Dokument & lagar (336 träffar)

Motion 1993/94:Ub89 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub89 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:242 Vissa ändringar i skollagen Privata särskolor Vi kan konstatera att regeringen, när det gäller bidrag till privata särskolor, nu ansluter sig till vår uppfattning om hur bidragen till privata skolor även i övrigt bör


Utskottsberedning: ---1993/94:UbU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub88 av Stina Gustavsson och Christina Linderholm (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub88 av Stina Gustavsson och Christina Linderholm c med anledning av prop. 1993/94:242 Vissa ändringar i skollagen Regeringen föreslår ett förtydligande i 5 kap. 28 skollagen, innebärande att endast de som är behöriga till ett nationellt program kan tas in i en RH-anpassad RH=rörelsehindrad


Utskottsberedning: -1993/94:UbU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub87 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub87 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. Återhållsamhet med statliga medel är något som i hög grad har predikats under senare tid. Inte minst har detta gällt myndigheters


Utskottsberedning: --1993/94:UbU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub86 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub86 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av skriv. 1993/94:183 Utvecklingsplan för skolväsendet Skolans utveckling Skolan skall ge kunskaper som ökar människornas möjligheter till ett bra och innehållsrikt liv. Den skall också medverka till vårt lands framtida utveckling och välstånd.


Utskottsberedning: --------------1993/94:UbU11 1993/94:UbU12 1993/94:UbU14
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub85 av Björn Samuelson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub85 av Björn Samuelson m.fl. v med anledning av skriv. 1993/94:183 Utvecklingsplan för skolväsendet I skrivelsen menar regeringen att den s.k. reformutvecklingen av skolan under senare år kan uttryckas i tre steg: avreglering och förnyelse drivkrafter för förnyelse informations- och utvärderingssystem.


Utskottsberedning: --1993/94:UbU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub84 av Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub84 av Elver Jonsson fp med anledning av skriv. 1993/94:183 Utvecklingsplan för skolväsendet I skrivelsen beskriver regeringen olika erfarenheter av utvecklingen inom skolan på grundval av bl.a. uppföljningar och utvärderingar som gjorts av Skolverket. Regeringen konstaterar att det är


Utskottsberedning: -1993/94:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub83 av Inger Hestvik m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub83 av Inger Hestvik m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Regeringen markerar på olika sätt sin avsikt att skapa tydlig kategoriskillnad inom högskolan. Denna strävan tar sig bl.a. uttryck i helt skilda sätt att behandla forskning


Utskottsberedning: -1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub82 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub82 av Sylvia Lindgren m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Högre utbildning i Stockholms län Bygg ut den högre utbildningen i Stockholms län. Planera för ett nytt universitet på Södertörn med tyngdpunkt vid Novum i Huddinge.Utveckla


Utskottsberedning: -------1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub81 av Eva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub81 av Eva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Högre utbildning i Stockholms län Bygg ut den högre utbildningen i Stockholms län. Planera för ett nytt universitet på Södertörn med tyngdpunkt vid Novum i Huddinge.Utveckla


Utskottsberedning: -------1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub80 av Mats Lindberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub80 av Mats Lindberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Regeringen föreslår i sin proposition 1993/94:177 ett nytt resurstilldelningssystem för fakultetsanslagen. Det föreslagna systemet har det vällovliga syftet att stärka


Utskottsberedning: -1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub79 av Lena Klevenås (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub79 av Lena Klevenås s med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Regeringen föreslår i propositionen en fortsatt satsning på naturvetenskaplig och teknisk utbildning vid universitet och högskolor. Enligt min mening saknas en del av grunden


Utskottsberedning: -1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub78 av Lena Klevenås (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub78 av Lena Klevenås s med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Exponering för metaller är ett hälsoproblem för många människor i Sverige och i världen. Metaller som kan orsaka skada omger oss överallt. Bly från industrier och från bilavgaser


Utskottsberedning: -1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub77 av Karin Pilsäter och Ylva Annerstedt (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub77 av Karin Pilsäter och Ylva Annerstedt fp med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Ny universitetsstruktur i södra Storstockholm Storstockholmsområdet är underförsörjt på utbildningsplatser. Ingen annan del av vårt land har ett så kvalificerat


Utskottsberedning: --1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub76 av Margareta Israelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub76 av Margareta Israelsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft I samband med den allmänna motionstiden har vi utvecklat våra tankar kring lokaliseringen av en ny teknisk högskola till Västerås. Vi upprepar nu det kravet. Sedan


Utskottsberedning: -1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub75 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub75 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft I denna motion behandlar vi frågor som har koppling till löntagarfondsmedlen. Övriga frågor om högre utbildning och forskning med anledning av prop. 177 behandlar


Utskottsberedning: --------1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub74 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub74 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft I denna motion behandlas allmänna högskole- och forskningsfrågor. De stiftelser bl.a. för forskning, som regeringen föreslår skall bildas av löntagarfondsmedel, behandlas


Utskottsberedning: -----------1993/94:UbU12 1993/94:UbU13
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub73 av Göthe Knutson m.fl. (m, c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub73 av Göthe Knutson m.fl. m, c med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Förslag föreligger i riksdagen om inrättandet av ett internationellt riskcentrum i Karlstad. I försvarsutskottets betänkande 1992/93:FöU13, Forskning, behandlas frågan


Utskottsberedning: -1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub72 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub72 av Marianne Andersson c med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Om Sverige ska klara av konkurrensen från Sydostasien och andra snabbt växande ekonomier i framtiden måste vår industri vara på topp när det gäller tekniskt kunnande och


Utskottsberedning: -1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub71 av Birger Andersson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub71 av Birger Andersson c med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Som framgår av propositionen sid. 27 fig. 2 halkade Sverige kraftigt efter jämförbara länder under 1980-talet, när det gäller andelen studenter per åldersgrupp som på heltid


Utskottsberedning: -1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub70 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub70 av Marianne Andersson c med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Frågan om hur brist och överskott av metaller påverkar hälsan hos människor och djur är en viktig framtidsfråga. Alla de tungmetaller som spritts och sprids i vår miljö


Utskottsberedning: -1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation