Dokument & lagar (911 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3C598F

Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioderna i Bryssel den 27 maj 2015 och Strasbourg den 1821 maj och den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3C482A

SLUTLIG JoF Kommenterad dagordning 20150611 Näringsdepartementet Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 16 juni 2015 Lagstiftande verksamhet JORDBRUK 4. ev.Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3C482A (pdf, 122 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3C4829

Miljö, dp. 5 Rådspromemoria 20150611 Miljödepartementet Reviderad version Klimatenheten Rådets möte miljö den 15 juni 2015 Dagordningspunkt 5 Rubrik: Vägen mot UNFCCCs partsmöte Paris, 30 november 11 december 2015 aKommissionens meddelande: Parisprotokollet en plan för att möta de globala klimatförändringarna efter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3C4829 (pdf, 74 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3C4828

Miljö Kommenterad dagordning miljörådet 20150611 Miljö- och energidepartementet Reviderad version Internationella sekretariatet Rådets möte miljöministrarna den 15 juni 2015 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen Lagstiftningsärenden 2.Ev.godkännande av A punkter A punktslistan är ännu inte känd


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3C4828 (pdf, 92 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3C4827

RIF, Gemensamma kommittén, dp. 1 b Rådspromemoria 2015-06-10 Justitiedepartementet Enheten för migrations- och asylpolitik Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 1516 juni 2015 Dagordningspunkt: Gemensamma kommittén 1 Rubrik: Migrationsfrågor bDen europeiska agendan för migration Riktlinjedebatt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3C4827 (pdf, 243 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3C4826

Epsco Kommenterad dagordning Rådet version tre 2015060811 Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Kulturdepartementet S2015/4222/EIS A2015/01751/IE Ku2015/01744/KI Rådets möte social-arbetsmarknads-hälsoministrarna den 1819 juni 2015 1.Godkännande av den preliminära dagordningen Icke lagstiftande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3C4826 (pdf, 182 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF27

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor utveckling den 26 maj 2015 Biståndsministrarnas möte 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Post 2015/utvecklingsfinansiering


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF27 (docx, 44 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF26

Rådspromemoria 2015-04-29 Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Konkurrenskraftsrådets KKR möte den 29 maj 2015 Dagordningspunkt: 12 Rubrik: Utkast till rådsslutsatser om öppen, dataintensiv och sammankopplad forskning som drivkraft för snabbare och bredare innovation antagande. Dokument: 8400/15 dokumentnummer


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF26 (docx, 42 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF25

Rådspromemoria 2015-05-07 Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Konkurrenskraftsrådets KKR möte den 29 maj 2015 Dagordningspunkt: 10 Rubrik: Utkast till rådsslutsatser om den rådgivande strukturen för det europeiska forskningsområdet ERA antagande Dokument: 8562/15 RSS Fakta-PM: 2006/7:FPM77 Grönbok


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF25 (docx, 44 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF24

Rådspromemoria 2015-05-07 Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Konkurrenskraftsrådets KKR möte den 29 maj 2015 Dagordningspunkt: 9 Rubrik: Utkast till rådsslutsatser för färdplanen för det europeiska forskningsområdet ERA antagande Dokument: 8409/15 RSSERA färdplan ERAC 1205/15 Fakta-PM: 2006/7:FPM77


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF24 (docx, 42 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF23

Rådspromemoria 2015-05-12 Utrikesdepartementet Enheten för främjande och EU:s inre marknad Konkurrenskraftsrådets möte 28 maj 2015 Dagordningspunkt 7b Rubrik: Politik om den Digitala Inre Marknaden Presentation av kommissionen Diskussion Dokument: Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: Strategin för den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF23 (docx, 41 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF22

Rådspromemoria 2015-05-15 Näringsdepartementet Enheten för företag och företagande Konkurrenskraftrådets möte den 28-29 maj 2015 Dagordningspunkt 7a Rubrik: Utkast till rådsslutsatser om digital omvandling av europeisk industri Dokument: 8566/15 Tidigare dokument: Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: Bakgrund


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF22 (docx, 35 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF21

Rådspromemoria 2015-05-13 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Konkurrenskraftsrådets möte den 28-29 maj 2015 EU-förslag om privata enmansbolag med begränsat ansvar SUP-bolag Dagordningspunkt 6 Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF21 (docx, 36 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF20

Rådspromemoria 2015-05-18 Finansdepartementet Konsumentenheten KKR, dp. 4a KKR, dp. 4a Rådets möte konkurrenskraft den 28 maj 2015 Dagordningspunkt 5 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om paketresor och assisterade researrangemang och om ändring av förordning EG nr 2006/2004 samt direktiv 2011/83/EU


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF20 (docx, 39 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF1F

Rådspromemoria 2015-05-18 Finansdepartementet Konsumentenheten Rådets möte konkurrenskraft den 28 maj 2015 Dagordningspunkt 4a Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om konsumentprodukters säkerhet Dokument: Har ej presenterats ännu. Tidigare dokument: KOM 2013 78 slutlig Förslag till Europaparlamentets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF1F (docx, 37 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF1E

Rådspromemoria 2015-05-12 Utrikesdepartementet Enheten för främjande och EU:s inre marknad Rådets möte konkurrenskraft den 28 maj 2015 Dagordningspunkt 4b Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om marknadskontroll av produkter Dokument: Tidigare dokument: KOM 2013 75 slutlig, Förslag till


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF1E (docx, 37 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF1D

Kommenterad dagordning rådet 2015-05-14 Utbildningsdepartementet Konkurrenskraftsrådets möte den 28-29 maj 2015 1. Godkännande av dagordningen Icke Lagstiftande ärenden 2. ev.Antagande av A-punkter Lagstiftande ärenden 3. ev.Antagande av A-punkter Inre marknad och industri 4. Produktsäkerhetspaketet första läsningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF1D (docx, 50 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF1C

Godkännande av den preliminära dagordningen Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Tiden efter 2015 Utvecklingsfinansiering Jämställdhet och utveckling Migration och utveckling Kapacitetsuppbyggnad till stöd för säkerhet och utveckling utbildning och utrustning Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF1B

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet ev.Antagande av A-punkter Lagstiftningsöverläggningar ev:Antagande av A-punkter INRE MARKNAD OCH INDUSTRI Produktsäkerhetspaketet Allmän inriktning a Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om konsumentprodukters säkerhet och om upphävande av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3C4825

Ekofin Annotering 2015-06-11 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 19 juni 2015 i Luxemburg Reviderad kommenterad dagordning avseende dp 7 och dp 8 Revideringarna har gjorts mot bakgrund av överläggningar med finansutskottet den 9 juni om Europeiska fonden för strategiska investeringar samt ytterligare information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3C4825 (pdf, 333 kB)