Dokument & lagar (44 träffar)

Skrivelse 2008/09:125

2008/09:125 Allmänna ningsområde. inhyrd fond. årlig arvsfonden skäligt. kollegiet. bevara förutom projektmedel derna. tid. arvsfonden denna inriktning. respektive och ningar. projektverksamheten. funktionshinder målgruppen funktionsnedsättning RBU. Ösa inom eget män. landet. skilda ansökan. erfarenhetsspridning


Utskottsberedning: 2009/10:SoU4

Skrivelse 2008/09:125 (pdf, 1960 kB)

Omröstning 2008/09:SoU25p2 Lagförslagen

Votering: betänkande 2008/09:SoU25 Handel med vissa receptfria läkemedel, förslagspunkt 2 Lagförslagen Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om handel med vissa receptfria läkemedel, 2. lag om ändring i läkemedelslagen 1992:8593. lag om ändring i lagen 1998:531 om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område,

2009-06-11

Omröstning 2008/09:SoU25p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2008/09:SoU25 Handel med vissa receptfria läkemedel, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2008/09:So19. Datum: 2009-06-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 102 1 0 27 m 85 0 0 12 c 21 0

2009-06-11

Proposition 2008/09:212

2008/09:212 till 2004:1682004:168 lin dom lin dom nefropathia att inte lagen. dom. uppstår. domar. till lagen instruktion. för


Utskottsberedning: 2008/09:SoU26
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2008/09:212 (pdf, 182 kB)

Proposition 2008/09:193

2008/09:193 sjukvårdslagen tillsammans medel. utan kommunen, planen. SoL. lagrådsremissen. lider. memorian. tillgodoses. sammanhang. vårdens slagen. överenskommelser. funktionsnedsättning. område. psykisk sjukvården. ens vårdgivare. sjukvård ningen. lagen. av det. sekretessbestämmelser. detta. huvudmännen. fredsställande.


Utskottsberedning: 2009/10:SoU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:193 (pdf, 600 kB)

Omröstning 2008/09:SoU22p2 Riksrevisionens styrelses framställning angående statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg (2008/09:RRS13)

Votering: betänkande 2008/09:SoU22 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten m.m.förslagspunkt 2 Riksrevisionens styrelses framställning angående statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg 2008/09:RRS13 Riksdagen avslår framställning 2008/09:RRS13 punkterna 1-3 och motion 2008/09:So13 av Ylva Johansson m.fl.

2009-05-20

Omröstning 2008/09:SoU24p1 Vissa läkemedelsfrågor

Votering: betänkande 2008/09:SoU24 Läkemedelsfrågor, förslagspunkt 1 Vissa läkemedelsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So203, 2007/08:So204 yrkandena 1-3, 2007/08:So225, 2007/08:So304, 2007/08:So341, 2007/08:So351, 2007/08:So546, 2008/09:So213 yrkande 1, 2008/09:So218 yrkandena 1 och 2, 2008/09:So235, 2008/09:So241,

2009-05-13

Omröstning 2008/09:SoU19p1 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående

Votering: betänkande 2008/09:SoU19 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående, förslagspunkt 1 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 2001:453Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:82 och avslår motionerna 2008/09:So16

2009-05-13

Omröstning 2008/09:SoU21p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2008/09:SoU21 Omreglering av apoteksmarknaden, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2008/09:So15. Datum: 2009-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 98 0 32 m 73 0 0 24 c 20 0

2009-04-29

Omröstning 2008/09:SoU21p4 Inrättande av ett statligt läkemedelsföretag för generika

Votering: betänkande 2008/09:SoU21 Omreglering av apoteksmarknaden, förslagspunkt 4 Inrättande av ett statligt läkemedelsföretag för generika Riksdagen avslår motion 2007/08:So447 yrkande 4 i denna del. Datum: 2009-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-04-29

Skrivelse 2008/09:185

2008/09:185 följande: delområden: sättning. vecklingen. institutionsvård. genomslag. november gärder personer. den. insatser. funktionsnedsättning. jämförelserna. Landsting. tillsyn. brukarnära deras mottagarnas valfrihet. centrum. inom sättning. ting domspsykiatrin, kvalitetsregister. samheter. 4.3.5 satser, återvinna


Utskottsberedning: 2009/10:SoU2 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2008/09:185 (pdf, 673 kB)

Proposition 2008/09:190

2008/09:190 läkemedel inte sument. drivas folkhälsan. på ändringen 18 vårdsapotek, nikotinläkemedel. receptfria legitimerad ningar, yrket. het. medel. läkemedel lydelse. ansvar. propositionen. positionen. kvalitet. område nationella styrelsen. personal, hälsa, dagligvaruhandeln. medel. säkra 2008:129. dukturval.


Utskottsberedning: 2008/09:SoU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:190 (pdf, 1746 kB)

Omröstning 2008/09:SoU17p3 Hälso- och klimatfrågors betydelse i samhällsplanering

Votering: betänkande 2008/09:SoU17 Folkhälsopolitik, förslagspunkt 3 Hälso- och klimatfrågors betydelse i samhällsplanering Riksdagen avslår motion 2008/09:So338. Datum: 2009-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 95 1 34 m 79 0

2009-03-26

Omröstning 2008/09:SoU18p1 Utlåtande om kommissionens grönbok Den europeiska arbetskraften inom vården

Votering: betänkande 2008/09:SoU18 Grönbok: Den europeiska arbetskraften inom vården, förslagspunkt 1 Utlåtande om kommissionens grönbok Den europeiska arbetskraften inom vården Riksdagen lägger utlåtande 2008/09:SoU18 till handlingarna. Datum: 2009-03-25 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1

2009-03-25

Omröstning 2008/09:SoU16p7 Den sociala barn- och ungdomsvården

Votering: betänkande 2008/09:SoU16 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 7 Den sociala barn- och ungdomsvården Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So402 av Solveig Hellquist fp yrkandena 1, 2 och 6-8, 2007/08:So433 av Luciano Astudillo s2007/08:So446 av Agneta Berliner fp2008/09:Ju282 av Mats Gerdau och Helena Bouveng båda

2009-03-25

Omröstning 2008/09:SoU16p1 Vistelsebegreppet

Votering: betänkande 2008/09:SoU16 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 1 Vistelsebegreppet Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So266, 2007/08:So288, 2007/08:So310, 2007/08:So451 och 2008/09:So259. Datum: 2009-03-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-03-25

Omröstning 2008/09:SoU16p5 Lokala resor

Votering: betänkande 2008/09:SoU16 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 5 Lokala resor Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So557 av Eva Olofsson och Elina Linna båda v och 2008/09:So573 av Amineh Kakabaveh vDatum: 2009-03-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-03-25

Omröstning 2008/09:SoU14p1 Kommunernas arbete för att bekämpa våld mot kvinnor m.fl.

Votering: betänkande 2008/09:SoU14 Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, förslagspunkt 1 Kommunernas arbete för att bekämpa våld mot kvinnor m.fl. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju444 yrkandena 15, 17 och 22, 2008/09:Ju467 yrkandena 8, 9, 17 och 18, 2008/09:So299

2009-03-25

Omröstning 2008/09:SoU14p3 Insatser riktade till våldsutövare

Votering: betänkande 2008/09:SoU14 Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, förslagspunkt 3 Insatser riktade till våldsutövare Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju379 yrkande 62, 2008/09:So350 och 2008/09:So443. Datum: 2009-03-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2009-03-25

Omröstning 2008/09:SoU13p10 Ensamstående kvinnors rätt till insemination

Votering: betänkande 2008/09:SoU13 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 10 Ensamstående kvinnors rätt till insemination Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So209 av Carina Hägg s2007/08:So278 av Maria Kornevik Jakobsson och Birgitta Sellén båda c2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. mp yrkande 20, 2007/08:So320

2009-03-19

Paginering