Dokument & lagar (110 träffar)

Proposition 2019/20:7

Regeringens proposition 2019/20:7 Behandling av personuppgifter vid hantering av Prop. oredlighet i forskning 2019/20:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Jönköping den 12 september 2019 Stefan Löfven Anna Ekström Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2019/20:UbU5
Sista motionsdag: 2019-10-02

Proposition 2019/20:7 (pdf, 706 kB)

Proposition 2018/19:166

Regeringens proposition 2018/19:166 Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till Prop. beskickningsmedlemmar från tredjeland 2018/19:166 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 september 2019 Stefan Löfven Anna Ekström Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2019/20:UbU6
Sista motionsdag: 2019-09-25

Proposition 2018/19:166 (pdf, 281 kB)

Proposition 2018/19:165

Regeringens proposition 2018/19:165 Etikprövning av forskning tydligare regler Prop. och skärpta straff 2018/19:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 september 2019 Stefan Löfven Matilda Ernkrans Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2019/20:UbU4
Sista motionsdag: 2019-09-25

Proposition 2018/19:165 (pdf, 784 kB)

Proposition 2018/19:1

Utdrag: Regeringens proposition 2018/19:1 Budgetpropositionen för 2019 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2019. Stockholm den 9 november 2018 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Budgetpropositionen innehåller


Utskottsberedning: 2018/19:AU1 2018/19:AU2 2018/19:CU1 2018/19:FiU1 2018/19:FiU2 2018/19:FiU3 2018/19:FiU4 2018/19:FiU5 2018/19:FöU1 2018/19:JuU1 2018/19:KrU1 2018/19:KU1 2018/19:MJU1 2018/19:MJU2 2018/19:NU1 2018/19:NU2 2018/19:NU3 2018/19:SfU1 2018/19:SfU2 2018/19:SfU3 2018/19:SfU4 2018/19:SkU1 2018/19:SoU1 2018/19:TU1 2018/19:UbU1 2018/19:UbU2 2018/19:UU1 2018/19:UU2
Riksdagsbeslut (135 förslag): 9 avslag, 123 bifall, 3 saknar beslutsinformation
Sista motionsdag: 2018-11-30

Proposition 2018/19:1 (pdf, 31799 kB)

Proposition 2002/03:1

Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget får 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2003 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget för 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2002 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen


Utskottsberedning: -2002/03:AU1 2002/03:AU2 2002/03:BoU1 2002/03:FiU1 2002/03:FiU11 2002/03:FiU2 2002/03:FiU3 2002/03:FiU4 2002/03:FiU5 2002/03:FöU1 2002/03:JuU1 2002/03:KrU1 2002/03:KU1 2002/03:MJU1 2002/03:MJU2 2002/03:NU1 2002/03:NU2 2002/03:NU3 2002/03:SfU1 2002/03:SfU2 2002/03:SkU1 2002/03:SoU1 2002/03:TU1 2002/03:UbU1 2002/03:UbU2 2002/03:UU1 2002/03:UU2
Riksdagsbeslut (283 förslag): , 282 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2002/03:1 (pdf, 1615 kB)

Proposition 2000/01:115

Regeringens proposition 2000/01:115 Asylsökande barns skolgång m.m. Prop. 2000/01:115 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 april 2001 Göran Persson Ingegerd Wärnersson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs förslag som innebär att asylsökande


Utskottsberedning: -2001/02:UbU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:107

Regeringens proposition 2000/01:107 Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor Prop. 2000/01:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: ----2000/01:SkU24 2000/01:UbU18
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 2000/01:72

Regeringens proposition 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Prop. 2000/01:72 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 februari 2001 Lena Hjelm-Wallén Ingegerd Wärnersson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs


Utskottsberedning: -----2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Proposition 2000/01:71

Regeringens proposition 2000/01:71 Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar Prop. 2000/01:71 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Landstingen och Gotlands kommun är


Utskottsberedning: ----2000/01:UbU17
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 2000/01:3

Regeringens proposition 2000/01:3 Forskning och förnyelse Prop. 2000/01:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 september 2000 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen lämnar i propositionen sin syn på forskningspolitikens


Utskottsberedning: ---2000/01:UbU6
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 26

Proposition 1999/2000:135

Regeringens proposition 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning Prop. 1999/2000:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår i denna proposition en förnyelse av


Utskottsberedning: ----2000/01:UbU3
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1999/2000:129

Regeringens proposition 1999/2000:129 Maxtaxa och allmän förskola m.m. Prop. 1999/2000:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ett stegvist införande av


Utskottsberedning: ---2000/01:UbU5
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1999/2000:123

Regeringens proposition 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Prop. 1999/2000:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: ---2000/01:UbU4
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1999/2000:81

Regeringens proposition 1999/2000:81 Forskning för framtiden en ny organisation för forskningsfinansiering Prop. 1999/2000:81 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2000 Laila Freivalds Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen


Utskottsberedning: ------1999/2000:UbU17
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1999/2000:68

Regeringens proposition 1999/2000: 68 Vissa skolfrågor Prop. 1999/2000: 68 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Ingegerd Wärnersson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att den pågående försöksverksamheten med


Utskottsberedning: --1999/2000:UbU16
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1999/2000:28

Regeringens proposition 1999/2000:28 Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan Prop. 1999/2000:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 november 1999 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1999/2000:10

Regeringens proposition 1999/2000:10 Ett reformerat studiestödssystem Prop. 1999/2000:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 september 1999 Göran Persson Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs förslag om ett reformerat


Utskottsberedning: -------------------------1999/2000:SfU7 1999/2000:UbU7 2000/01:SkU24
Riksdagsbeslut (50 förslag): , , 25 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1999/2000:5

Regeringens proposition 1999/2000:5 Personskadeskydd för studenter Prop. 1999/2000:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 september 1999 Göran Persson Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att medel får


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU2 1999/2000:UbU1
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1999/2000:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Förslag till statsbudget för budgetåret 2000, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1999, skattefrågor m.m. Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1999/2000:AU1 1999/2000:BoU1 1999/2000:FiU1 1999/2000:FiU11 1999/2000:FiU13 1999/2000:FiU2 1999/2000:FiU3 1999/2000:FiU4 1999/2000:FiU5 1999/2000:FöU1 1999/2000:JuU1 1999/2000:KrU1 1999/2000:KU1 1999/2000:MJU1 1999/2000:MJU2 1999/2000:NU1 1999/2000:NU2 1999/2000:NU3 1999/2000:SfU1 1999/2000:SfU2 1999/2000:SkU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:TU1 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU2 1999/2000:UU1 1999/2000:UU2
Riksdagsbeslut (674 förslag): , , 343 saknar beslutsinformation