Dokument & lagar (13 träffar)

Proposition 1994/95:214

Regeringens proposition 1994/95:214 Konvention med stadga för Europaskolorna Prop. 1994/95:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 1995 Ingvar Carlsson Ylva Johansson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: -1994/95:UbU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:214 (pdf, 841 kB)

Proposition 1994/95:212

Regeringens proposition 1994/95:212 Ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång en försöksverksamhet Prop. 1994/95:212 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 1995 Ingvar Carlsson Ylva Johansson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -1995/96:UbU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1994/95:212 (pdf, 1764 kB)

Proposition 1994/95:174

Regeringens proposition 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m. Prop. 1994/95:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 1995 Mona Sahlin Ylva Johansson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen tar regeringen upp vissa frågor om begränsning av


Utskottsberedning: --1994/95:UbU19
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1994/95:174 (pdf, 455 kB)

Proposition 1994/95:165

Regeringens proposition 1994/95:165 Ett högskoleverk Prop. 1994/95:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 februari 1995 Lena Hjelm-Wallén Carl Tham Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I budgetpropositionen prop. 1994/95:100, bil. 9 har regeringen angivit


Utskottsberedning: -----------1994/95:UbU17
Riksdagsbeslut (22 förslag): , , 11 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1994/95:165 (pdf, 1319 kB)

Proposition 1994/95:164

Regeringens proposition 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet Prop. 1994/95:164 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 februari 1995 Ingvar Carlsson Carl Tham Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen anser att utvecklingen


Utskottsberedning: --1994/95:UbU18
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1994/95:164 (pdf, 2616 kB)

Proposition 1994/95:157

Regeringens proposition 1994/95:157 Ändring av bidragsbestämmelserna för fristående skolor godkända för vanlig skolplikt m.m. Prop. 1994/95:157 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 februari 1995 Lena Hjelm-Wallén Ylva Johansson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1994/95:UbU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1994/95:157 (pdf, 335 kB)

Proposition 1994/95:139

Regeringens proposition 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan Prop. 1994/95:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 februari 1995 Ingvar Carlsson Carl Tham Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I budgetpropositionen prop. 1994/95:100


Utskottsberedning: ---1994/95:SfU15 1994/95:UbU15
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 32

Proposition 1994/95:139 (pdf, 575 kB)

Proposition 1994/95:105

Regeringens proposition 1994/95:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudget för budgetåret 1994/95 Prop. 1994/95:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 december 1994 Ingvar Carlsson Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: ----------------1994/95:AU14 1994/95:FiU11 1994/95:FiU27 1994/95:JoU13 1994/95:KrU8 1994/95:KU31 1994/95:NU14 1994/95:SfU11 1994/95:SoU12 1994/95:TU15 1994/95:UbU7 1994/95:UU13
Riksdagsbeslut (32 förslag): , , 16 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:105 (pdf, 698 kB)

Proposition 1994/95:96

Regeringens proposition 1994/95:96 Garanterat studentinflytande genom bibehållet kårobligatorium Prop. 1994/95:96 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 oktober 1994. Ingvar Carlsson Carl Tham Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1994/95:UbU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1994/95:96 (pdf, 160 kB)

Proposition 1994/95:85

Regeringens proposition 1994/95:85 Betyg i det obligatoriska skolväsendet Prop. 1994/95:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 oktober 1994 Ingvar Carlsson Ylva Johansson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Elev och föräldrar skall informeras främst


Utskottsberedning: -1994/95:UbU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1994/95:85 (pdf, 248 kB)

Skrivelse 1994/95:1

Regeringens skrivelse 1994/95:1 Finska språkets ställning i Sverige Skr. 1994/95:1 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 september 1994 Carl Bildt Per Unckel Utbildningsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för regeringens bedömning


Utskottsberedning: 1994/95:UbU4 Följdmotioner: 6

Skrivelse 1994/95:1 (pdf, 4102 kB)

Proposition 1994/95:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten  Prop, för budgetåret 1995/96, m.m. 1994/95:150 kompletteringsproposition Enligt bestämmelsenia i 3 kap. 2 riksdagsordningen avger regeringen härmed sitt förslag till slutlig


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1994/95:BoU21 1994/95:BoU22 1994/95:FiU19 1994/95:FiU20 1994/95:FiU28 1994/95:FiU29 1994/95:FiU30 1994/95:JoU24 1994/95:JuU26 1994/95:KU36 1994/95:KU49 1994/95:KU50 1994/95:NU28 1994/95:SkU41 1994/95:SoU21 1994/95:SoU24 1994/95:SoU27 1994/95:UbU22 1994/95:UU26 1995/96:KU1
Riksdagsbeslut (253 förslag): , , 128 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 42

Proposition 1994/95:150 (pdf, 23841 kB)

Proposition 1994/95:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1994/95:100 m Förslag till statsbudget för budgetåret Prop. 1995/96 1994/95:100 Enligt 9 kap. 6 regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1994/95:AU10 1994/95:AU11 1994/95:AU12 1994/95:AU6 1994/95:AU7 1994/95:BoU10 1994/95:BoU11 1994/95:BoU12 1994/95:BoU13 1994/95:BoU14 1994/95:BoU16 1994/95:BoU17 1994/95:BoU18 1994/95:FiU10 1994/95:FiU12 1994/95:FiU13 1994/95:FiU14 1994/95:FiU15 1994/95:FiU16 1994/95:FiU17 1994/95:FiU18 1994/95:FiU19 1994/95:FiU26 1994/95:FiU9 1994/95:FöU3 1994/95:FöU4 1994/95:FöU5 1994/95:FöU6 1994/95:JoU13 1994/95:JoU14 1994/95:JuU11 1994/95:JuU12 1994/95:JuU13 1994/95:JuU14 1994/95:JuU15 1994/95:JuU16 1994/95:JuU17 1994/95:JuU18 1994/95:JuU19 1994/95:KrU10 1994/95:KrU11 1994/95:KrU12 1994/95:KrU13 1994/95:KrU14 1994/95:KrU16 1994/95:KrU17 1994/95:KrU18 1994/95:KrU19 1994/95:KrU20 1994/95:KrU21 1994/95:KrU22 1994/95:KrU23 1994/95:KrU24 1994/95:KrU25 1994/95:KrU26 1994/95:KrU27 1994/95:KrU28 1994/95:KrU9 1994/95:KU32 1994/95:KU34 1994/95:KU35 1994/95:KU36 1994/95:KU37 1994/95:KU38 1994/95:KU39 1994/95:KU40 1994/95:LU19 1994/95:LU20 1994/95:LU21 1994/95:LU22 1994/95:LU23 1994/95:NU15 1994/95:NU17 1994/95:NU18 1994/95:NU19 1994/95:NU20 1994/95:NU22 1994/95:SfU10 1994/95:SfU12 1994/95:SfU13 1994/95:SkU20 1994/95:SkU22 1994/95:SkU23 1994/95:SoU15 1994/95:TU10 1994/95:TU11 1994/95:TU12 1994/95:TU13 1994/95:TU14 1994/95:TU16 1994/95:TU18 1994/95:TU19 1994/95:TU20 1994/95:TU21 1994/95:TU22 1994/95:TU23 1994/95:TU24 1994/95:TU25 1994/95:TU26 1994/95:UbU10 1994/95:UbU11 1994/95:UbU12 1994/95:UbU13 1994/95:UbU14 1994/95:UbU15 1994/95:UbU9 1994/95:UU14 1994/95:UU15 1995/96:NU26
Riksdagsbeslut (1714 förslag): , , 863 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:100 (pdf, 106181 kB)