Dokument & lagar (47 träffar)

Skrivelse 2014/15:144

Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande


Utskottsberedning: 2015/16:KU4 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2014/15:144 (pdf, 416 kB)

Proposition 2014/15:118

Regeringens proposition 2014/15:118 Några ändringar i radio- och tv-lagen Prop. 2014/15:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2015 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den nuvarande radio- och tv-lagen 2010:696 trädde


Utskottsberedning: 2015/16:KU2
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2014/15:118 (pdf, 519 kB)

Proposition 2014/15:100

2015 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 april 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson


Utskottsberedning: 2014/15:FiU20 2014/15:KU17
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 9

Proposition 2014/15:100 (pdf, 3770 kB)

Proposition 2014/15:88

Regeringens proposition 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen Prop. 2014/15:88 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2015 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag och bedömningar i fråga om presstödet


Utskottsberedning: 2014/15:KU12
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2014/15:88 (pdf, 478 kB)

Skrivelse 2014/15:75

prop 2014/15 75 Regeringens skrivelse 2014/15:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens Skr. skrivelser till regeringen 2014/15:75 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2015 Stefan Löfven Morgan Johansson Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2014/15:KU21

Skrivelse 2014/15:75 (pdf, 1406 kB)

Skrivelse 2014/15:103

Kommittéberättelse 2015 Regeringens skrivelse 2014/15:103 Kommittéberättelse 2015 Skr. 2014/15:103 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan Löfven Peter Hultqvist Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för


Utskottsberedning: 2014/15:KU19

Skrivelse 2014/15:103 (pdf, 3627 kB)

Proposition 2014/15:1

prop 2014/15 1 d1 Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Förslag till statens budget för 2015, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2015. Stockholm den


Utskottsberedning: 2014/15:AU1 2014/15:AU2 2014/15:CU1 2014/15:FiU1 2014/15:FiU2 2014/15:FiU3 2014/15:FiU4 2014/15:FiU5 2014/15:FöU1 2014/15:JuU1 2014/15:KrU6 2014/15:KU1 2014/15:MJU1 2014/15:MJU2 2014/15:NU1 2014/15:NU2 2014/15:NU3 2014/15:SfU1 2014/15:SfU2 2014/15:SfU3 2014/15:SfU4 2014/15:SkU1 2014/15:SoU1 2014/15:TU1 2014/15:UbU1 2014/15:UbU2 2014/15:UU1 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (250 förslag): 21 avslag, 229 bifall,

Proposition 2014/15:1 (pdf, 2941 kB)

Proposition 1996/97:158

Regeringens proposition 1996/97:158 Radio och TV under höjd beredskap och vid svåra påfrestningar på samhället i fred Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 1997 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: -1997/98:KU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:142

Obs dokumentet finns inte i sin helhet. Regeringens proposition 1996/97:142 Handlingsoffentlighet vid vissa stiftelser Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 1997 Göran Persson Carl Tham Utbildningsdepartementet Prop. 1996/97:142 Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1997/98:KU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1996/97:142 (pdf, 32 kB)

Proposition 1996/97:105

Regeringens proposition 1996/97:105 Kommunal samverkan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Leif Blomberg Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i kommunallagen 1991:900plan- och bygglagen 1987:10lagen


Utskottsberedning: -1996/97:KU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1996/97:101

Regeringens proposition 1996/97:101 Vissa ändringar i annonsbestämmelserna i radio- och TV-lagen 1996:844m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 1997 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att annonsreglerna


Utskottsberedning: -1996/97:KU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1996/97:97

Regeringens proposition Prästers tystnadsplikt Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 1997 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar av kyrkolagens 1992:300 bestämmelser om prästers tystnadsplikt.


Utskottsberedning: -1996/97:KU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:90

Regeringens proposition 1996/97:90 Bättre möjligheter att samverka vid medborgarkontor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars 1997 Göran Persson Jörgen Andersson Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 1994:686 om försöksverksamhet


Utskottsberedning: -1996/97:KU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1996/97:70

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny vallag som är gemensam för val till riksdagen, val till landstings- och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet. Den ersätter 1972 års vallag samt den lag om val till Europaparlamentet som tillämpades vid Sveriges första val till Europaparlamentet


Utskottsberedning: -1996/97:KU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1996/97:67

Regeringens proposition 1996/97:67 Digitala TV-sändningar Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 december 1996 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att TV-sändningar med digital teknik skall införas i flera


Utskottsberedning: --1996/97:KU17
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1996/97:58

Regeringens proposition 1996/97:58 Prövning av frågor om kyrkotillhörighet för medlemmar i icke-territoriella församlingar Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 december 1996 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1996/97:KU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Skrivelse 1996/97:56

Regeringens skrivelse 1996/97:56 Intressekonflikter för statsråd Skr. 1996/97:56 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 november 1996 Göran Persson Laila Freivalds Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen resultatet av sina strävanden


Utskottsberedning: 1996/97:KU25

Proposition 1996/97:36

Regeringens proposition 1996/97:36 Den regionala samhällsorganisationen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 1996 Thage G Peterson Jörgen Andersson Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att en försöksverksamhet med


Utskottsberedning: --1996/97:KU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1996/97:35

Regeringens proposition 1996/97:35 Ett nytt system för ekonomisk utjämning inom Svenska kyrkan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 september 1996 Lena Hjelm-Wallén Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ett nytt system


Utskottsberedning: -1996/97:KU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1996/97:23

Regeringens proposition 1996/97:23 Sekretess i Insättningsgarantinämndens verksamhet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 1996 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att den nuvarande sekretessbestämmelsen


Utskottsberedning: -1996/97:KU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering