skuldförvaltning 19982002 2002/03:104 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 april 2003 Marita Ulvskog Gunnar Lund Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen skall senast den 25 april


Utskottsberedning: 2001/02:FiU22

Skrivelse 2001/02:104 (pdf, 495 kB)

Skrivelse 2001/02:102

Regeringens skrivelse 2001/02:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2001/02:102 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 april 2002 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning


Utskottsberedning: 2001/02:FiU19 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2001/02:102 (pdf, 680 kB)

Proposition 2001/02:140

Regeringens proposition 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i Prop. inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och 2001/02:140 på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2002 Ingela Thalén Bosse


Utskottsberedning: 2001/02:SkU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:140 (pdf, 295 kB)

Proposition 2001/02:100

2002 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till


Utskottsberedning: -2001/02:FiU20 2001/02:FiU21 2001/02:KU37
Riksdagsbeslut (27 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 9

Proposition 2001/02:100 (pdf, 1172 kB)

Proposition 2001/02:177

Regeringens proposition 2001/02:177 Sänkt skatt på alkylatbensin Prop. 2001/02:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2002 Ingela Thalén Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att energiskatten på alkylatbensin sänks


Utskottsberedning: 2001/02:SkU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:177 (pdf, 36 kB)

Proposition 2001/02:127

Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m. Regeringens proposition 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, Prop. m.m. 2001/02:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 april 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:SkU26 2001/02:SkU27
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,

Proposition 2001/02:127 (pdf, 1185 kB)

Skrivelse 2001/02:101

Årsredovisning för staten 2001 Regeringens skrivelse 2001/02:101 Årsredovisning för staten 2001 Regeringens skrivelse 2001/02:101 Årsredovisning för staten 2001 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 april 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:FiU20

Skrivelse 2001/02:101 (pdf, 1006 kB)

Proposition 2001/02:117

Regeringens proposition 2001/02:117 om utländska förvaringsinstitut Prop. 2001/02:117 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 april 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändring i bland annat


Utskottsberedning: 2001/02:FiU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:117 (pdf, 42 kB)

Proposition 2001/02:142

Regeringens proposition Prop. 2001/02:142 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m. Prop. 2001/02:142 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen gör regeringen


Utskottsberedning: 2001/02:FiU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 9

Proposition 2001/02:142 (pdf, 490 kB)

Proposition 2001/02:165

Regeringens proposition 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag Prop. 2001/02:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås bestämmelser mot handel med


Utskottsberedning: 2001/02:SkU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 3

Proposition 2001/02:154

Regeringens proposition 2001/02:154 Anpassning av skattereglerna för utomlands bosatta pensionärer i det reformerade pensionssystemet Prop. 2001/02:154 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2001/02:SkU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:168

Regeringens proposition 2001/02:168 Tillämpning av EG-förordningen om Prop. gränsöverskridande betalningar i euro 2001/02:168 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2001/02:FiU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:168 (pdf, 60 kB)

Proposition 2001/02:112

Regeringens proposition 2001/02:112 Förändringar i kommunkontosystemet Prop. 2001/02:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Från kommunkontosystemet utbetalas ersättningar som kompenserar


Utskottsberedning: 2001/02:FiU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 3

Proposition 2001/02:112 (pdf, 201 kB)

Proposition 2001/02:94

Regeringens proposition 2001/02:94 Proviantering med obeskattade varor för försäljning Prop. ombord på färjelinjer mellan Sverige och Norge 2001/02:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2002 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:SkU22
Riksdagsbeslut (3 förslag): , ,

Proposition 2001/02:94 (pdf, 97 kB)

Skrivelse 2001/02:115

Regeringens skrivelse 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor Skr. 2001/02:115 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för konventet om EU:s framtid som skall förbereda nästa


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2001/02:115 (pdf, 128 kB)

Proposition 2001/02:95

Regeringens proposition 2001/02:95 Ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting Prop. 2001/02:95 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 februari 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår ett


Utskottsberedning: 2001/02:FiU26
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 7

Proposition 2001/02:85

Regeringens proposition 2001/02:85 Utgivning av elektroniska pengar Prop. 2001/02:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 januari 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om utgivning av elektroniska


Utskottsberedning: 2001/02:FiU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Skrivelse 2001/02:77

Regeringens skrivelse 2001/02:77 Meddelande om kommande förslag om ändringar i Skr. rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet 2001/02:77 för kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i svenska handelsbolag Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 december 2001 Göran


Utskottsberedning: 2001/02:SkU25 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2001/02:77 (pdf, 29 kB)

Proposition 2001/02:25

En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter Regeringens proposition 2001/02:25 En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter Prop. 2001/02:25 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:SkU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:25 (pdf, 1115 kB)
Paginering