Dokument & lagar (89 träffar)

Proposition 2013/14:246

Regeringens proposition 2013/14:246 Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och Prop. relaterade skattebestämmelser utgår 2013/14:246 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 juni 2014 Fredrik Reinfeldt Annie Lööf Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 2 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Proposition 2013/14:246 (pdf, 61 kB)

Proposition 2013/14:231

Regeringens proposition 2013/14:231 Informationsutbytesavtal med Grenada Prop. 2013/14:231 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 2014 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal


Utskottsberedning: 2014/15:SkU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 2 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Proposition 2013/14:231 (pdf, 242 kB)

Proposition 2013/14:230

Regeringens proposition 2013/14:230 Informationsutbytesavtal med Macao SAR Prop. 2013/14:230 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 2014 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett


Utskottsberedning: 2014/15:SkU2
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 2 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Proposition 2013/14:230 (pdf, 244 kB)

Proposition 2013/14:224

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Regeringens proposition 2013/14:224 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland Prop. för telekommunikationstjänster, radio- och tv- 2013/14:224 sändningar och elektroniska tjänster Regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:SkU31
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,

Proposition 2013/14:224 (pdf, 1176 kB)

Proposition 2013/14:178

Regeringens proposition 2013/14:178 Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade Prop. och förföljda personer 2013/14:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2013/14:SkU34
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:178 (pdf, 416 kB)

Proposition 2013/14:164

Regeringens proposition 2013/14:164 Nya bestämmelser om Tullverkets Prop. säkerställande av skyddet för immateriella 2013/14:164 rättigheter Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Denna


Utskottsberedning: 2013/14:SkU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2013/14:164 (pdf, 626 kB)

Proposition 2013/14:150

Regeringens proposition 2013/14:150 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige Prop. och Japan 2013/14:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: 2013/14:SkU26
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2013/14:150 (pdf, 994 kB)

Proposition 2013/14:149

Regeringens proposition 2013/14:149 Skatteavtal mellan Sverige och Georgien Prop. 2013/14:149 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett


Utskottsberedning: 2013/14:SkU25
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2013/14:149 (pdf, 398 kB)

Proposition 2013/14:147

Regeringens proposition 2013/14:147 Skattskyldighet till avkastningsskatt och ändrad Prop. deklarationstidpunkt för avkastningsskatt för 2013/14:147 vissa skattskyldiga Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2013/14:SkU30
Riksdagsbeslut (7 förslag): 1 avslag, 6 bifall,

Proposition 2013/14:147 (pdf, 388 kB)

Proposition 2013/14:105

Regeringens proposition 2013/14:105 Informationsutbytesavtal med Qatar Prop. 2013/14:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal


Utskottsberedning: 2013/14:SkU27
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2013/14:105 (pdf, 386 kB)

Skrivelse 2013/14:98

Regeringens skrivelse 2013/14:98 Redovisning av skatteutgifter 2014 Regeringens skrivelse 2013/14:98 Redovisning av skatteutgifter 2014 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse


Utskottsberedning: 2013/14:SkU33 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2013/14:98 (pdf, 407 kB)

Proposition 2013/14:97

Regeringens proposition 2013/14:97 Informationsutbytesavtal med Liberia Prop. 2013/14:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal


Utskottsberedning: 2013/14:SkU28
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2013/14:97 (pdf, 242 kB)

Skrivelse 2013/14:88

Regeringens skrivelse 2013/14:88 Riksrevisionens rapport om skattekontroll i Skr. statliga myndigheter och kommuner 2013/14:88 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har


Utskottsberedning: 2013/14:SkU21

Skrivelse 2013/14:88 (pdf, 895 kB)

Proposition 2013/14:76

Regeringens proposition 2013/14:76 Förändrad trängselskatt och Prop. infrastruktursatsningar i Stockholm 2013/14:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2013/14:SkU24
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2013/14:76 (pdf, 1282 kB)

Proposition 2013/14:62

Regeringens proposition 2013/14:62 Informationsutbytesavtal med Montserrat Prop. 2013/14:62 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 januari 2014 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: 2013/14:SkU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2013/14:62 (pdf, 231 kB)

Proposition 2013/14:28

Regeringens proposition 2013/14:28 Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt Prop. 2013/14:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 oktober 2013 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att tidpunkten för


Utskottsberedning: 2013/14:SkU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:28 (pdf, 288 kB)

Proposition 2013/14:27

Regeringens proposition 2013/14:27 Vissa skattefrågor Prop. 2013/14:27 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 oktober 2013 Jan Björklund Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås flera ändringar av mervärdesskattelagen 1994:200som


Utskottsberedning: 2013/14:SkU10
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,

Proposition 2013/14:27 (pdf, 529 kB)

Proposition 2013/14:26

Regeringens proposition 2013/14:26 Förändringar av trängselskatten i Stockholm Prop. med anledning av trafikleden Norra länken och 2013/14:26 den nya stadsdelen Hagastaden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 oktober 2013 Jan Björklund Peter Norman Finansdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2013/14:SkU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2013/14:26 (pdf, 5079 kB)

Proposition 2013/14:22

Regeringens proposition 2013/14:22 Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig Prop. omfattning 2013/14:22 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 oktober 2013 Jan Björklund Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2013/14:SkU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:22 (pdf, 220 kB)

Proposition 2013/14:19

Regeringens proposition 2013/14:19 Begränsningar av möjligheten att göra avdrag Prop. för koncernbidrag 2013/14:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 oktober 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas


Utskottsberedning: 2013/14:SkU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2013/14:19 (pdf, 192 kB)