Dokument & lagar (56 träffar)

Proposition 2001/02:190

Riksrevisionen Regeringens proposition Prop. 2001/02:190 2001/02:190 Riksrevisionen Prop. 2001/02:190 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 juni 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Riksdagen har beslutat att en ny myndighet


Utskottsberedning: 2002/03:KU12 2002/03:KU34
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:190 (pdf, 751 kB)

Proposition 2001/02:191

Regeringens proposition 2001/02:191 Sekretessfrågor Ekonomisk brottslighet m.m. Prop. 2001/02:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2002 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i bl.a. sekretesslagen


Utskottsberedning: 2002/03:KU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:184

Regeringens proposition 2001/02:184 Extraordinära händelser i kommuner och landsting Prop. 2001/02:184 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2002 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om extraordinära


Utskottsberedning: 2002/03:KU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2001/02:140

Regeringens proposition 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i Prop. inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och 2001/02:140 på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2002 Ingela Thalén Bosse


Utskottsberedning: 2001/02:SkU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:140 (pdf, 295 kB)

Proposition 2001/02:100

2002 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till


Utskottsberedning: -2001/02:FiU20 2001/02:FiU21 2001/02:KU37
Riksdagsbeslut (27 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 9

Proposition 2001/02:100 (pdf, 1172 kB)

Proposition 2001/02:177

Regeringens proposition 2001/02:177 Sänkt skatt på alkylatbensin Prop. 2001/02:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2002 Ingela Thalén Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att energiskatten på alkylatbensin sänks


Utskottsberedning: 2001/02:SkU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:177 (pdf, 36 kB)

Proposition 2001/02:127

Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m. Regeringens proposition 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, Prop. m.m. 2001/02:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 april 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:SkU26 2001/02:SkU27
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,

Proposition 2001/02:127 (pdf, 1185 kB)

Proposition 2001/02:165

Regeringens proposition 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag Prop. 2001/02:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås bestämmelser mot handel med


Utskottsberedning: 2001/02:SkU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 3

Proposition 2001/02:154

Regeringens proposition 2001/02:154 Anpassning av skattereglerna för utomlands bosatta pensionärer i det reformerade pensionssystemet Prop. 2001/02:154 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2001/02:SkU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:94

Regeringens proposition 2001/02:94 Proviantering med obeskattade varor för försäljning Prop. ombord på färjelinjer mellan Sverige och Norge 2001/02:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2002 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:SkU22
Riksdagsbeslut (3 förslag): , ,

Proposition 2001/02:94 (pdf, 97 kB)

Skrivelse 2001/02:75

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Regeringens skrivelse 2001/02:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Skr. 2001/02:75 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Lena Hjelm-Wallén Statsrådsberedningen


Utskottsberedning: 2001/02:KU35

Skrivelse 2001/02:75 (pdf, 388 kB)

Proposition 2001/02:146

Regeringens proposition 2001/02:146 Verkställighet av utländska domar på privaträttens Prop. område 2001/02:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny


Utskottsberedning: 2001/02:LU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:146 (pdf, 409 kB)

Proposition 2001/02:138

Regeringens proposition 2001/02:138 Utökad resegaranti för konsumenter Prop. 2001/02:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i resegarantilagen


Utskottsberedning: 2001/02:LU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:138 (pdf, 150 kB)

Proposition 2001/02:122

Regeringens proposition 2001/02:122 Åtgärder mot kommunalt domstolstrots Prop. 2001/02:122 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås åtgärder som har till syfte att


Utskottsberedning: 2001/02:KU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 2

Proposition 2001/02:122 (pdf, 173 kB)

Proposition 2001/02:113

Regeringens proposition 2001/02:113 Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet Prop. avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i 2001/02:113 vissa tvister Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:LU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:113 (pdf, 21 kB)

Proposition 2001/02:170

Regeringens proposition 2001/02:170 Vissa frågor om koncessionsavgift på televisionens Prop. område 2001/02:170 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring


Utskottsberedning: 2001/02:KU36
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 3

Proposition 2001/02:170 (pdf, 56 kB)

Proposition 2001/02:150

Regeringens proposition 2001/02:150 Lag om elektronisk handel och andra Prop. informationssamhällets tjänster, m.m. 2001/02:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2001/02:LU29
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:150 (pdf, 552 kB)

Skrivelse 2001/02:110

Regeringens skrivelse 2001/02:110 Redogörelse för arbetet inför och under det svenska Skr. ordförandeskapet i EU första halvåret 2001 med hand- 2001/02:110 lingsoffentlighet i EU:s institutioner Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet


Utskottsberedning: 2001/02:KU34

Skrivelse 2001/02:110 (pdf, 178 kB)

Skrivelse 2001/02:148

Regeringens skrivelse 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU Skr. 2001/02:148 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen presenterar regeringen


Utskottsberedning: 2001/02:LU28 Följdmotioner: 7

Proposition 2001/02:136

Regeringens proposition 2001/02:136 Redovisningen av Svenska kyrkans fastigheter i Prop. fastighetsregistrets inskrivningsdel 2001/02:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2001/02:LU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:136 (pdf, 86 kB)
Paginering