Dokument & lagar (63 883 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:147 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:147 av Margareta Cederfelt M Kinas agerande mot Sverige Margareta Cederfelt har frågat mig hur jag och regeringen avser att agera inom ramen för EU i frågan om Kinas alltmer aggressiva agerande mot svenska medborgare. I enlighet med Wienkonventionen

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:147 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:146 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019 02788/MK Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:146 av Hans Wallmark M Risk för statsstöd eller snedvriden konkurrens Hans Wallmark M har frågat mig om jag och regeringen anser att det kan föreligga risk för statsstöd, snedvriden konkurrens eller andra intressen när statliga

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:146 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:145 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2019/033 61 UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:145 av Fredrik Christensson C Karriärvägar för kliniska forskare Fredrik Christensson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att skapa fler karriärtjänster för kliniska

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Fredrik Christensson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:145 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:138 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03428/E1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:138 av Lars Beckman M Förtroendet för svensk ekonomi Lars Beckman har frågat mig på vilket sätt jag anser att hushållen och näringslivet påverkas av den försvagade svenska kronan och vad regeringen kan göra för att förstärka förtroendet

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:138 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:137 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 0 3323 POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:137 av David Josefsson M Lägesfaktorskommission David Josefsson har frågat finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund om den kommission som, enligt den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna,

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: David Josefsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:137 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:133 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03426/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:133 av Niklas Wykman M Skatt på vårdpersonal Niklas Wykman har frågat mig om jag har uppfyllt riksdagens tillkännagivande att återkomma med ett förslag som neutraliserar konsekvenserna av vårdskatten och om inte, vad jag har för

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Niklas Wykman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:133 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:121 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 0 3296 POL Justitiedepartementet Justitie- och migrations ministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:121 av Fredrik Lindahl SD Förtidsröster Fredrik Lindahl har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder med anledning av att förtidsröster uppenbarligen försvinner. För att upprätthålla väljarnas

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Fredrik Lindahl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:121 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:120 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 03295/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:120 av Fredrik Lindahl SD Personröstning för synnedsatta Fredrik Lindahl har frågat mig när regeringen avser att tillgodose riksdagens tillkännagivande och även ge synnedsatta personer möjlighet att personrösta.

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Fredrik Lindahl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:120 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Proposition 2019/20:33

Regeringens proposition 2019/20:33 Anstånd med kupongskatt i vissa fall Prop. 2019/20:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 oktober 2019 Morgan Johansson Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag om ett nytt system för anstånd

Sista motionsdag: 2019-11-06

Proposition 2019/20:33 (pdf, 672 kB)

Proposition 2019/20:24

Regeringens proposition 2019/20:24 Sänkt skatt på drivmedel Prop. 2019/20:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 oktober 2019 Morgan Johansson Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en sänkning av koldioxid- och energiskatten

Sista motionsdag: 2019-11-06

Proposition 2019/20:24 (pdf, 265 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:190 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2019/20:190 av Magnus Persson SD Snabbare processer för skyddsjakt Magnus Persson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att skapa ett snabbare regelverk gällande skyddsjakt på varg. Enligt bestämmelserna i jaktlagstiftningen, genom vilka rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer

Svarsdatum: 2019-10-22 Frågeställare: Magnus Persson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:190 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 83 kB)

Skrivelse 2019/20:35

Regeringens skrivelse 2019/20:35 Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll Skr. 2019/20:35 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 oktober 2019 Morgan Johansson Per Bolund Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har granskat om Tullverket har utformat


Utskottsberedning: Skatteutskottet Sista motionsdag: 2019-11-01

Skrivelse 2019/20:35 (pdf, 1427 kB)

Proposition 2019/20:28

Regeringens proposition 2019/20:28 Fortsatt svenskt deltagande i den militära Prop. utbildningsinsatsen i Irak 2019/20:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 oktober 2019 Stefan Löfven Ann Linde Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås

Sista motionsdag: 2019-11-01

Proposition 2019/20:28 (pdf, 238 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:118 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2019/20:118 av Sten Bergheden M Länsstyrelsernas agerande i älgtilldelningsärenden Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att på något sätt se över länsstyrelsernas agerande generellt när det gäller hur de agerar i älgtilldelningsärenden och när det gäller sanktionspåföljden för markägare och jägare vid

Svarsdatum: 2019-10-17 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:118 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:117 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/02774/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:117 av Betty Malmberg M Förnyande av fiskerätter Betty Malmberg har frågat mig om jag anser att det är rimligt att fiskerätter ska förnyas just nu med tanke på det oklara kunskapsläge som råder om det faktiska fiskebeståndet

Svarsdatum: 2019-10-17 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:117 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:89 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/ 02583/US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:89 av Per Schöldberg C Sjöfartsverket och avtal med regioner Per Schöldberg har frågat mig om jag är beredd att se över uppdrag och instruktioner till Sjöfartsverket och andra myndigheter för att kunna öka samverkan

Svarsdatum: 2019-10-17 Frågeställare: Per Schöldberg (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:89 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Proposition 2019/20:29

Regeringens proposition 2019/20:29 Svenskt deltagande i Förenta nationernas Prop. stabiliseringsinsats i Mali 2019/20:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 oktober 2019 Stefan Löfven Ann Linde Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås

Sista motionsdag: 2019-10-31

Proposition 2019/20:29 (pdf, 195 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:161 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på frågor 2019/20:126 av Lawen Redar S Turkiets militära upprustning mot Rojava 2019/20:134 av Markus Wiechel SD Turkisk invasion av Rojava 2019/20:139 av Mats Nordberg SD Förhindrande av nya förföljelser i norra Syrien 2019/20:148 av Sara Gille SD Turkiets anfall

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:161 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:148 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på frågor 2019/20:126 av Lawen Redar S Turkiets militära upprustning mot Rojava 2019/20:134 av Markus Wiechel SD Turkisk invasion av Rojava 2019/20:139 av Mats Nordberg SD Förhindrande av nya förföljelser i norra Syrien 2019/20:148 av Sara Gille SD Turkiets anfall

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:148 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:144 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2019/20:144 av Mattias Bäckström Johansson SD Avskaffat krav på danstillstånd Mattias Bäckström Johansson har frågat mig när jag avser att återkomma med ett förslag till riksdagen med anledning av riksdagens tillkännagivande om att kravet på tillstånd för att få anordna offentliga danstillställningar ska

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Mattias Bäckström Johansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:144 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 79 kB)