Dokument & lagar (1 träffar)

Proposition 1991/92:170

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1991/92:170 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES Prop. 1991/92:170 Bilaga 1 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 27 maj 1992 för de åtgärder och de ändamål som


Utskottsberedning: ---------------------1992/93:EU1
Riksdagsbeslut (42 förslag): , , 21 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Proposition 1991/92:170 (pdf, 107733 kB)