Dokument & lagar (7 träffar)

Proposition 2001/02:128

Regeringens proposition 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor Prop. 2001/02:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2002 Lena Hjelm-Wallén Lena Sommestad Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö


Utskottsberedning: 2001/02:BoU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 3

Proposition 2001/02:128 (pdf, 163 kB)

Proposition 2001/02:62

Kooperativ hyresrätt Regeringens proposition 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt Prop. 2001/02:62 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 november 2001 Lena Hjelm-Wallén Lars-Erik Lövdén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om en


Utskottsberedning: 2001/02:BoU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 5

Proposition 2001/02:62 (pdf, 804 kB)

Proposition 2001/02:58

Regeringens proposition 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag Prop. 2001/02:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 november 2001 Lena Hjelm-Wallén Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en ny lag om allmännyttiga


Utskottsberedning: 2001/02:BoU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , ,
Följdmotioner: 10

Proposition 2001/02:58 (pdf, 373 kB)

Proposition 2001/02:41

Regeringens proposition 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra Prop. hyresrättsliga frågor 2001/02:41 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2001/02:BoU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 6

Proposition 2001/02:41 (pdf, 436 kB)

Proposition 2001/02:4

En politik för tillväxt och livskraft i hela landet Regeringens proposition 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet Prop. 2001/02:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 september 2001 Göran Persson Ulrica Messing Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:AU1 2001/02:BoU1 2001/02:FiU3 2001/02:NU2 2001/02:NU4
Riksdagsbeslut (10 förslag): , ,
Följdmotioner: 23

Proposition 2001/02:4 (pdf, 873 kB)

Proposition 2001/02:1

Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan budgetpolitiska mål, ändtrade anslag för budgetåret 2001 skattefrågor m m Regeringens proposition 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan, budgetpolitiska


Utskottsberedning: 2001/02:AU1 2001/02:BoU1 2001/02:FiU1 2001/02:FiU11 2001/02:FiU2 2001/02:FiU3 2001/02:FiU4 2001/02:FiU5 2001/02:FöU1 2001/02:JuU1 2001/02:KrU1 2001/02:KrU5 2001/02:KU1 2001/02:MJU1 2001/02:MJU2 2001/02:NU1 2001/02:NU2 2001/02:NU3 2001/02:SfU1 2001/02:SfU2 2001/02:SkU1 2001/02:SoU1 2001/02:TU1 2001/02:TU2 2001/02:UbU1 2001/02:UbU2 2001/02:UU1 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (303 förslag): , ,

Proposition 2001/02:1 (pdf, 1899 kB)

Proposition 2001/02:9

Regeringens proposition 2001/02:9 Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2001/02:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2001 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en försöksverksamhet med 24-timmarsmyndig-


Utskottsberedning: 2001/02:BoU1 2001/02:SfU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 2

Proposition 2001/02:9 (pdf, 262 kB)