Dokument & lagar (6 träffar)

Proposition 2002/03:116

Regeringens proposition 2002/03:116 Tredimensionell fastighetsindelning Prop. 2002/03:116 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 maj 2003 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Enligt gällande ordning avgränsas fastigheter med gränslinjer


Utskottsberedning: 2003/04:BoU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2002/03:116 (pdf, 1079 kB)

Proposition 2002/03:98

Regeringens proposition 2002/03:98 Åtgärder för att främja byggande av mindre hyres- Prop. bostäder och studentbostäder 2002/03:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2003 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att främja


Utskottsberedning: 2002/03:BoU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2002/03:98 (pdf, 160 kB)

Proposition 2002/03:33

Regeringens proposition 2002/03:33 Barns förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag Prop. 2002/03:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 januari 2003 Göran Persson Berit Andnor Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i


Utskottsberedning: 2002/03:BoU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2002/03:33 (pdf, 45 kB)

Proposition 2002/03:27

Regeringens proposition 2002/03:27 Vissa överklaganden enligt plan- och bygglagen Prop. 2002/03:27 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 december 2002 Göran Persson Lena Sommestad Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att instansordningen för


Utskottsberedning: 2002/03:BoU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2002/03:27 (pdf, 89 kB)

Proposition 2002/03:12

Olika bostadsrättsfrågor Regeringens proposition 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor Prop. 2002/03:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 oktober 2002 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar


Utskottsberedning: 2002/03:BoU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2002/03:12 (pdf, 718 kB)

Proposition 2002/03:1

Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget får 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2003 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget för 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2002 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen


Utskottsberedning: -2002/03:AU1 2002/03:AU2 2002/03:BoU1 2002/03:FiU1 2002/03:FiU11 2002/03:FiU2 2002/03:FiU3 2002/03:FiU4 2002/03:FiU5 2002/03:FöU1 2002/03:JuU1 2002/03:KrU1 2002/03:KU1 2002/03:MJU1 2002/03:MJU2 2002/03:NU1 2002/03:NU2 2002/03:NU3 2002/03:SfU1 2002/03:SfU2 2002/03:SkU1 2002/03:SoU1 2002/03:TU1 2002/03:UbU1 2002/03:UbU2 2002/03:UU1 2002/03:UU2
Riksdagsbeslut (283 förslag): , 282 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2002/03:1 (pdf, 1615 kB)