Dokument & lagar (494 träffar)

Proposition 2009/10:196

Regeringens proposition 2009/10:196 Vissa konkurrensfrågor Prop. 2009/10:196 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 2008:585 om gruppundantag för


Utskottsberedning: 2009/10:NU24
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,

Proposition 2009/10:196 (pdf, 494 kB)

Proposition 2009/10:184

Regeringens proposition 2009/10:184 Åtgärdsprogram och tillämpningen av Prop. miljökvalitetsnormer 2009/10:184 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 mars 2010 Maud Olofsson Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ett förtydligande


Utskottsberedning: 2009/10:CU25 2009/10:MJU24 2009/10:MJU28 2009/10:NU26
Riksdagsbeslut (18 förslag): , 18 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2009/10:184 (pdf, 2853 kB)

Proposition 2009/10:172

Regeringens proposition 2009/10:172 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte Prop. 2009/10:172 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås förutsättningar


Utskottsberedning: 2009/10:NU26
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2009/10:172 (pdf, 1200 kB)

Skrivelse 2009/10:168

Regeringens skrivelse 2009/10:168 Utvärdering av insatserna för forskning och Skr. innovation inom energiområdet 2009/10:168 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse


Utskottsberedning: 2009/10:NU19

Skrivelse 2009/10:168 (pdf, 421 kB)

Proposition 2009/10:163

Regeringens proposition 2009/10:163 Vissa metrologifrågor Prop. 2009/10:163 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ett bemyndigande till regeringen eller


Utskottsberedning: 2009/10:NU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:163 (pdf, 570 kB)

Proposition 2009/10:128

Genomförande av direktiv om förnybar energi Genomförande av direktiv om förnybar energi Prop. 2009/10:128 Regeringens proposition 2009/10:128 Genomförande av direktiv om förnybar energi Prop. 2009/10:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson


Utskottsberedning: 2009/10:NU18
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2009/10:128 (pdf, 2265 kB)

Proposition 2009/10:179

Regeringens proposition 2009/10:179 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB publ Prop. 2009/10:179 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2010. Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Uppdraget för Vattenfall AB publ föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:NU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:179 (pdf, 188 kB)

Proposition 2009/10:169

Regeringens proposition 2009/10:169 Förändrat uppdrag för Sveaskog AB publ Prop. 2009/10:169 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010. Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att uppdraget för Sveaskog


Utskottsberedning: 2009/10:NU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:169 (pdf, 161 kB)

Proposition 2009/10:148

Regeringens proposition 2009/10:148 Företagsutveckling statliga insatser för finansiering Prop. och rådgivning 2009/10:148 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:NU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:148 (pdf, 388 kB)

Proposition 2009/10:133

Regeringens proposition 2009/10:133 Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatsystemet Prop. 2009/10:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 2010. Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Elcertifikatsystemet förlängs till


Utskottsberedning: 2009/10:NU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:133 (pdf, 216 kB)

Proposition 2009/10:113

Regeringens proposition 2009/10:113 Effektreserven i framtiden Prop. 2009/10:113 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisas regeringens bedömning av hur frågan


Utskottsberedning: 2009/10:NU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2009/10:113 (pdf, 233 kB)

Proposition 2009/10:93

Regeringens proposition 2009/10:93 Vissa ändringar i lagen 2008:112 om ekodesign Prop. 2009/10:93 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 februari 2010. Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Genom lagen 2008:112 om ekodesign ekodesignlagensom


Utskottsberedning: 2009/10:NU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:93 (pdf, 271 kB)

Proposition 2009/10:73

Regeringens proposition 2009/10:73 Ändring i lagen 1996:506 om överlåtelse av en Prop. förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté 2009/10:73 m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2009 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2009/10:NU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:73 (pdf, 186 kB)

Proposition 2009/10:51

Regeringens proposition 2009/10:51 Enklare och tydligare regler för förnybar Prop. elproduktion, m.m. 2009/10:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 oktober 2009 Maud Olofsson Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En elanvändare som har ett


Utskottsberedning: 2009/10:NU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2009/10:51 (pdf, 619 kB)

Proposition 2009/10:54

Regeringens proposition 2009/10:54 Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Prop. Bilprovning, m.m. 2009/10:54 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 oktober 2009. Maud Olofsson Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att kunna verka på fullt


Utskottsberedning: 2009/10:NU10
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:54 (pdf, 195 kB)

Skrivelse 2009/10:34

Regeringens skrivelse 2009/10:34 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning uppföljningsrapport 2009 Skr. 2009/10:34 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Cecilia Malmström Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I Sveriges


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information
Utskottsberedning: 2009/10:NU1 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:34 (pdf, 807 kB)

Proposition 2009/10:1 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m.

Budgetpropositionen för 2010 Regeringens proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 regeringsformen sitt förslag till statsbudget för


Utskottsberedning: 2009/10:AU1 2009/10:AU2 2009/10:CU1 2009/10:FiU1 2009/10:FiU2 2009/10:FiU3 2009/10:FiU4 2009/10:FiU5 2009/10:FöU1 2009/10:JuU1 2009/10:KrU1 2009/10:KU1 2009/10:MJU1 2009/10:MJU2 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:NU3 2009/10:SfU1 2009/10:SfU2 2009/10:SfU9 2009/10:SkU1 2009/10:SoU1 2009/10:TU1 2009/10:UbU1 2009/10:UbU2 2009/10:UU1 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (216 förslag): 1 avslag, 215 bifall,

Proposition 2009/10:1 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m. (pdf, 9337 kB)

Proposition 2008/09:231

Regeringens proposition 2008/09:231 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på Prop. marknaden m.m. 2008/09:231 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 augusti 2009. Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:NU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:231 (pdf, 750 kB)

Skrivelse 2008/09:120

2009 års redogörelse för företag med statligt ägande Skeppshypotekskassan. presenteras. arbetsmarknad. webbplats förtroendeundersökning till blivit miljoner till hushåll. Svevia Produktion. slutförd naturreservat och fordonsindustrin nordiska dotterbolag hållbarhetsredovisning vindkraftspark för till dets


Utskottsberedning: 2009/10:NU4 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2008/09:120 (pdf, 2978 kB)

Skrivelse 2008/09:221

2008/09:221 2008/09:95 talet kreditgarantier.


Utskottsberedning: 2009/10:NU1 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2008/09:221 (pdf, 129 kB)