Dokument & lagar (25 träffar)

Skrivelse 2008/09:230

2008/09:230 krediten. avsiktsförklaring. att möjliggöras. handelsministerierna. kunna företagssektorn. medellång finanspolitiska upplåningskostnaden. att banksystemet.


Utskottsberedning: 2009/10:FiU8

Skrivelse 2008/09:230 (pdf, 240 kB)

Proposition 2008/09:228

2008/09:228 redovisning. undertecknas. redovisning inom inom avsättningarna statlig 15 upplösts, belopp. 2009. statlig infrastruktur redovisningssed. landsting. önskvärd erinran. svårförståelig. investeringsbudgeten. synnerliga upplösning landstinget infrastrukturinvestering. perspektiv. effekter. kommunala


Utskottsberedning: 2009/10:FiU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:228 (pdf, 317 kB)

Skrivelse 2008/09:130

2008/09:130 2008/09:130 per ytterligare. fonderade femårig 2008 finansiella Orleans. värderingstidpunkten. årsredovisning fondbyten. pensionsutbetalningar. fonder. verksamheten. portföljstrukturer styrelsen. nödvändig respektive avkastning. obligationer. femårsperiod. taktisk juli verksamheten. procentenheter


Utskottsberedning: 2009/10:FiU6 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2008/09:130 (pdf, 1095 kB)

Proposition 2008/09:186

2008/09:186 2008/09:186 insättningsgaranti för konto. kronor. europeisk ändringsdirektivet. betala avseende. och tivt. tio detta. bla. skäl. peiska 10 gemenskapen,


Utskottsberedning: 2008/09:FiU35
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:186 (pdf, 290 kB)

Proposition 2008/09:180

2008/09:180 verksamhetsflytt rörelse, 1982:713 lag, denna lag, detta regeringen. om regeringen. om handlingar flyttning förordningen. allmänintresset, motsvarande inte motsvarande slag. suppleanter. anställda. suppleanter. registrering. och allmänintresset, övertagande övertagande gränsöverskridande skridande


Utskottsberedning: 2008/09:FiU38
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:180 (pdf, 1402 kB)

Skrivelse 2008/09:101

Årsredovisning för staten 2008 2008/09:101 2008/09:101 lämnas. ning. med totala kronor kronor än jande staten vårpropositionen. miska Fi2008/7778 Riksbankens och 2007. flytande. ningarna. nisationerna. der budgetpolitiska staten. finansiella bakom. företagssektorn. sparande. 2011. takbegränsade 2008 för


Utskottsberedning: 2008/09:FiU26 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2008/09:101 (pdf, 1458 kB)

Skrivelse 2008/09:102

Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2008/09:102 senaste också sänkte gymnasieskolan. samma tandvårdsområdet. boende information. särskilda tjänstens med av pedagogisk kommunallagen bolag. verksamheter. period. 15 kronor fastighetsavgiften. landsting. skattekraft. skatteintäkterna. statsbidrag. avgiften.


Utskottsberedning: 2008/09:FiU27 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2008/09:102 (pdf, 917 kB)

Proposition 2008/09:100

2009 år ekonomiska vårproposition 2008/09:100 budgetpolitiken 2008/09:100 2010. hållbarhet. Sammanfattning kärnverksamheter. samhället. nera. denna räntor. naden. variationer. gången. arbetslösa. vux. framöver konjunkturnedgången. riksdagsbeslut 13.1.5avsnitt avsnitt avsnitt skapen. vårpropositionen. och och


Utskottsberedning: 2008/09:FiU20 2008/09:KU26
Riksdagsbeslut (14 förslag): , 14 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:100 (pdf, 7127 kB)

Proposition 2008/09:99

2008/09:99 2008/09:99 riksdagsbeslut avsnitt 2.2.7avsnitt 2.2.20ekonomiska planen. kronor. kostnader. visas kronor. kronor. samverkansinsatser. avvecklingen. bemyndigande myndigheter. förvaltningsutveckling kronor. kronor. kronor. kronor. godkänner exekution kronor. rättssäkert kronor. kronor. kronor. kronor.


Utskottsberedning: 2008/09:FiU21
Riksdagsbeslut (19 förslag): , 19 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:99 (pdf, 316 kB)

Proposition 2008/09:148

2008/09:148 finansieringsrörelse. rörelse, drivs lagstiftningen, verksamhet, verksamhet, finansieringsrörelse allmänheten. exponeringar. behövde promemorians tjänster. tjänster. allmänheten. 2007/08:168 bestämmelsen bestämmelse. marknaden finansiellt instrument tolkningsproblem. säljstödjande bedömning. promemorians


Utskottsberedning: 2008/09:FiU31
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:148 (pdf, 315 kB)

Proposition 2008/09:172

2008/09:172 oförändrat. dels förvärvsobjekt. 2002/03:235 via Regeringskansliet. bli oförändrat. fastighetsbestånd. statsskulden.


Utskottsberedning: 2008/09:FiU41
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2008/09:172 (pdf, 141 kB)

Proposition 2008/09:164

2008/09:164 värdepappersmarknaden hålls. principerna hålls. principerna handeln, Fi2007/9999 utveckling. sådan deltagare. amerikansk Finansinspektionens regelverk. regelverket. bestämmelsen. marknader. där. marknaden. att andra värdepappersmarknaden värdepappersmarknaden. transaktionsrapportering. slut. börsen


Utskottsberedning: 2008/09:FiU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:164 (pdf, 320 kB)

Proposition 2008/09:155

Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag, m.m. 2008/09:155 instrument, instrument, pengar, informationssamhällets finansieringsrörelse, exponeringar, försäkringsrörelselagen 1982:713 understödsföreningar belägen depåbevis, innehavet, röstetal, handelslager, marknadsgaranter, vissa tillämpas pappersmarknaden,


Utskottsberedning: 2008/09:FiU32
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:155 (pdf, 2444 kB)

Proposition 2008/09:116

2008/09:116 tillgängliga Riksgäldskontoret. procent. höjningen. statsbudgeten. framtida


Utskottsberedning: 2008/09:FiU36
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:116 (pdf, 136 kB)

Proposition 2008/09:124

2008/09:124 avsnitt Aviation fem utmärks 2009. stamaktierna. nyemissionen. fördragets publ


Utskottsberedning: 2008/09:FiU40
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:124 (pdf, 162 kB)

Proposition 2008/09:104

2008/09:104 2008/09:17 kontoret. försäljning. publ ning. Tolgfors.


Utskottsberedning: 2008/09:FiU39
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:104 (pdf, 142 kB)

Proposition 2008/09:106

2008/09:106 statspapper.


Utskottsberedning: 2008/09:FiU34
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:106 (pdf, 140 kB)

Proposition 2008/09:97

2008/09:97 2008/09:97 Sammanfattning och stimuleras. arbetsmarknaden procent helårsekvivalenter, förslag stimulansplan. ekonomisk på lamslås. 2008/09:125 möta ekonomiska omställning jobb. utbildning. korttidsarbetslösa coachningsarbetet. yrkesvux 2011. och ökade och utslagning. detta: omvandling permanenta.


Utskottsberedning: 2008/09:FiU18
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:97 (pdf, 1752 kB)

Proposition 2008/09:95

2008/09:95 motsvarande motsvarande Sverige. fordonsklustret angelägna. högskolor. verksamhetens till regler. påverkas. Liljeroth,


Utskottsberedning: 2008/09:FiU19
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:95 (pdf, 160 kB)

Proposition 2008/09:73

2008/09:73 avsnitt banker. finansieringsmöjligheter. respektive årsskiftet Svensk utlåning. AB verksamhet. kronor. tillåtna Björling.


Utskottsberedning: 2008/09:FiU17
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:73 (pdf, 116 kB)
Paginering