Dokument & lagar (71 träffar)

Skrivelse 2008/09:224

2008/09:224 hösten handelsbolag lagstiftning. Fi2008/7059 handelsbolag. skrivelse. 2009.


Utskottsberedning: 2009/10:SkU22

Skrivelse 2008/09:224 (pdf, 116 kB)

Proposition 2008/09:223

2008/09:223 Brittiska effektiv dels skatter Requested parten: diktion. tax egna original nor provide: portionate lämna: svårigheter, bedömning, gation Requesting Party quested upplysningarna: undersökning, lysningar lämnas, stiftning, jurisdiktion, upplysningarna, to Agreement difficulties public tions or


Utskottsberedning: 2009/10:SkU7
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:223 (pdf, 624 kB)

Proposition 2008/09:222

2008/09:222 Bermuda kontroll. dels intressegemenskap, Party. request original begäran parten. anmodande handlingar. ownership disproportionate disproportionate eller ning, information. av Parties. measures preceding ligger. engelska TAXES TER difficulties. oproportionerliga nämnda engelska intressegemenskap


Utskottsberedning: 2009/10:SkU6
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:222 (pdf, 612 kB)

Skrivelse 2008/09:225

2008/09:225 med förslaget förvärvsutgiften. som Björling


Utskottsberedning: 2009/10:SkU25

Skrivelse 2008/09:225 (pdf, 115 kB)

Proposition 2008/09:209

2008/09:209 Guernsey skattekontroll. dels intressegemenskap, internationell denna information. Party. request disproportionate begäran original beneficiaries. anmodande lingar. lämna: difficulties. vestigation quested ment undersökning, lysningar torium, upplysningarna, avtal, practice. gäran parten. kept that


Utskottsberedning: 2009/10:SkU5
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,

Proposition 2008/09:209 (pdf, 632 kB)

Proposition 2008/09:208

2008/09:208 Jersey skattekontroll. dels skatteärenden, gemenskap, trafik. denna information. Party Party. request begäran difficulties. vestigation quested undersökning, lysningar torium, begärda trade nistrative gäran kept avgöranden. diktion. bli that Party. Agreement. ment. detta avtal. engelska intressegemenskap


Utskottsberedning: 2009/10:SkU4
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,

Proposition 2008/09:208 (pdf, 634 kB)

Proposition 2008/09:182

2008/09:182 slopas. utomlands 1999:1229 angivna samhet artister Sverige, egenavgifter, Sverige, egenavgifter, expansionsfond, kapital. inträffade. Sverige. Sverige. lydelse. sökanden. samma inkomsten. skattskyldig, fastighetstaxering, fastighetstaxeringslagen aktuella inkomsterna. tolvmånadersperiod, riket verksamhet


Utskottsberedning: 2009/10:SkU13 2009/10:SkU15 2009/10:SkU2
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:182 (pdf, 942 kB)

Skrivelse 2008/09:183

2008/09:183 2008/09:183 ekonomiska skatteutgifter avsnitt skattesanktion. 2009. inkomstsida. procent. intäkterna. avsnitt räkenskapsår. inkomster. skattepliktig förvärvsinkomster allmän pensionsavgiften. subventionerade och som skatteutgift. i föräldrapenning. utgiftssidan. skatteutgifter. utgiftsområde. indexering


Utskottsberedning: 2008/09:SkU33 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2008/09:183 (pdf, 938 kB)

Proposition 2008/09:181

2008/09:181 2008/09:181 skattebetalningslagen basräntan. basräntan. 1997:483 på kommande kommande ringsåret. ningslagen. effekter. förvaltningsdomstolarna förvaltningsdomstolarna. integration. Adelsohn skattekontosystemet.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU35
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:181 (pdf, 166 kB)

Proposition 2008/09:178

2008/09:178 kontrolluppgifter, arbete, lagen 1999:12291999:1229 uppfyllda: ersättning landsting, hetsavgift. lydelse. lämnas. för liknande, landsting. ägare. skattereduktion. för. landsting. hetens svarande. 2009. lydelse. ägarlägenhetens eller hushållsarbetet stycket, kapitalinkomsterna. liknande. och lydelse.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU32
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:178 (pdf, 728 kB)

Proposition 2008/09:173

2008/09:173 1999:1229 första stödet ning. segruppering beslutet beslutet upplösts ning. segruppering beslutet beslutet kommunala förslaget. tillämpliga subjekt. uppfyllda. praxis. effekt. förvaltningsdomstolarna. 1999:1229 1997:483 arbete. yttrande samarbete. miskt nationella ansvar. system. hållningen. andra


Utskottsberedning: 2008/09:SkU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:173 (pdf, 338 kB)

Proposition 2008/09:129

2008/09:129 stycket. anskaffning. äldre ärendet. justerats. följande. företag. sammanlagda s.k. mindre avdrag. stor av företag. rättstillämpning. Fi2008/6260 stycket. anskaffning. Skattedelegation. finansiell stycket. anskaffning.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU34
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:129 (pdf, 202 kB)

Proposition 2008/09:136

2008/09:136 av 1999:1229 lydelse, tjänsteexport. sparkonto pensionssparkonton. upp eller ledamöter. pensionsfonden. ningar ordnande, pensionsförsäkring. säkringstekniska pensionsförsäkring. överförts. ikraftträdandet. gemenskaperna lokal lagstiftning. skolorna 5 gjorts. sakna respektive av enskilda sig stat.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU36
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2008/09:136 (pdf, 467 kB)

Proposition 2008/09:133

2008/09:133 regeringen m.m. regeringen ömsesidigt 25 lagen. m.m. hög. kassaregister kontrollåtgärder, synpunkter kassaregister. bokföringen. sammanhängande avsnitt kassaregister Skatteverket. kassaregisterlagen. kassaregister. teknisk minne. hög. kassakvitto. m.m. regeringen regeringen denna verkets Revisorssamfundet. förslaget. yttrande.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU29
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:133 (pdf, 262 kB)

Skrivelse 2008/09:122

2008/09:122 februari till är pensionsstiftelse. näringsverksamhet. stiftelselagen. riksdagen.


Utskottsberedning: 2009/10:SkU11

Skrivelse 2008/09:122 (pdf, 130 kB)

Proposition 2008/09:113

2008/09:113 vid 1997:483 denna författningskommentaren. likviditetsproblemen. månader. normaliserats. bestämmelserna dyrt. anstånd. män brottsförebyggande brottsförebyggande fall betalningsanstånd. skattebetalningslagen. skattebetalningslagen. för redovisningsperiod. anståndsavgiften. ningslagens 1997:483 denna


Utskottsberedning: 2008/09:SkU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:113 (pdf, 235 kB)

Proposition 2008/09:111

2008/09:111 samordningsnummer. adressregistret, månaden. och 1991:481 lydelse. kontrollsiffra. nummer. kontrollsiffra. nummer. statliga följande anges: direktreklam. vissa Fi2008/3838 uppgifterna. övrigt. dessa återanvänds. personnumret samman. dagnumret. system. övervägas. kontrollsiffra. personer. diskriminerande.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:111 (pdf, 529 kB)

Proposition 2008/09:83

2008/09:83 1979:1152 följande utgöra bolags anläggning statlig skolor. för industrienhet impediment eller enhet industrienhet impediment ekonomisk bruksenhet. bruksenhet. 1. taxeringsenheten. och enheten. till 4. skogsbruk. taxeringsenheten. enhet: enheten. och enheten. till 4. skogsbruk. taxeringsenheten.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:83 (pdf, 1039 kB)

Proposition 2008/09:77

2008/09:77 vid m.fl. kontrolluppgifter, hushållsarbete annat betalats. stycket, utsökningsbalken. valtningsdomstol. kapitalinkomsterna. 1997:483 tabellen, ningsmottagaren, om domstol. ringar. ringar. stycket, ringslagen lydelse. gifter, soner. inkomstskatt. av tal basbelopp komstskatt komstskatt jande. liknande.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:77 (pdf, 1112 kB)

Proposition 2008/09:65

2008/09:65 basbelopp. expansionsfond. december trädandet. 1999:1229 följande gemenskap om eller handelsbolag. gemenskapen. gemenskapen. gemenskapen. mässigt affärsmässigt motsvarande minskad verksamheten. expansionsfond, övertagandet. i aktier inkomster, underskott, slutlig slutlig om uppfyllt. skötsel. 12


Utskottsberedning: 2008/09:SkU19
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:65 (pdf, 905 kB)
Paginering