Dokument & lagar (12 träffar)

Proposition 1995/96:228

Regeringens proposition 1995/96:228 Åldersgräns vid tobaksköp Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en 18-årsgräns för inköp och införsel av tobaksva- ror


Utskottsberedning: -1996/97:SoU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1995/96:205

Regeringens proposition 1995/96:205 Förbud mot innehav av destillationsapparater m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 april 1996 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i alkohollagen 1994:1738


Utskottsberedning: -1996/97:SoU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1995/96:196

Regeringens proposition 1995/96:196 Besöksinskränkningar vid viss tvångsvård, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 1996 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till en ny lag om besöksinskränkningar


Utskottsberedning: -1996/97:SoU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:176

Regeringens proposition 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås bl.a. ändringar i hälso- och sjukvårdslagen


Utskottsberedning: -1995/96:SoU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1995/96:146

Regeringens proposition 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås åtgärder som syftar till att uppnå en bättre kost-


Utskottsberedning: -1995/96:SoU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1995/96:138 Allmänna arvsfonden

Regeringens proposition 1995/96:138 Allmänna arvsfonden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 januari 1996 Ingvar Carlsson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas en beskrivning av förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en


Utskottsberedning: -1995/96:SoU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Skrivelse 1995/96:122

Skr. 1995/96:122 Regeringens skrivelse 1995/96:122 Redogörelse för en överenskommelse om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. för år 1996 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 januari 1996 Ingvar Carlsson Anna Hedborg Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 1995/96:SoU13

Proposition 1995/96:117

Regeringens proposition 1995/96:117 Tystnadsplikt inom enskild familjerådgivning Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 december 1995 Ingvar Carlsson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i socialtjänstlagen


Utskottsberedning: -1995/96:SoU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1995/96:99

Regeringens proposition 1995/96:99 Spris fortsatta verksamhet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 1995 Ingvar Carlsson Anna Hedborg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Spri är hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut. I propositionen läggs fram


Utskottsberedning: --1995/96:SoU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1995/96:72

Regeringens proposition 1995/96:72 Ekonomisk reglering mellan landsting och kommuner med anledning av ökat kommunalt ansvar för psykiskt störda Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 1995 Ingvar Carlsson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -1995/96:SoU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:23

Regeringens proposition 1995/96:23 Vissa ändringar i smittskyddslagen, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 1995 Mona Sahlin Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i smittskyddslagen 1988:1472Ändringarna


Utskottsberedning: -1995/96:SoU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Skrivelse 1995/96:1

Regeringens skrivelse 1995/96:1 Utbytesverksamhet med rena sprutor till narkotikamissbrukare Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 15 juni 1995 Mats Hellström Anna Hedborg Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnas en redogörelse för regeringens överväganden


Utskottsberedning: 1995/96:SoU5 Följdmotioner: 6