Dokument & lagar (63 367 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:678 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:678 av Håkan Svenneling V Svenska barn i norra Syrien Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser att ta några ytterligare initiativ för att bistå barnen som befinner sig i norra Syrien. Situationen i lägren i nordöstra Syrien är svår. Lägret

Svarsdatum: 2019-05-29 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:678 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:675 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/01597/TP I2019/01604/TP, I2019/01605/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:666 av Åsa Coenraads M Färdplan Arlanda, fråga 2018/19:673 av Åsa Coenraads M Revidering av den svenska flygstrategin och fråga 2018/19:675 av Åsa Coenraads M Arlandas framtid Åsa Coenraads

Svarsdatum: 2019-05-29 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:675 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:674 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 01158/Me Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:674 av Åsa Coenraads M Ledamot i Arlandarådet Åsa Coenraads har frågat mig om det är korrekt att jag har suttit i Arlandarådet under de tre första månaderna av 2019. Jag har inte suttit med i

Svarsdatum: 2019-05-29 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:674 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:673 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/01597/TP I2019/01604/TP, I2019/01605/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:666 av Åsa Coenraads M Färdplan Arlanda, fråga 2018/19:673 av Åsa Coenraads M Revidering av den svenska flygstrategin och fråga 2018/19:675 av Åsa Coenraads M Arlandas framtid Åsa Coenraads

Svarsdatum: 2019-05-29 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:673 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:672 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 02453/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:672 av Ellen Juntti M Förbättring av verksamheterna i barnahus Ellen Juntti har frågat mig om jag anser att verksamheterna i barnahusen är viktiga och, om så är fallet, hur och när jag avser att agera för att dessa ska förbättras.

Svarsdatum: 2019-05-29 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:672 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:671 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:671 av Maria Nilsson L Stöd från Sida till statsaktörer som bryter mot mänskliga rättigheter Maria Nilsson har frågat mig hur jag avser säkerställa att svenskt bistånd inte går till eller hanteras av aktörer som bryter mot mänskliga rättigheter

Svarsdatum: 2019-05-29 Frågeställare: Maria Nilsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:671 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:669 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019 01988 S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:669 av Tony Haddou V Bokföringsnämndens godkännande av felaktiga verifikationer Tony Haddou har frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd med anledning av att Bokföringsnämnden i dag godkänner att betalningsverifikationer

Svarsdatum: 2019-05-29 Frågeställare: Tony Haddou (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:669 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:668 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/0 2445 FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:668 av Barbro Westerholm L Restnoteringar av läkemedel Barbro Westerholm har frågat mig om jag och regeringen kan tänka oss att återskapa tillgången till beredskapslager med läkemedel för användning när tillgången på läkemedel

Svarsdatum: 2019-05-29 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:668 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:667 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/02443/ FS Socialdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:667 av Barbro Westerholm L Reglering av estetiska behandlingar Barbro Westerholm har frågat mig och regeringen om vi avser, och i så fall när, att genomföra Socialstyrelsens föreslagna ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för att öka patientsäkerheten

Svarsdatum: 2019-05-29 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:667 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:666 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/01597/TP I2019/01604/TP, I2019/01605/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:666 av Åsa Coenraads M Färdplan Arlanda, fråga 2018/19:673 av Åsa Coenraads M Revidering av den svenska flygstrategin och fråga 2018/19:675 av Åsa Coenraads M Arlandas framtid Åsa Coenraads

Svarsdatum: 2019-05-29 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:666 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:665 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju201 9 0 1909 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:665 av Adam Marttinen SD Lagen om särskild utlänningskontroll Adam Marttinen har frågat justitie- och migrationsministern Morgan Johansson om regeringen är beredd att föreslå förändringar i lagen om särskild utlänningskontroll

Svarsdatum: 2019-05-29 Frågeställare: Adam Marttinen (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:665 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 66 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:664 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/ 01932/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:664 av Roger Haddad L Avsaknaden av förskoleklasser för elever som tillhör särskolan Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen är beredda att ändra och förtydliga skollagen om att huvudmännen ska erbjuda förskoleklass

Svarsdatum: 2019-05-29 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:664 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:662 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 01165 Nm Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:662 av Cassandra Sundin SD Upprustning av leder i fjällområden Cassandra Sundin har frågat kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna vilka åtgärder regeringen

Svarsdatum: 2019-05-29 Frågeställare: Cassandra Sundin (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:662 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:648 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

S2019/02349/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:648 av Nooshi Dadgostar V Åldersfaktor i sjukersättningen Nooshi Dadgostar har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att införa en åldersfaktor i sjukersättningssystemet eller andra lättnader i regelverket

Svarsdatum: 2019-05-29 Frågeställare: Nooshi Dadgostar (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:648 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S) (docx, 83 kB)

Proposition 2018/19:134

Regeringens proposition 2018/19:134 Förbättrat grundskydd för pensionärer Prop. 2018/19:134 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2019 Stefan Löfven Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslås en förbättring av grundskyddet


Utskottsberedning: SfU
Sista motionsdag: 2019-06-18

Proposition 2018/19:134 (pdf, 710 kB)

Proposition 2018/19:133

Regeringens proposition 2018/19:133 En riktålder för höjda pensioner och följsamhet Prop. till ett längre liv 2018/19:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2019 Stefan Löfven Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att


Utskottsberedning: SfU
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2019-06-18

Proposition 2018/19:133 (pdf, 1359 kB)

Proposition 2018/19:131

Regeringens proposition 2018/19:131 Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension Prop. inom EES och Schweiz samt inom Förenade 2018/19:131 kungariket Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2019 Stefan Löfven Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: SfU
Sista motionsdag: 2019-06-12

Proposition 2018/19:131 (pdf, 458 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:682 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/02012 SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:682 av Lars Beckman M Stigande bensinpris Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att bensinpriset ska sänkas. Som Lars Beckman säkert vet ligger det inte inom ramen för regeringens befogenheter att sätta

Svarsdatum: 2019-05-28 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:682 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:677 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/01606/US Infrastruktur departementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:677 av Boriana Åberg M Höjningen av farledsavgifterna Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta på grund av Riksrevisionens granskning av Sjöfartsverkets farledsavgiftsuttag. Riksrevisionen

Svarsdatum: 2019-05-28 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:677 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:676 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/02011/BB Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:676 av Anders Österberg S Risk för renovräkningar i Stockholm Anders Österberg har frågat mig om jag delar FN:s bedömning att avyttringen av allmännyttans bestånd riskerar att hota vår förmåga att nå målen inom ramen för Agenda 2030, och om så är fallet, om jag avser

Svarsdatum: 2019-05-28 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:676 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 85 kB)