Dokument & lagar (382 träffar)

Proposition 2006/07:113

Regeringens proposition 2006/07:113 Följdändringar med anledning av bildandet av Prop. Sveriges Kommuner och Landsting, m.m. 2006/07:113 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 maj 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2006/07:KU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:113 (pdf, 178 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2361 Till p. 2 (Ekofin)

Kommenterad dagordning 2007-04-27 Finansdepartementet Peter Holmgren Ekofinrådets möte den 8 maj 2007 i Bryssel enligt den preliminära dagordning som framkom vid Coreper den 25 april 1. Antagande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Utkast till 2008 års allmänna EU-budget kommissionens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2361 Till p. 2 (Ekofin) (doc, 71 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2360 Till p. 1 (Jordbruk och fiske)Från Jordbruksdepartementet

Bilaga 1 slutlig Rådspromemoria 2007-04-27 Jordbruksdepartementet Djur- och livsmedelsenheten Jordbruksrådets möte den 7-8 maj 2007 Dagordningspunkt 9. Rubrik: ev.Förslag till rådets direktiv om fastställande av minimiregler för skydd av slaktkycklingar politisk överenskommelse Dokument: Tidigare dokument: KOM 2005


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2360 Till p. 1 (Jordbruk och fiske)Från Jordbruksdepartementet (doc, 59 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2359 Till p. 1 (Jordbruk och fiske)Från Jordbruksdepartementet

Slutlig Kommenterad dagordning 2007-04-27 Jordbruksdepartementet EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Kopia: SB EU-kansliet Riksdagens Kammarkansli Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 7-8 maj 2007 1. Godkännande av dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förslag till rådets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2359 Till p. 1 (Jordbruk och fiske)Från Jordbruksdepartementet (doc, 109 kB)

Proposition 2006/07:115

Ny lag om värdepappersmarknaden Regeringens proposition 2006/07:115 Ny lag om värdepappersmarknaden Prop. 2006/07:115 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 april 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2006/07:FiU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:115 (pdf, 7703 kB)

Skrivelse 2006/07:104

Regeringens skrivelse 2006/07:104 Utvärdering av statens upplåning och Skr. skuldförvaltning 20022006 2006/07:104 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 april 2007 Maud Olofsson Mats Odell Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen skall senast den 25 april


Utskottsberedning: 2006/07:FiU22

Skrivelse 2006/07:104 (pdf, 788 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2285 Till p. 1

Kommenterad dagordning GAERC 23 24 april 2007 Till p.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Skrivelse 2006/07:101

Årsredovisning för staten 2006 Bilaga 1 Ordlista Ordlista Anläggningstillgång Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Det är avsikten med innehavet, och inte tillgångens natur, som är avgörande för om tillgången skall klassificeras som anläggnings- tillgång eller omsättningstillgång. Med stadigvarande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information
Utskottsberedning:

Skrivelse 2006/07:101 (pdf, 2318 kB)

Skrivelse 2006/07:101

Årsredovisning för staten 2006 Regeringens skrivelse 2006/07:101 Årsredovisning för staten 2006 Regeringens skrivelse 2006/07:101 Årsredovisning för staten 2006 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 april 2007 Maud Olofsson Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2006/07:FiU19

Skrivelse 2006/07:101 (pdf, 4694 kB)

Proposition 2006/07:108

Regeringens proposition 2006/07:108 Utredningar avseende barn som har avlidit i Prop. anledning av brott m.m. 2006/07:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2007 Maud Olofsson Maria Larsson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår


Utskottsberedning: 2006/07:SoU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:108 (pdf, 673 kB)

Skrivelse 2006/07:102

Utvecklingen inom den kommunala sektorn Regeringens skrivelse 2006/07:102 2006 1 Regeringens skrivelse 2006/07:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2006/07:102 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 april 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2006/07:FiU24

Skrivelse 2006/07:102 (pdf, 1075 kB)

Proposition 2006/07:100

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 10 april 2007 Närvarande: Statsråden Olofsson, Odell, Ask, Husmark Pehrsson, Larsson, Erlandsson, Torstensson, Carlgren, Hägglund, Littorin, Borg, Malmström, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors Föredragande: Statsråden Olofsson, Odell, Ask, Husmark Pehrsson, Larsson,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2006/07:100 (pdf, 24 kB)

Proposition 2006/07:100

Bilaga 3 Inkomstfördelning och ekonomiska drivkrafter PROP. 2006/07:100 BILAGA 3 Bilaga 3 Inkomstfördelning och ekonomiska drivkrafter Innehållsförteckning SammanfattningTU UT 7 1TU UT InkomsterTU och ekonomisk standard UT 8 1TU 1UT DenTU ekonomiska standarden ökarUT 8 1TU 3UT HöginkomsttagarnaTU har ökat


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2006/07:100 (pdf, 574 kB)

Proposition 2006/07:100

Bilaga 2 Redovisning av skatteutgifter PROP. 2006/07:1 BILAGA 2 Bilaga 2 Redovisning av skatteutgifter Innehållsförteckning 10H Inledning.91 7H 21H Skatteutgifterna ur ett budgetperspektiv.91 8H 2H 1 Skatteutgifternas omfattning 1099H 3H Beskrivning av jämförelsenorm 10200H 34H 1 Norm för inkomstbeskattning.1120


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2006/07:100 (pdf, 227 kB)

Proposition 2006/07:100

2007 års ekonomiska vårproposition Bilaga 1 Svensk ekonomi PROP. 2006/07:100 BILAGA 1 Bilaga 1 Svensk ekonomi Innehållsförteckning Förord 9 Sammanfattning.9 1 Internationell konjunktur.11 1.1 Förenta staterna 12 1.2 Euroområdet 14 1.3 Asien 16 1.4 Oljepriset.18 2 Finansiella marknader.20 2.1 Utvecklingen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2006/07:100 (pdf, 2366 kB)

Proposition 2006/07:100

2007 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till


Utskottsberedning: 2006/07:FiU20 2006/07:FiU21 2006/07:KU22
Riksdagsbeslut (54 förslag): 1 avslag, 53 bifall,
Följdmotioner: 7

Proposition 2006/07:100 (pdf, 4631 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2263 Till p. 3

Bilaga 1 slutlig Rådspromemoria 2007-04-04 Jordbruksdepartementet Jakt-fiske- och sameenheten Jordbruks- och fiskerådet den 16-17 april 2007 Dagordningspunkt 3 Rubrik: Förslag till rådets förordning om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål. Politisk överenskommelse Dokument: 13139/05 PECHE 203 Tidigare


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2263 Till p. 3 (doc, 56 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2262 Till p. 3

Slutlig Kommenterad dagordning 2007-04-10 Jordbruksdepartementet EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Kopia: SB EU-kansliet Riksdagens Kammarkansli Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 16-17 april 2007 1. Godkännande av dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förslag till rådets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2262 Till p. 3 (doc, 105 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2261 Till p. 2 Från Finansdepartementet

Promemoria 2007-04-05 Finansdepartementet Peter Holmgren TILL EU-nämnden Tänkbara diskussionsärenden för informella Ekofin Det tyska ordförandeskapets informella Ekofinmöte äger rum i Berlin den 20-21 april. Sverige företräds vid mötet av finansminister Anders Borg och riksbankschef Stefan Ingves. Finansdepartementet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2261 Till p. 2 Från Finansdepartementet (doc, 43 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2264 Till p. 4 och 5

Kommenterad dagordning Ju2007/884/EU 2007-04-10 Justitiedepartementet EU-nämnden Riksdagen Kommenterad dagordning för ministerrådsmötet för rättsliga och inrikes frågor samt räddningstjänsten RIF-rådet i Luxemburg den 19-20 april 2007 1. Godkännande av den preliminära dagordningen Se bifogad preliminär dagordning.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2264 Till p. 4 och 5 (doc, 153 kB)