Dokument & lagar (63 883 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:173 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Hallberg Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:173 av Per-Arne Håkansson S Nordiskt samarbete Per-Arne Håkansson har frågat mig vilka möjligheter jag ser att stärka och utveckla det nordiska samarbetet genom att undanröja hinder och bejaka forskning, utbildning och gränsöverskridande handel.

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Per-Arne Håkansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:173 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:172 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/01819/Me Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:172 av Lars Thomsson C Vindkraften och populationsperspektivet kring örnstammen Lars Thomsson har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att det ska klargöras hur artskyddsförordningen och miljöprövningen

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Lars Thomsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:172 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:171 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Svar på fråga 2019/20:171 av Lars Beckman M Högskoleplatser i Gävleborg Lars Beckman har frågat mig varför statsrådet Ygeman anger att det har gjorts en satsning om 761 nya utbildningsplatser när Högskolan i Gävle hävdar att det inte är i närheten av den mängden nya utbildningsplatser. Regeringen inledde 2015 ett långsiktigt

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:171 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:170 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:170 av Lars Beckman M Stöd till anhöriga till våldsdödade Lars Beckman har frågat Mikael Damberg vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att underlätta verksamheten för anhörigföreningar som stöttar vid våldsdåd. Frågan har överlämnats åt mig att besvaras. Regeringen har genomfört den mest omfattande

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:170 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:168 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019 02650/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:168 av Lars Hjälmered M Stamnätet i södra Sverige Lars Hjälmered har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stamnätet i södra Sverige ska kunna byggas ut och därmed bidra till att lösa

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:168 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:165 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2019/03374/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:165 av Fredrik Christensson C Studentbostäder Fredrik Christensson har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att underlätta informationshanteringen för studentbostadsföretagen

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Fredrik Christensson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:165 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:163 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:163 av Yasmine Posio V Modellen för avräkningar från biståndet Yasmine Posio har frågat mig när jag avser att presentera en fullödig redovisning av modellen för beräkning av kostnader för mottagande av asylsökande och skyddsbehövande som avräknas

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Yasmine Posio (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:163 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:162 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 03338/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:162 av Christina Höj Larsen V Utredning av medicinska åldersbedömningar Christina Höj Larsen har frågat mig vilket datum jag avser att tillsätta den aviserade utredningen av de medicinska åldersbedömningarna.

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Christina Höj Larsen (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:162 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:160 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2019/20:160 Dansk gränskontroll mot Sverige av Hans Wallmark M Hans Wallmark har frågat mig vad jag avser göra med anledning av det danska beskedet om gränskontroller mot Sverige. Jag välkomnar att den danska regeringen tar nya initiativ för att bekämpa brottsligheten i Öresundsregionen. Hur de initiativen

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:160 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:159 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:159 av Lars Mejern Larsson S Kostnader för bortforsling av skrotbilar Lars Mejern Larsson har frågat mig vad jag avser att göra för att se till att kostnaderna för olagligt dumpade bilar inte ska behöva bäras av markägaren. Inledningsvis ska påpekas att den som dumpar en bil kan dömas för brottet

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:159 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:158 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 01835 Me Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:158 av Staffan Eklöf SD Tillämpning av regler för sand i liggbås för kor Staffan Eklöf har frågat landsbygdsministern om det finns utrymme i befintlig lagstiftning att använda sand i liggbås

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Staffan Eklöf (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:158 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:157 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku 2019/ 01734/CSM Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:157 av Ebba Hermansson SD Ridsportens förutsättningar Ebba Hermansson har frågat mig om jag ämnar vidta några särskilda åtgärder för att främja svensk ridsport. Den statliga idrottspolitiken bygger på den grundläggande

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Ebba Hermansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:157 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:156 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019 03326/POL Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:156 av Ebba Hermansson SD Jämställd migration Ebba Hermansson har frågat mig i vilken grad jämställdhetsperspektivet beaktas när det kommer till utformningen av migrationspolitiken. Regeringen arbetar för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen inom alla politikområden,

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Ebba Hermansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:156 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:155 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

A2019/01853/JÄM Arbetsmarknadsdepartementet Jämställdhetsministern samt ministern med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:155 av Ebba Hermansson SD Otryggheten bland kvinnor Ebba Hermansson har frågat mig om vilka konkreta åtgärder jag och regeringen avser vidta

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Ebba Hermansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:155 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:154 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03440-1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:154 av Lars Beckman M Friskvård för företagare som bedriver näringsverksamhet Lars Beckman har frågat mig om jag har några planer på att ändra dagens regler för skattefri friskvård så att neutralitet uppstår mellan enmansföretagare

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:154 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:153 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 03243 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:153 Åtgärder för att stärka attraktiviteten i polisyrket av Magdalena Schröder M Magdalena Schröder har frågat vilka åtgärder som jag kommer att vidta för att stärka attraktiviteten i polisyrket. Sverige är ett i grunden säkert

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Magdalena Schröder (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:153 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:152 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:152 av Cassandra Sundin SD Sveriges strategi för den arktiska regionen Cassandra Sundin har frågat mig vad regeringen och jag ämnar göra för att en aktuell svensk strategi för Arktis ska komma på plats. Sveriges strategi för den arktiska regionen

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Cassandra Sundin (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:152 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:151 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02790/EUI Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:151 av Hans Wallmark M Innovationsrådet i Peking Hans Wallmark har frågat mig om jag som näringsminister och regeringen, givet händelser med Kina och i ljuset av den nyligen presenterade Kinastrategin med sin utgångspunkt i att

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:151 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:150 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:150 av Hans Wallmark M Hot mot den svenska mötes- och yttrandefriheten Hans Wallmark har frågat mig hur jag och regeringen avser att säkerställa att Kinas ambassad är införstådd med och respekterar det öppna svenska samhällets villkor, inbegripet

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:150 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:149 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:149 av Hans Wallmark M FN:s budget Hans Wallmark har frågat mig ifall Sverige i år ska ta på sig en större andel av kostnaderna när andra medlemsstater smiter från sitt ansvar. Jag är mycket bekymrad över de allvarliga konsekvenser som FN:s nuvarande

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:149 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)