Dokument & lagar (546 träffar)

Motion 2008/09:Fö7 av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö7 av Mona Sahlin m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning s10102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2009/10:FöU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Fö7 av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:So22 av Thomas Nihlén m.fl. (mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:So22 av Thomas Nihlén m.fl. mp, v med anledning av prop. 2008/09:193 Vissa psykiatrifrågor m.m. mp055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i föreslagna 2 kap. 7 SOL samt 3 f HSL genom tillägget: En sådan plan ska upprättas även om den enskilde begär det och, om den


Utskottsberedning: 2009/10:SoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:So22 av Thomas Nihlén m.fl. (mp, v) (doc, 49 kB)

Motion 2008/09:So21 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:So21 av Ylva Johansson m.fl. s, v, mp med anledning av skr. 2008/09:185 En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning s95003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en långsiktig nationell


Utskottsberedning: 2009/10:SoU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:So21 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp) (doc, 70 kB)

Motion 2008/09:So20 av Caroline Helmersson-Olsson och Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:So20 av Caroline Helmersson-Olsson och Christina Axelsson s med anledning av prop. 2008/09:190 Handel med vissa receptfria läkemedel s30074 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en åldersgräns på 18 år


Utskottsberedning: 2008/09:SoU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:So20 av Caroline Helmersson-Olsson och Christina Axelsson (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:So19 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:So19 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:190 Handel med vissa receptfria läkemedel v065 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:190 Handel med vissa receptfria läkemedel. Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår i propositionen


Utskottsberedning: 2008/09:SoU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:So19 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:So18 av Ylva Johansson m.fl. (s, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:So18 av Ylva Johansson m.fl. s, mp med anledning av prop. 2008/09:190 Handel med vissa receptfria läkemedel s95002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillståndsplikt för detaljhandel med receptfria läkemedel. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:SoU25
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:So18 av Ylva Johansson m.fl. (s, mp) (doc, 53 kB)

Motion 2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar mp051 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om säkerhetspolitisk


Utskottsberedning: 2008/09:FöU10
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 78 kB)

Motion 2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar s10101 Ett modernt, effektivt och folkligt förankrat insatsförsvar Sverige är militärt alliansfritt. Vi har genom åren kunnat visa att det går att kombinera ett aktivt ansvarstagande för både vår egen


Utskottsberedning: 2008/09:FöU10
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s) (doc, 124 kB)

Motion 2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Regeringens försvar dyrt och osäkert 4 5 Ett modernt och effektivt insatsförsvar 5 6 Säkerhetspolitisk


Utskottsberedning: 2008/09:FöU10
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 111 kB)

Motion 2008/09:Fö3 av Leif Pettersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö3 av Leif Pettersson m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar s45168 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det svenska försvarets uppgift och om militär alliansfrihet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:FöU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Fö3 av Leif Pettersson m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2008/09:So17 av Ylva Johansson m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:So17 av Ylva Johansson m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2008/09:128 Ändringar i lagen 2005:258 om läkemedelsförteckning s95000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för att öka användningen av läkemedelsförteckningen.


Utskottsberedning: 2008/09:SoU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:So17 av Ylva Johansson m.fl. (s, mp, v) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:So16 av Eva Olofsson m.fl. (v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:So16 av Eva Olofsson m.fl. v, mp med anledning av prop. 2008/09:82 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående v046 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av 5 kap. 10 socialtjänstlagen till följande lydelse: Socialnämnden ska erbjuda avlösning och annat


Utskottsberedning: 2008/09:SoU19
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:So16 av Eva Olofsson m.fl. (v, mp) (doc, 58 kB)

Motion 2008/09:So15 av Ylva Johansson m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:So15 av Ylva Johansson m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden s68102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden. Motivering Tack vare framgångsrik medicinsk forskning och utveckling har


Utskottsberedning: 2008/09:SoU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:So15 av Ylva Johansson m.fl. (s, mp, v) (doc, 55 kB)

Motion 2008/09:Fö2 av Anders Karlsson m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö2 av Anders Karlsson m.fl. s, mp, v med anledning av framst. 2008/09:RRS22 Riksrevisionens styrelses framställning angående skyddet för farligt gods s64041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen, i


Utskottsberedning: 2009/10:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fö2 av Anders Karlsson m.fl. (s, mp, v) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:So14 av Carina Adolfsson Elgestam (s)

Motion till riksdagen 2008/09:So14 av Carina Adolfsson Elgestam s med anledning av prop. 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden s3061 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av apotek i glesbygden. Motivering Det svenska Apoteket AB


Utskottsberedning: 2008/09:SoU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:So14 av Carina Adolfsson Elgestam (s) (doc, 38 kB)

Framställning / redogörelse 2008/09:RRS22

1999/2000:T1 Framställning till riksdagen 2008/09:RRS22 Riksrevisionens styrelses framställning angående skyddet för farligt gods Sammanfattning Riksrevisionen har granskat om regeringen och de ansvariga myndigheterna har skapat tillräckliga förutsättningar för att farligt gods ska skyddas mot antagonistiska hot, t.ex.


Utskottsberedning: 2009/10:FöU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): 2 avslag
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2008/09:RRS22 (doc, 144 kB)

Motion 2008/09:So13 av Ylva Johansson m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:So13 av Ylva Johansson m.fl. s, mp, v med anledning av framst. 2008/09:RRS13 Riksrevisionens styrelses framställning angående statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg s68100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2008/09:SoU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:So13 av Ylva Johansson m.fl. (s, mp, v) (doc, 47 kB)

Framställning / redogörelse 2008/09:RRS13

1999/2000:T1 Framställning till riksdagen 2008/09:RRS13 Riksrevisionens styrelses framställning angående statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg Sammanfattning Riksrevisionen har granskat om regeringen, Socialstyrelsen och länsstyrelserna har skapat förutsättningar för god kvalitet och insyn i privat bedriven


Utskottsberedning: 2008/09:SoU22
Riksdagsbeslut (3 förslag): 3 avslag
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2008/09:RRS13 (doc, 140 kB)

Motion 2008/09:So12 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:So12 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:74 Vårdval i primärvården v035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:74 Vårdval i primärvården. Inledning I propositionen föreslås ändringar i hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 för att underlätta för


Utskottsberedning: 2008/09:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:So12 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:So9 av Anne Ludvigsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:So9 av Anne Ludvigsson m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:74 Vårdval i primärvården s8150 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå proposition 2008/09:74 Vårdval i primärvården. Motivering Den 9 december 2008 lämnade regeringen propositionen Vårdval i primärvården


Utskottsberedning: 2008/09:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:So9 av Anne Ludvigsson m.fl. (s) (doc, 45 kB)