Dokument & lagar (54 träffar)

Skrivelse 2001/02:176

Regeringens skrivelse 2001/02:176 Kultur och delaktighet Skr. 2001/02:176 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27 maj 2002 Marita Ulvskog Mona Sahlin Kulturdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen gör regeringen en resultatredovisning av ett av de nationella kulturpolitiska


Utskottsberedning: 2002/03:KrU1 Följdmotioner: 6

Skrivelse 2001/02:176 (pdf, 103 kB)

Proposition 2001/02:140

Regeringens proposition 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i Prop. inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och 2001/02:140 på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2002 Ingela Thalén Bosse


Utskottsberedning: 2001/02:SkU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:140 (pdf, 295 kB)

Proposition 2001/02:177

Regeringens proposition 2001/02:177 Sänkt skatt på alkylatbensin Prop. 2001/02:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2002 Ingela Thalén Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att energiskatten på alkylatbensin sänks


Utskottsberedning: 2001/02:SkU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:177 (pdf, 36 kB)

Proposition 2001/02:127

Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m. Regeringens proposition 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, Prop. m.m. 2001/02:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 april 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:SkU26 2001/02:SkU27
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,

Proposition 2001/02:127 (pdf, 1185 kB)

Proposition 2001/02:165

Regeringens proposition 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag Prop. 2001/02:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås bestämmelser mot handel med


Utskottsberedning: 2001/02:SkU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 3

Proposition 2001/02:154

Regeringens proposition 2001/02:154 Anpassning av skattereglerna för utomlands bosatta pensionärer i det reformerade pensionssystemet Prop. 2001/02:154 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2001/02:SkU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:153

Regeringens proposition 2001/02:153 Lotterier över Internet m.m. Prop. 2001/02:153 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2002 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lotterilagen 1994:1000 anpassas


Utskottsberedning: 2001/02:KrU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 3

Proposition 2001/02:153 (pdf, 196 kB)

Skrivelse 2001/02:171

Regeringens skrivelse 2001/02:171 Unescos världsarvskonvention och de svenska Skr. världsarvsobjekten 2001/02:171 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Unescos konvention om skydd för världens


Utskottsberedning: 2001/02:KrU19 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2001/02:171 (pdf, 71 kB)

Proposition 2001/02:94

Regeringens proposition 2001/02:94 Proviantering med obeskattade varor för försäljning Prop. ombord på färjelinjer mellan Sverige och Norge 2001/02:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2002 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:SkU22
Riksdagsbeslut (3 förslag): , ,

Proposition 2001/02:94 (pdf, 97 kB)

Skrivelse 2001/02:115

Regeringens skrivelse 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor Skr. 2001/02:115 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för konventet om EU:s framtid som skall förbereda nästa


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2001/02:115 (pdf, 128 kB)

Skrivelse 2001/02:77

Regeringens skrivelse 2001/02:77 Meddelande om kommande förslag om ändringar i Skr. rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet 2001/02:77 för kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i svenska handelsbolag Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 december 2001 Göran


Utskottsberedning: 2001/02:SkU25 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2001/02:77 (pdf, 29 kB)

Proposition 2001/02:76

Regeringens proposition 2001/02:76 Teracom AB garanti och omstrukturering Prop. 2001/02:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 november 2001 Lena Hjelm-Wallén Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen bemyndigar


Utskottsberedning: 2001/02:KrU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 5

Proposition 2001/02:76 (pdf, 18 kB)

Proposition 2001/02:25

En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter Regeringens proposition 2001/02:25 En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter Prop. 2001/02:25 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:SkU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:25 (pdf, 1115 kB)

Proposition 2001/02:46

Regeringens proposition 2001/02:46 Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa Prop. andelsägare i fåmansföretag, m.m. 2001/02:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2001/02:SkU10 2001/02:SkU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:46 (pdf, 355 kB)

Proposition 2001/02:45

Regeringens proposition 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m. Prop. 2001/02:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I budgetpropositionen för 2002 aviserade


Utskottsberedning: 2001/02:SkU10 2001/02:SkU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 8

Proposition 2001/02:45 (pdf, 261 kB)

Proposition 2001/02:43

Regeringens proposition 2001/02:43 Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, Prop. m.m. 2001/02:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås, i enlighet


Utskottsberedning: 2001/02:SkU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 3

Proposition 2001/02:43 (pdf, 375 kB)

Proposition 2001/02:42

Regeringens proposition 2001/02:42 Övergång till en konventionell beskattningsmetod för Prop. utländska skadeförsäkringsföretag 2001/02:42 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2001/02:SkU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:42 (pdf, 187 kB)

Proposition 2001/02:36

Regeringens proposition 2001/02:36 Skattereduktion för fackföreningsavgifter Prop. 2001/02:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en skattelättnad för medlemsavgiften


Utskottsberedning: 2001/02:SkU10 2001/02:SkU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 5

Proposition 2001/02:36 (pdf, 103 kB)

Proposition 2001/02:47

Regeringens proposition 2001/02:47 Förnyad riksdagsbehandling av vissa ändringar i Prop. lotterilagen 1994:1000 2001/02:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2001/02:KrU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 2

Proposition 2001/02:47 (pdf, 121 kB)

Proposition 2001/02:29

Regeringens proposition 2001/02:29 Vissa punktskattefrågor, m.m. Prop. 2001/02:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att förseningsavgiften i skattebetalningslagen


Utskottsberedning: 2001/02:SkU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 2

Proposition 2001/02:29 (pdf, 149 kB)
Paginering