Dokument & lagar (5 träffar)

Proposition 1996/97:141

Regeringens proposition 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 maj 1997 Laila Freivalds Carl Tham Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag om högskolans ledning och lärarorga-


Utskottsberedning: ------1997/98:UbU3
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Skrivelse 1996/97:112

Regeringens skrivelse 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbild- ning kvalitet och likvärdighet Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Ylva Johansson Utbildningsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen


Utskottsberedning: 1996/97:UbU13 Följdmotioner: 24

Proposition 1996/97:110

Regeringens proposition 1996/97:110 Vissa skolfrågor m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Ylva Johansson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Genom en ändring av skollagen som trädde i kraft den 1 juli 1996 har ett landsting


Utskottsberedning: --1996/97:UbU12 1996/97:UbU14
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1996/97:109

Regeringens proposition 1996/97:109 Lokala styrelser med elevmajoritet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 februari 1997 Göran Persson Ylva Johansson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslås att kommunerna under en fyraårig försöks-


Utskottsberedning: -1996/97:UbU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1996/97:1

Regeringens proposition 1996/97:1 Förslag till statsbudget för budgetåret 1997, m.m. Enligt 9 kap. 6 regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till statsbudget för budgetåret 1997 och föreslår att riksdagen beräknar inkom-ster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats


Utskottsberedning: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1996/97:AU1 1996/97:AU2 1996/97:AU5 1996/97:AU7 1996/97:BoU1 1996/97:FiU1 1996/97:FiU11 1996/97:FiU2 1996/97:FiU3 1996/97:FiU4 1996/97:FiU5 1996/97:FöU1 1996/97:JoU1 1996/97:JoU2 1996/97:JuU1 1996/97:KrU1 1996/97:KrU3 1996/97:KU1 1996/97:NU1 1996/97:NU2 1996/97:SfU1 1996/97:SfU2 1996/97:SkU1 1996/97:SoU1 1996/97:TU1 1996/97:UbU1 1996/97:UbU2 1996/97:UU1 1996/97:UU2
Riksdagsbeslut (1142 förslag): , , 574 saknar beslutsinformation