Dokument & lagar (63 832 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:28 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:28 av Margareta Cederfelt M Mediefrihet i Georgien Margareta Cederfelt M har frågat mig om jag och regeringen är beredda att agera inom OSSE eller inom andra organisationer i syfte att stärka mediefriheten i Georgien. Regeringen följer utvecklingen

Svarsdatum: 2019-09-30 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:28 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:22 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/ 2460 TM Infrastruktur departementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:22 av Jens Holm V Inför ICAO:s toppmöte och flygets skattebefrielse Jens Holm har frågat finansministern om regeringen på ICAO:s toppmöte kommer att verka för att flygets skattebefrielse avskaffas och om en strategi

Svarsdatum: 2019-09-30 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:22 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:17 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2019/20:17 av Lars Beckman M Elsparkcyklar Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att ge kommunerna verktyg att hantera problematiken med elcyklar. En översyn av regler, t.ex. trafikregler, konstruktionsregler, regler om flyttning av fordon, som är relevanta för användningen av elsparkcyklar m.m. kommer att göras. Stockholm den 30 september 2019 Tomas

Svarsdatum: 2019-09-30 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:17 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CE875

2019-09-30 Justitiedepartementet EU-nämnden EU-enheten Riksdagen Kopia: Justitieutskottet Kopia: Socialförsäkringsutskottet Kopia: Civilutskottet Kopia: Konstitutionsutskottet Kopia: Försvarsutskottet Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 78 oktober 2019. RÄTTSLIGA FRÅGOR


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CE875 (pdf, 312 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CE874

Kommenterad dagordning Rådet 2019-09-30 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 10 oktober 2019 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som presenterades 25 september 2019. 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punkter Lagstiftningsöverläggningar 3.Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CE874 (pdf, 171 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CE873

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning RÄTTSLIGA FRÅGOR Icke lagstiftande verksamhet EU:s åtgärder mot korruption sr Johansson Diskussion Eurojust: förstärkning av kampen mot gränsöverskridande brottslighet sr Damberg a Slutsatser om Eurojust Antagande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CE872

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Övriga frågor a En styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet Föredragning av kommissionen b Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Skrivelse 2019/20:17

Regeringens skrivelse 2019/20:17 Sveriges feministiska utrikespolitik Skr. 2019/20:17 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 september 2019 Stefan Löfven Ann Linde Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse redogör regeringen för Sveriges feministiska


Utskottsberedning: Utrikesutskottet Följdmotioner: 5 Sista motionsdag: 2019-10-17

Skrivelse 2019/20:17 (pdf, 607 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:27 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03207/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:27 av Margareta Cederfelt M Tullverkets befogenheter Margareta Cederfelt har frågat mig om jag är beredd att omgående vidta åtgärder för att Tullverket ska få de legala och budgetmässiga resurser som behövs för att kunna beslagta

Svarsdatum: 2019-09-25 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:27 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:25 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/ 03050/S Utbildningsdepartementet Utbildnings ministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:24 och 2019/20:25 av Per Lodenius C Kulturskolan Per Lodenius har frågat mig hur jag avser att agera när det gäller möjligheten till undervisning i kulturskola under skoltid för att uppfylla målet att alla barn ska ha

Svarsdatum: 2019-09-25 Frågeställare: Per Lodenius (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:25 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:24 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/ 03050/S Utbildningsdepartementet Utbildnings ministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:24 och 2019/20:25 av Per Lodenius C Kulturskolan Per Lodenius har frågat mig hur jag avser att agera när det gäller möjligheten till undervisning i kulturskola under skoltid för att uppfylla målet att alla barn ska ha

Svarsdatum: 2019-09-25 Frågeställare: Per Lodenius (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:24 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:23 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

2019-09-25 I2019/02443/D Infrastruktur departementet Energi- och digitaliseringsministern Svar på fråga 2019/20:23 av Erik Ottoson M Takten i utbyggnaden av bredband Erik Ottoson har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att öka takten i utbyggnaden av fibernätet så att bredbandsmålen kan nås i tid.

Svarsdatum: 2019-09-25 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:23 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:21 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03172 S E Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:21 av Mattias Bäckström Johansson SD Kemikalieskattens effektivitet Mattias Bäckström Johansson har frågat om miljö- och klimatministern bedömer att kemikalieskatten har haft konkret effekt för att göra produkter mindre farliga

Svarsdatum: 2019-09-25 Frågeställare: Mattias Bäckström Johansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:21 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:20 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 01675 Ke M2019/01686/Ke Miljö departementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:11 av Jörgen Berglund M Gifttunnor i Östersjön och fråga 2019/20:20 av Lars Beckman M Dumpade gifttunnor Jörgen Berglund har frågat mig hur mycket pengar och resurser regeringen

Svarsdatum: 2019-09-25 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:20 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:18 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03167/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:18 av Lars Beckman M Straffskatt på husbilar Lars Beckman har frågat infrastrukturministern vilka åtgärder ministern planerar att vidta för att den årliga kostnaden inte ska bli så stor för husbilar när skatten nu beräknas enligt

Svarsdatum: 2019-09-25 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:18 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:16 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/02629/SMF Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:16 av Magnus Oscarsson KD Spridning av granbarkborre från statlig skogsmark Magnus Oscarsson har frågat mig vad regeringen avser att göra för att hindra spridning av granbarkborre från statligt ägd skogsmark. Skogen i södra

Svarsdatum: 2019-09-25 Frågeställare: Magnus Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:16 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:15 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03161/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:15 av Lars Beckman M Förmånsbeskattning av fyrhjulingar för Sveriges bönder och skogslantbrukare Lars Beckman har frågat mig om vilka initiativ till förändrad lagstiftning jag avser att vidta för att lantbrukare och andra småföretagare

Svarsdatum: 2019-09-25 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:15 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:14 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03027 POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:14 av Lars Beckman M Bilbränder Lars Beckman har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen avser att vidta i närtid så att de omfattande bilbränderna i Sverige upphör och de som utför bilbränderna

Svarsdatum: 2019-09-25 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:14 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:11 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 01675 Ke M2019/01686/Ke Miljö departementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:11 av Jörgen Berglund M Gifttunnor i Östersjön och fråga 2019/20:20 av Lars Beckman M Dumpade gifttunnor Jörgen Berglund har frågat mig hur mycket pengar och resurser regeringen

Svarsdatum: 2019-09-25 Frågeställare: Jörgen Berglund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:11 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:10 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2019/20:10 av Arman Teimouri L Massiv elmarknadshubb som medför säkerhetsrisker Arman Teimouri har frågat mig om vad jag anser om att remissinstanser anser att nationella säkerhetsobjekt och nationella säkerhetsaspekter inte är analyserade och om jag och regeringen kommer att göra en grundlig genomlysning

Svarsdatum: 2019-09-25 Frågeställare: Arman Teimouri (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:10 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 81 kB)