Dokument & lagar (359 träffar)

Motion 2010/11:Ub467 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub467 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S Tillgänglighet i barnomsorgen och barns rätt till densamma s6034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommunernas skyldighet att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid


Utskottsberedning: 2010/11:UbU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Ub467 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:Ub465 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub465 av Monica Green m.fl. S Högskolan i Skövde s6049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att forskningspolitiken tar hänsyn till och främjar villkoren för forskning också vid mindre och medelstora högskolor


Utskottsberedning: 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub465 av Monica Green m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Ub462 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub462 av Lars Beckman M Ökat inslag av entreprenörskap inom vårdutbildningar på högskola och universitet m1425 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökat inslag av entreprenörskap inom vårdutbildningar på högskola


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub462 av Lars Beckman (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub461 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub461 av Lars Beckman M Samarbete mellan Högskolan i Gävle och Uppsala universitet m1235 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inleda ett nära samarbete mellan Högskolan i Gävle och Uppsala universitet. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub461 av Lars Beckman (M) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:Ub452 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub452 av Sten Bergheden M Högskola för långsamt lärande m1209 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta en försöksverksamhet med en högskola för långsamt lärande studenter i Mariestad. Motivering Mariestads


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub452 av Sten Bergheden (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub431 av Barbro Westerholm (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub431 av Barbro Westerholm FP Forskning om sällsynta sjukdomar fp1293 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av forskning om sällsynta sjukdomar. Motivering Socialstyrelsen har under 2009 och 2010 gjort en


Utskottsberedning: 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub431 av Barbro Westerholm (FP) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub430 av Barbro Westerholm (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub430 av Barbro Westerholm FP Strategisk plan för äldreforskning fp1298 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om framtagandet av en strategisk plan för äldreforskningen. Motivering Under 1900-talet har vi höjt medelåldern


Utskottsberedning: 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub430 av Barbro Westerholm (FP) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:Ub429 av Barbro Westerholm m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub429 av Barbro Westerholm m.fl. FP Barn i sekter fp1297 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ökad kunskap om situationen för barn som växer upp i sekter och utbildning för relevanta personalkategorier


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub429 av Barbro Westerholm m.fl. (FP) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Ub423 av Hans Ekström och Anna Wallén (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub423 av Hans Ekström och Anna Wallén S Forskningsmedel till Mälardalens högskola s16035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förutsättningarna för forskning vid Mälardalens högskola. Motivering Mälardalens högskola


Utskottsberedning: 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub423 av Hans Ekström och Anna Wallén (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub419 av Karin Granbom Ellison (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub419 av Karin Granbom Ellison FP Möjligheterna för finansiering vid vidareutbildning fp1237 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att göra en översyn i syfte att öka möjligheterna för finansiering vid vidareutbildning.


Utskottsberedning: 2010/11:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub419 av Karin Granbom Ellison (FP) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Ub418 av Karin Granbom Ellison (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub418 av Karin Granbom Ellison FP Studiemedel för utbildning vid folkhögskola fp1235 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över reglerna för studiemedel för studerande vid folkhögskola. Motivering Studiemedel


Utskottsberedning: 2010/11:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub418 av Karin Granbom Ellison (FP) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub3 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub3 av Jabar Amin m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:19 Ett steg framåt en ny dansarutbildning MP004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att elever som påbörjar den nya dansarutbildningen ska ha rätt att fullfölja


Utskottsberedning: 2010/11:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub3 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP På barns villkor MP1003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Stärkt barnperspektiv 7 Barnkonventionen i svensk lag 7 Lokala och regionala barnombud 7 Stjärnfamiljer 8 Föräldraskapspresumtion 8 Fler än två vårdnadshavare 8 Barnkunskapscenter 9


Utskottsberedning: 2010/11:AU8 2010/11:CU18 2010/11:CU22 2010/11:FiU1 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:SoU1 2010/11:SoU10 2010/11:SoU11 2010/11:SoU15 2010/11:SoU3 2010/11:TU18 2010/11:TU21 2010/11:UbU6 2010/11:UbU7 2010/11:UbU8 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 156 kB)

Motion 2010/11:So503 av Barbro Westerholm och Finn Bengtsson (FP, M)

Motion till riksdagen 2010/11:So503 av Barbro Westerholm och Finn Bengtsson FP, M Tillgång till geriatriker FP1300 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om grundutbildningen och specialistutbildningen av läkare i geriatrik. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:SoU9 2010/11:UbU11 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:So503 av Barbro Westerholm och Finn Bengtsson (FP, M) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Sf362 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf362 av Tomas Eneroth m.fl. S Ekonomisk familjepolitik S47001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ett nytt politiskt mål för politikområdet Ekonomisk familjepolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en solidarisk välfärd med


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1 2010/11:UbU10
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2010/11:Sf362 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 82 kB)

Motion 2010/11:MJ422 av Emma Henriksson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ422 av Emma Henriksson KD Djurskydd kd568 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för ökad harmonisering av djurskyddet inom EU. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2010/11:MJU2 2010/11:MJU20 2010/11:NU13 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:MJ422 av Emma Henriksson (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. MP Kulturpolitik MP1613 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Kreativa SverigeRiksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återstarta Accessprogrammet.


Utskottsberedning: 2010/11:KrU1 2010/11:KrU10 2010/11:KrU8 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. V Kreativa Sverige ett kulturlyft v543 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga ett återinförande av Accessprogrammet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2010/11:KrU1 2010/11:KrU10 2010/11:KrU8 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:K424 av Mehmet Kaplan (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K424 av Mehmet Kaplan MP Religionsfrihet MP2303 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samhällets förmåga att värna de mänskliga rättigheterna är avhängig en bred allmän kunskap om vad rättigheterna innebär och


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:K424 av Mehmet Kaplan (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. V Stärkta rättigheter och förbättrade livsvillkor för hbt-personer V585 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Heteronormativitet och fördomar 4 Rättstrygghet för hbt-personer 5 Ny diskrimineringslag 5 Hatbrott 5 Hets mot folkgrupp 6


Utskottsberedning: 2010/11:CU18 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:JuU8 2010/11:KU22 2010/11:SfU6 2010/11:SkU20 2010/11:SoU1 2010/11:UbU11 2010/11:UbU7 2011/12:AU11 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag