Dokument & lagar (45 786 träffar)

Proposition 2019/20:51

Regeringens proposition 2019/20:51 Totalförsvarsdatalag personuppgiftsbehandling Prop. vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 2019/20:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 november 2019 Stefan Löfven Peter Hultqvist Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: FöU
Sista motionsdag: 2020-01-17

Proposition 2019/20:51 (pdf, 803 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0B3F

Komplettering, Kommenterad dagordning rådet 2019-12-04 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets möte den 10 december 2019 komplettering avseende dagordningspunkten Kommissionens arbetsprogram 2020 Kommenterad dagordning Icke lagstiftande verksamhet 7. Kommissionens arbetsprogram


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0B3F (pdf, 120 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0B3E

Komplettering, Kommenterad dagordning rådet 2019-12-04 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets möte den 10 december 2019 komplettering avseende dagordningspunkten Den fleråriga budgetramen Kommenterad dagordning Lagstiftande verksamhet 3. Den fleråriga budgetramen Diskussionspunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0B3E (pdf, 122 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0B3C

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Den fleråriga budgetramen 20212027 Riktlinjedebatt Icke lagstiftande verksamhet Förberedelser inför Europeiska rådet den 1213 december 2019: slutsatser Diskussion Uppföljning av Europeiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0B3D

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning  Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor Förbindelserna mellan EU och Afrika, inför förberedelserna av de kommande minister- och toppmötena mellan EU och Afrikanska unionen Diskussion Främjande av och skydd


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0ACB

Kommenterad dagordning Rådet REV 2019-12-04 Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Rådets möte sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 9-10 december 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter aIcke lagstiftande verksamhet bLagstiftning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0ACB (pdf, 219 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0ACA

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  ansvarigt statsråd Lena Hallengren Icke lagstiftande verksamhet Välfärdsekonomin nästa steg när det gäller investeringar i hälsa som en viktig komponent i välfärdsekonomin Riktlinjedebatt Europeisk


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D099F

Kommenterad dagordning rådet 2019-12-02 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets möte den 10 december 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter Lagstiftande verksamhet 3. EU:s fleråriga budgetram MFF 2021-2027 Diskussionspunkt Kompletteras senare.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D099F (pdf, 96 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D099D

Kommenterad dagordning Rådet 2019-12-02 Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Rådets möte sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 9-10 december 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter aIcke lagstiftande verksamhet bLagstiftning Offentlig


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D099D (pdf, 197 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D099E

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2019-12-02 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 9 december 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Josep Borrell ta upp


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D099E (pdf, 76 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0851

Rådspromemoria 2019-11-26 Infrastrukturdepartementet Enheten för transportinfrastruktur och planering Rådets möte transportministrarna den 2 december 2019 Information om dagordningspunkt Nummer: 6 Rubrik: Mobilitetspaket I, Direktiv som ändrar direktiv 1999/62 om Eurovinjett vägavgiftsdirektiv Vilken typ av behandling


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0851 (pdf, 69 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0850

Kommenterad dagordning rådet 2019-11-26 Infrastrukturdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte TTE transport 2 december 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev. A punkter 3.Tågpassagerarförordningen Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Allmän inriktning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0850 (pdf, 163 kB)

Skrivelse 2019/20:41

Regeringens skrivelse 2019/20:41 Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära Skr. bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete 2019/20:41 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 november 2019 Stefan Löfven Peter Eriksson Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: Utrikesutskottet Sista motionsdag: 2019-12-13

Skrivelse 2019/20:41 (pdf, 2111 kB)

Proposition 2019/20:47

Regeringens proposition 2019/20:47 Skatt på plastbärkassar Prop. 2019/20:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november 2019 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det införs en punktskatt på plastbärkassar


Utskottsberedning: 2019/20:SkU13
Sista motionsdag: 2019-12-11

Proposition 2019/20:47 (pdf, 621 kB)

Proposition 2019/20:43

Regeringens proposition 2019/20:43 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Prop. Brasilien 2019/20:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november 2019 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: 2019/20:SkU17
Sista motionsdag: 2019-12-11

Proposition 2019/20:43 (pdf, 692 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0654

Kommenterad dagordning rådet 2019-11-25 Infrastrukturdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte TTE transport 2 december 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev. A punkter 3.Tågpassagerarförordningen Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Allmän inriktning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0654 (pdf, 160 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0653

Kommenterad dagordning rådet 2019-11-25 Infrastrukturdepartementet Rådets möte transport, telekommunikationer och energi den 3 december 2019 Kommenterad dagordning Lagstiftande verksamhet 9.Förordningen om integritet och elektronisk kommunikation ePrivacy Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Lägesrapport. Ansvarigt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0653 (pdf, 112 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0652

Kommenterad dagordning rådet 2019-11-25 Infrastrukturdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte energiministrarna den 4 december 2019 Kommenterad dagordning 13.Smart sektorsintegrering: Främjande av ren energi Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Riktlinjedebatt Ansvarigt statsråd:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0652 (pdf, 59 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0651

2019-11-25 Justitiedepartementet EU-nämnden EU-enheten Riksdagen Kopia: Justitieutskottet Kopia: Socialförsäkringsutskottet Kopia: Civilutskottet Kopia: Konstitutionsutskottet Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 23 december 2019. INRIKES FRÅGOR 1. Godkännande av dagordningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0651 (pdf, 214 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0650

Kommenterad dagordning Rådet 2019-11-25 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 5 december 2019 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som presenterades 20 november 2019. 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punkter Lagstiftningsöverläggningar 3.ev.Punktskatter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0650 (pdf, 202 kB)