Dokument & lagar (22 träffar)

Skrivelse 1993/94:247

Regeringens skrivelse 1993/94:247 Investera i hälsa Prioritera för hälsa Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 maj 1994 Carl Bildt Bo Könberg Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för de senaste årens hälsoutveck- ling


Utskottsberedning: 1994/95:SoU6 Följdmotioner: 4

Skrivelse 1993/94:247 (pdf, 2915 kB)

Skrivelse 1993/94:241

Skr. 1993/94:241Regeringens skrivelse 1993/94:241 Redovisning för fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 1992/93 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 april 1994 Carl Bildt Bengt Westerberg Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 1994/95:SoU1

Skrivelse 1993/94:241 (pdf, 3256 kB)

Proposition 1993/94:220

Prop. 1993/94:220Regeringens proposition 1993/94:220 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Bo Könberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att vid bestämmande av underlag för socialavgifter


Utskottsberedning: -----------1993/94:SfU15 1993/94:SfU20 1993/94:SoU33
Riksdagsbeslut (21 förslag): , , 11 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1993/94:220 (pdf, 4151 kB)

Proposition 1993/94:219

Prop. 1993/94:219Regeringens proposition 1993/94:219 Handikappombudsman Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Bengt Westerberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till inrättande av en handikappombudsman.


Utskottsberedning: ----1993/94:SoU27
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:219 (pdf, 3017 kB)

Proposition 1993/94:149

Prop. 1993/94:149Regeringens proposition 1993/94:149 Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 1994 Carl Bildt Bo Könberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till


Utskottsberedning: -1993/94:SoU26
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:149 (pdf, 10878 kB)

Proposition 1993/94:148

Prop. 1993/94:148Regeringens proposition 1993/94:148 Vårdnadsbidrag Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 februari 1994 Carl Bildt Bengt Westerberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om vårdnadsbidrag. Enligt lagförslaget


Utskottsberedning: ---------1993/94:SkU43 1993/94:SoU25
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Proposition 1993/94:148 (pdf, 4139 kB)

Proposition 1993/94:145

Prop. 1993/94:145Regeringens proposition 1993/94:145 Legitimation för vissa naprapater och kiropraktorer m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 1994 Carl Bildt Bo Könberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag om att


Utskottsberedning: -1993/94:SoU24
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:145 (pdf, 1489 kB)

Proposition 1993/94:136

Prop. 1993/94:136Regeringens proposition 1993/94:136 Riktlinjer för ett nytt tillståndssystem för import, export, tillverkning och partihandel med alkoholdrycker Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 januari 1994 Carl Bildt Bengt Westerberg Socialdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: ---1993/94:SoU22
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1993/94:136 (pdf, 1260 kB)

Proposition 1993/94:124

Prop. 1993/94:124Regeringens proposition 1993/94:124 Ny lag om Allmänna arvsfonden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 januari 1994 Carl Bildt Bengt Westerberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en ny lag om Allmänna arvsfonden


Utskottsberedning: -1993/94:SoU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:124 (pdf, 2673 kB)

Proposition 1993/94:121

Regeringens proposition 1993/94:121 Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 december 1993 Carl Bildt Bengt Westerberg Socialdepar- tementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisas resultaten


Utskottsberedning: -1993/94:SoU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:121 (pdf, 1217 kB)

Proposition 1993/94:107

Regeringens proposition 1993/94:107 Sekretess m.m. hos Barnombudsmannen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 december 1993 Bengt Westerberg Bo Könberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i sekretesslagen 1980:100Ändringarna


Utskottsberedning: -1993/94:SoU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:107 (pdf, 1241 kB)

Proposition 1993/94:98

Prop. 1993/94:98Regeringens proposition 1993/94:98 Vissa ändringar i tobakslagen 1993:581 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 november 1993 Carl Bildt Bo Könberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i tobakslagen 1993:581


Utskottsberedning: -1993/94:SoU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1993/94:98 (pdf, 1695 kB)

Proposition 1993/94:97

Prop. 1993/94:97Regeringens proposition 1993/94:97 Ansökningsförfarandet enligt lagen 1988:870 om vård av missbrukare i vissa fall Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 november 1993 Carl Bildt Bo Könberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1993/94:SoU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:97 (pdf, 1250 kB)

Proposition 1993/94:92

Regeringens proposition 1993/94:92 Vissa ändringar i läkemedelslagen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 november 1993 Carl Bildt Bo Könberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till vissa ändringar i läkemedelslagen


Utskottsberedning: -1993/94:SoU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:92 (pdf, 802 kB)

Proposition 1993/94:75

Regeringens proposition 1993/94:75 Arvoden till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster samt vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 1993 Carl Bildt Bo Könberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: ---1993/94:SoU14
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 22

Proposition 1993/94:75 (pdf, 5620 kB)

Proposition 1993/94:58

Regeringens proposition 1993/94:58 Vissa frågor om beräkning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993. Carl Bildt Bengt Westerberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring i lagen 1993:389


Utskottsberedning: -1993/94:SoU13

Proposition 1993/94:58 (pdf, 180 kB)

Proposition 1993/94:36

Prop. 1993/94:36Regeringens proposition 1993/94:36 Medelstillskott till Sveriges Hundcenter AB Statens Hundskola Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Bengt Westerberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram


Utskottsberedning: -1993/94:SoU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:36 (pdf, 210 kB)

Proposition 1993/94:11

Prop. 1993/94:11Regeringens proposition 1993/94:11 Utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet, m.m. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 26 augusti 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Bengt Westerberg Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: --1993/94:SoU11
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1993/94:11 (pdf, 2297 kB)

Proposition 1993/94:4

Regeringens proposition 1993/94:4 om familjerådgivning Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 24 juni 1993 för den åtgärd och det ändamål som framgår av föredragarens hemställan. På regeringens vägnar Carl Bildt Bengt


Utskottsberedning: --1993/94:SoU10
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1993/94:4 (pdf, 1078 kB)

Proposition 1993/94:253

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:253 Ekonomisk reglering för år 1995 mellan landsting och kommuner med anledning av ökat kommunalt  Prop. ansvar för psykiskt störda  1993/94:253 Regeringen överlänmar denna proposilion lill rilcsdagen. Stockholm den 7 juni


Utskottsberedning: -1993/94:SoU32

Proposition 1993/94:253 (pdf, 799 kB)
Paginering