Dokument & lagar (63 828 träffar)

Proposition 2019/20:23

Regeringens proposition 2019/20:23 Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla Prop. kontanttjänster 2019/20:23 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2019 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2019/20:FiU29
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2019-10-16

Proposition 2019/20:23 (pdf, 710 kB)

Proposition 2019/20:22

Regeringens proposition 2019/20:22 Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet Prop. 2019/20:22 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2019 Stefan Löfven Isabella Lövin Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken


Utskottsberedning: 2019/20:MJU5
Sista motionsdag: 2019-10-16

Proposition 2019/20:22 (pdf, 404 kB)

Proposition 2019/20:20

Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid


Utskottsberedning: 2019/20:SkU10
Sista motionsdag: 2019-10-16

Proposition 2019/20:19

Regeringens proposition 2019/20:19 Förlängda möjligheter för Prop. migrationsdomstolarna att överlämna mål 2019/20:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2019 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll De förvaltningsrätter


Utskottsberedning: 2019/20:JuU11
Sista motionsdag: 2019-10-16

Proposition 2019/20:19 (pdf, 151 kB)

Proposition 2019/20:13

Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar Regeringens proposition 2019/20:13 Genomförande av regler i EU:s direktiv mot Prop. skatteundandraganden för att neutralisera 2019/20:13 effekterna av hybrida missmatchningar Regeringen överlämnar


Utskottsberedning: 2019/20:SkU8
Sista motionsdag: 2019-10-16

Proposition 2019/20:13 (pdf, 1617 kB)

Proposition 2019/20:12

Regeringens proposition 2019/20:12 Genomförande av regler om beskattning av Prop. inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s 2019/20:12 direktiv mot skatteundandraganden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2019 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet


Utskottsberedning: 2019/20:SkU9
Sista motionsdag: 2019-10-16

Proposition 2019/20:12 (pdf, 1074 kB)

Proposition 2019/20:5

Regeringens proposition 2019/20:5 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Prop. Portugal 2019/20:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2019 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:SkU6
Sista motionsdag: 2019-10-16

Proposition 2019/20:5 (pdf, 605 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:55 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/03280/ SPN Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:55 av Erik Ottoson M Missbruk av attefallsreglerna Erik Ottoson har frågat mig vad jag avser att göra för att stoppa missbruket av attefallsreglerna. Frågan ställs mot bakgrund

Svarsdatum: 2019-10-01 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:55 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:49 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:49 av Maria Malmer Stenergard M Antalet förvarsplatser i Sverige Maria Malmer Stenergard har frågat mig hur jag säkerställer att antalet förvarsplatser i Sverige är på en nivå som svarar mot Polismyndigheten och Migrationsverkets behov. Förvarskapaciteten är en angelägen fråga för regeringen. Sedan

Svarsdatum: 2019-10-01 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:49 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:47 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 03148 POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:47 av Ellen Juntti M Helgavskiljning/husarrest för unga lagöverträdare Ellen Juntti har frågat mig när lagförslaget om helgavskiljning/husarrest kommer. Det är viktigt med tidiga insatser för barn och unga

Svarsdatum: 2019-10-01 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:47 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:46 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:46 av Maria Malmer Stenergard M Ett förvar i Norra Sverige Maria Malmer Stenergard har frågat mig när ett nytt förvar i Norra Sverige kommer att finnas på plats. I budgetpropositionen för 2020 tillförs medel för att kunna bibehålla nuvarande antal platser. Vidare har Migrationsverket i regleringsbrevet

Svarsdatum: 2019-10-01 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:46 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:41 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03263/I1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:41 av Ludvig Aspling SD angående utvärdering av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar Ludvig Aspling har frågat statsrådet Peter Eriksson om regeringens beslut att fortsätta investera i Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar

Svarsdatum: 2019-10-01 Frågeställare: Ludvig Aspling (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:41 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:39 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03262/I1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:39 av Ludvig Aspling SD angående Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar och One Belt One Road Ludvig Aspling har frågat statsrådet Peter Eriksson varför regeringen anser att det är lämpligt att investera biståndspengar

Svarsdatum: 2019-10-01 Frågeställare: Ludvig Aspling (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:39 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:35 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2019/20:35 av Ann-Sofie Alm M Högteknologiska och klimateffektiva arbetstillfällen i Västsverige Ann-Sofie Alm har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att rädda kvar Preemraff och andra västsvenska, högteknologiska och klimateffektiva arbetstillfällen i Västsverige. Industrin

Svarsdatum: 2019-10-01 Frågeställare: Ann-Sofie Alm (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:35 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:26 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/01700/Ke Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:26 av Linda Ylivainio C Information om rysk kärnolycka Linda Ylivainio har frågat mig på vilket sätt jag, i Sverige och i internationella sammanhang, tänker tillgodose att det internationella kärnenergiövervak-ningsarbetet

Svarsdatum: 2019-10-01 Frågeställare: Linda Ylivainio (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:26 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:29 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:29 av Margareta Cederfelt M Kvinnors trygghet i OSSE:s medlemsländer Margareta Cederfelt M har frågat mig vilka åtgärder Sverige har vidtagit för att bidra till att kvinnors trygghet i OSSE:s deltagande stater ska öka. Frågan ställs mot bakgrund

Svarsdatum: 2019-09-30 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:29 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:28 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:28 av Margareta Cederfelt M Mediefrihet i Georgien Margareta Cederfelt M har frågat mig om jag och regeringen är beredda att agera inom OSSE eller inom andra organisationer i syfte att stärka mediefriheten i Georgien. Regeringen följer utvecklingen

Svarsdatum: 2019-09-30 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:28 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:22 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/ 2460 TM Infrastruktur departementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:22 av Jens Holm V Inför ICAO:s toppmöte och flygets skattebefrielse Jens Holm har frågat finansministern om regeringen på ICAO:s toppmöte kommer att verka för att flygets skattebefrielse avskaffas och om en strategi

Svarsdatum: 2019-09-30 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:22 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:17 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2019/20:17 av Lars Beckman M Elsparkcyklar Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att ge kommunerna verktyg att hantera problematiken med elcyklar. En översyn av regler, t.ex. trafikregler, konstruktionsregler, regler om flyttning av fordon, som är relevanta för användningen av elsparkcyklar m.m. kommer att göras. Stockholm den 30 september 2019 Tomas

Svarsdatum: 2019-09-30 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:17 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CE875

2019-09-30 Justitiedepartementet EU-nämnden EU-enheten Riksdagen Kopia: Justitieutskottet Kopia: Socialförsäkringsutskottet Kopia: Civilutskottet Kopia: Konstitutionsutskottet Kopia: Försvarsutskottet Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 78 oktober 2019. RÄTTSLIGA FRÅGOR


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CE875 (pdf, 312 kB)