Dokument & lagar (173 träffar)

nbspDOCPROPERTY quotStatusquotnbsp MERGEFORMAT Information om ratificeringen av reformfördraget m.m. Torsdagen den 6 december 2007 kl. 08.00 med statsrådet Cecilia Malmström Ordföranden Jag förklarar mötet med det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet öppnat. Vi har en mycket enkel föredragningslista. Det


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Information om regeringskonferensen Onsdagen den 19 september 2007 med statssekreterare Nicola Clase Ordföranden God morgon och välkomna till KUU:s första sammanträde efter sommaren Jag hoppas att sommaren har varit lugn och behaglig för utskottets ledamöter, detta

2007-09-19

Överläggning inför ordförandeskapets konsultationer med Sverige den 31 maj 2007 Tisdagen den 29 maj 2007 kl. 12.30 med statssekreteraren Nicola Clase Ordföranden Det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet är öppnat. Vi har en föredragningslista, men innan vi går in på den skulle jag vilja att vi tar beslut


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

2006/07:KUU1 Utkast if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm  2000-08-11 16.42 Information från ordförandeskapets multilaterala konsultationer den 15 maj 2007 Torsdagen den 24 maj 2007 kl. 11.00 med kabinettssekreteraren Frank Belfrage Ordföranden Välkomna till det sammansatta utskottet. Vi är nu på punkt nr 3. Vi


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

2006/07:KUU1 if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm  2000-08-11 16.42 Information om ordförandeskapets bilaterala konsultationer med Sverige Torsdagen den 10 maj 2007 kl. 08.00 med statssekreterare Nicola Clase Ordförande Göran Lennmarker m KUU:s sammanträde är öppnat. Punkt 1, Ordförandeskapets bilaterala konsultationer


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

2006/07:KUU1 DOCPROPERTY Status MERGEFORMAT Överläggning inför ordförandeskapets bilaterala konsultationer med Sverige den 3 maj 2007 Fredagen den 27 april 2007 kl. 08.30 med statssekreterare Nicola Clase Ordföranden God morgon Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets sammanträde är härmed öppnat. Vi har


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

2006/07:KUU1 Utkast if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm  2000-08-11 16.42 Information om reflexionsperioden och det konstitutionella fördraget Tisdagen den 10 april 2007 kl. 08.30 med statsrådet Cecilia Malmström Ordföranden God morgon Välkomna till det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet denna tidiga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets register vid riksmötet 2006/07 Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets register vid riksmötet 2006/07 Betänkande KUU1 EU:s fördrag Utskottets justering 2007-06-14 Förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om EU:s fördrag. Skrivelse 2006/07:85

2007-01-01

(doc, 44 kB)

Skrivelse 2001/02:115

Regeringens skrivelse 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor Skr. 2001/02:115 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för konventet om EU:s framtid som skall förbereda nästa


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2001/02:115 (pdf, 128 kB)

Proposition 2001/02:8

Regeringens proposition 2001/02:8 Nicefördraget Prop. 2001/02:8 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2001 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner Nicefördraget om ändring av Fördraget


Utskottsberedning: 2001/02:KUU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:158

Regeringens proposition 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Prop. 1997/98:158 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Anders Sundström Närings- och handelsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisas en utvärdering som


Utskottsberedning: -1997/98:JoU27 1998/99:MJU3
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1997/98:145

Regeringens proposition 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Prop. 1997/98:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 maj 1998 Thage G Peterson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringens övergripande mål för det

Följdmotioner: 32

Proposition 1997/98:142

Regeringens proposition 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Prop. 1997/98:142 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 1998 Laila Freivalds Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -1997/98:JoU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1997/98:139

Regeringens proposition 1997/98:139 Ändringar i fiskelagen, m.m. Prop. 1997/98:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 12 mars 1998 Thage G Peterson Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att utländska medborgare, som omfattas


Utskottsberedning: --1997/98:JoU24
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1997/98:92

Regeringens proposition 1997/98:92 Ändringar i foderlagen, m.m. Prop. 1997/98:92 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 februari 1998 Lena Hjelm-Wallén Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1985:295 om

Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:91

Regeringens proposition 1997/98:91 Färnebofjärdens nationalpark Prop. 1997/98:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 februari 1998 Göran Persson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en del av Nedre Dalälven med omgivande


Utskottsberedning: -1997/98:JoU28
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:90

Regeringens proposition 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. Prop. 1997/98:90 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Laila Freivalds Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det finns utanför miljöbalken ett stort antal lagar som


Utskottsberedning: --1997/98:JoU20 1997/98:JoU25
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1997/98:48

Regeringens proposition 1997/98:48 Ändringar i livsmedelslagen m.fl. lagar Prop. 1997/98:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 januari 1998 Göran Persson Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i livsmedelslagen


Utskottsberedning: -1997/98:JoU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1997/98:45 Inledning t.o.m kapitel 3

Regeringens proposition 1997/98:45 Miljöbalk Prop. 1997/98:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 december 1997 Göran Persson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en ny balk, miljöbalken, införs. Miljölagstift- ningen


Utskottsberedning: -1997/98:JoU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1997/98:35

Regeringens proposition 1997/98:35 Vissa avgasfrågor Prop. 1997/98:35 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 oktober 1997 Göran Persson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i bilavgaslagen när det gäller det s.k. avgasgodkännandet.


Utskottsberedning: -1997/98:JoU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation