Dokument & lagar (27 träffar)

Proposition 1993/94:232

Prop. 1993/94:232Regeringens proposition 1993/94:232 Ändringar i aktiekontolagen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en utvidgning av möjligheterna att registrera


Utskottsberedning: -1993/94:LU37
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:232 (pdf, 1931 kB)

Proposition 1993/94:208

Regeringens proposition 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet Prop. 1993/94:208 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Börje Hörnlund Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar när det gäller


Utskottsberedning: -1993/94:LU34
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:208 (pdf, 3849 kB)

Proposition 1993/94:201

Regeringens proposition 1993/94:201 Ränteskillnadsersättning vid förtidsuppsägning av konsumentkrediter Prop. 1993/94:201 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 1994 Carl Bildt Gun Hellsvik Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1993/94:LU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:201 (pdf, 635 kB)

Proposition 1993/94:191

Regeringens proposition 1993/94:191 Exekutiv försäljning av fast egendom Prop. 1993/94:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 1994 Carl Bildt Gun Hellsvik Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att reglerna för exekutiv försäljning


Utskottsberedning: -1993/94:LU30
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:191 (pdf, 2187 kB)

Proposition 1993/94:171

Regeringens proposition 1993/94:171 Ny huvudman för näringsförbudsregistret Prop. 1993/94:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Per Westerberg Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ansvaret för näringsförbudsregistret


Utskottsberedning: -1993/94:LU36
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:171 (pdf, 499 kB)

Proposition 1993/94:123

Regeringens proposition 1993/94:123 Skuldsaneringslag Prop. 1993/94:123 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 10 februari 1994. På regeringens vägnar Carl Bildt Gun Hellsvik Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs


Utskottsberedning: -1993/94:LU26
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:123 (pdf, 13880 kB)

Proposition 1993/94:122

Regeringens proposition 1993/94:122 Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 december 1993 Bengt Westerberg Reidunn Laurén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås skärpta åtgärder mot intrång


Utskottsberedning: -1993/94:LU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:122 (pdf, 5278 kB)

Proposition 1993/94:109

Regeringens proposition 1993/94:109 Fotografirättens integration i upphovsrättslagen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 december 1993 Bengt Westerberg Reidunn Laurén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås i huvudsak följande.


Utskottsberedning: -1993/94:LU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1993/94:109 (pdf, 2274 kB)

Proposition 1993/94:105

Regeringens proposition 1993/94:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudget för budgetåret 1993/94 Prop. 1993/94:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 december 1993 Carl Bildt Anne Wibble Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: --------------------------------------------1993/94:AU7 1993/94:BoU12 1993/94:FiU11 1993/94:FöU7 1993/94:JoU18 1993/94:KrU10 1993/94:KU26 1993/94:LU18 1993/94:NU13 1993/94:SkU21 1993/94:TU20 1993/94:UbU3 1993/94:UbU4 1993/94:UU13
Riksdagsbeslut (87 förslag): , , 44 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:105 (pdf, 1565 kB)

Proposition 1993/94:89

Regeringens proposition 1993/94:89 Ändring i växtförädlarrättslagen 1971:392 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 november 1993 Carl Bildt Reidunn Laurén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För nya växtsorter finns en särskild civilrättslig skyddsform,


Utskottsberedning: -1993/94:LU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:89 (pdf, 157 kB)

Proposition 1993/94:88

Regeringens proposition 1993/94:88 Ändring i lagen 1973:1199 om ersättning från den internationella oljes- kadefonden, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 november 1993 Carl Bildt Reidunn Laurén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Genom lagen


Utskottsberedning: -1993/94:LU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:88 (pdf, 806 kB)

Proposition 1993/94:71

Regeringens proposition 1993/94:71 om ändringar i trafikskadelagen m.m. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 7 oktober 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Reidunn Laurén Propositionens huvudsakliga innehåll Enligt 16 trafikskadelagen


Utskottsberedning: -1993/94:LU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:71 (pdf, 1489 kB)

Proposition 1993/94:57

Regeringens proposition 1993/94:57 Vårdnadshavares skadeståndsansvar Prop. 1993/94:57 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 7 oktober 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Reidunn Laurén Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -1993/94:LU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:57 (pdf, 1643 kB)

Proposition 1993/94:55

Regeringens proposition 1993/94:55 om referensränta vid konsumentkrediter Prop. 1993/94:55 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 30 september 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Reidunn Laurén Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1993/94:LU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:55 (pdf, 1162 kB)

Proposition 1993/94:49

Regeringens proposition 1993/94:49 Ändring i övergångsbestämmelserna till lagen 1993:1007 om ändring i upphovsrättslagen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 september 1993 Carl Bildt Reidunn Laurén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1993/94:LU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:49 (pdf, 121 kB)

Proposition 1993/94:43

Regeringens proposition 1993/94:43 om överflyttning av vissa likvidationsärenden från tingsrätt till Patent- och registreringsverket Prop. 1993/94:43 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 30 september 1993. På regeringens vägnar


Utskottsberedning: -1993/94:LU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:43 (pdf, 1465 kB)

Proposition 1993/94:22

Regeringens proposition 1993/94:22 om tilläggsskydd för läkemedel, m.m. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 23 september 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Reidunn Laurén Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas


Utskottsberedning: -1993/94:LU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:22 (pdf, 4371 kB)

Proposition 1993/94:16

Regeringens proposition 1993/94:16 om ändring i lagen 1985:193 om internationell järnvägstrafik Prop. 1993/94:16 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 9 september 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Reidunn Laurén Propositionens


Utskottsberedning: --1993/94:LU5
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:16 (pdf, 1285 kB)

Proposition 1993/94:9

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en stiftelselag. Lagförslaget innehåller en civilrättslig reglering av stiftelseinstitutet samt bestämmelser om tillsyn. I lagförslaget finns en allmän definition av stiftelsebegreppet. Definitionen är i huvudsak utformad efter mönster av det stiftelsebegrepp


Utskottsberedning: --1993/94:LU11 1993/94:LU12
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1993/94:9 (pdf, 15989 kB)

Proposition 1993/94:251

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:251 Förmynderskapslagstiftningen Prop. 1993/94:251 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 juni 1994 Cari Bildt Reidunn Laurén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Syftet


Utskottsberedning: -1993/94:LU35
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:251 (pdf, 20121 kB)
Paginering