Dokument & lagar (325 träffar)

Omröstning 2005/06:BoU3p3 Tidpunkten för besittningsskyddets inträde vid andrahandsupplåtelse - bostäder

Votering: betänkande 2005/06:BoU3 Avstående från besittningsskydd, förslagspunkt 3 Tidpunkten för besittningsskyddets inträde vid andrahandsupplåtelse bostäder Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo1 yrkande 2. Datum: 2005-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-11-30

Omröstning 2005/06:BoU3p2 Tidsgränsen för överenskommelsen - bostäder

Votering: betänkande 2005/06:BoU3 Avstående från besittningsskydd, förslagspunkt 2 Tidsgränsen för överenskommelsen bostäder Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken i denna del enligt bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:13 i denna del och avslår motion 2005/06:Bo1 yrkande

2005-11-30

Omröstning 2005/06:BoU4p7 Avgränsning av uppdragsverksamheten

Votering: betänkande 2005/06:BoU4 Lantmäteriverksamheten, förslagspunkt 7 Avgränsning av uppdragsverksamheten Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo3 yrkande 4, 2005/06:Bo4 yrkande 2, 2005/06:Bo5 yrkande 2 och 2005/06:Bo6 yrkande 4. Datum: 2005-11-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 m, c,

2005-11-25

Omröstning 2005/06:BoU4p4 Myndighetsutövning och upphandling av förrättningsförberedelser

Votering: betänkande 2005/06:BoU4 Lantmäteriverksamheten, förslagspunkt 4 Myndighetsutövning och upphandling av förrättningsförberedelser Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo3 yrkande 8, 2005/06:Bo4 yrkande 1 och 2005/06:Bo5 yrkande 3. Datum: 2005-11-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m,

2005-11-25

Omröstning 2005/06:BoU4p14 Ortnamnsvården

Votering: betänkande 2005/06:BoU4 Lantmäteriverksamheten, förslagspunkt 14 Ortnamnsvården Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo6 yrkande 1. Datum: 2005-11-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 108 0 0 36 m 0 41 0 14 c 0 16 0

2005-11-25

Proposition 2005/06:30

Regeringens proposition 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner Prop. 2005/06:30 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 november 2005 Göran Persson Morgan Johansson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen presenterar i denna proposition


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:SoU12
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 7

Proposition 2005/06:30 (pdf, 1049 kB)

Proposition 2005/06:5

Regeringens proposition 2005/06:5 Lantmäteriverksamheten Prop. 2005/06:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 september 2005 Göran Persson Mona Sahlin Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisas en utvärdering av den omstrukturering


Utskottsberedning: 2005/06:BoU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2005/06:5 (pdf, 702 kB)

Proposition 2005/06:13

Regeringens proposition 2005/06:13 Avstående från besittningsskydd Prop. 2005/06:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 september 2005 Bosse Ringholm Mona Sahlin Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att kravet på att avtal om avstående


Utskottsberedning: 2005/06:BoU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2005/06:13 (pdf, 390 kB)

Proposition 2005/06:1

Budgetpropositionen för 2006 Förslag till statsbudget för 2006, finansplan skattefrågor och tilläggsbudget m m Regeringens proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 Förslag till statsbudget för 2006, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU1 2005/06:FiU1 2005/06:FiU11 2005/06:FiU2 2005/06:FiU3 2005/06:FiU4 2005/06:FiU5 2005/06:FöU1 2005/06:JuU1 2005/06:KrU1 2005/06:KU1 2005/06:KU11 2005/06:MJU1 2005/06:MJU2 2005/06:NU1 2005/06:NU2 2005/06:NU3 2005/06:NU8 2005/06:SfU1 2005/06:SfU2 2005/06:SkU1 2005/06:SoU1 2005/06:TU1 2005/06:UbU1 2005/06:UbU2 2005/06:UU1 2005/06:UU2 2005/06:UU7 2006/07:FiU20
Riksdagsbeslut (252 förslag): , 252 bifall,

Proposition 2005/06:1 (pdf, 1614 kB)

Proposition 2004/05:169

Regeringens proposition 2004/05:169 Tredimensionell fastighetsindelning Prop. kompletterande lagtekniska frågor 2004/05:169 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 juni 2005 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2005/06:BoU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2004/05:169 (pdf, 363 kB)

Omröstning 2004/05:BOU9p8 Krav på konsekvensbeskrivning

Votering: betänkande 2004/05:BOU9 Ändrade regler för bostadsbidrag, förslagspunkt 8 Krav på konsekvensbeskrivning Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo12 yrkande 2. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 0 28 m 2 0 40 13

2005-06-03

Omröstning 2004/05:BOU9p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2004/05:BOU9 Ändrade regler för bostadsbidrag, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo10 och 2004/05:Bo13. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 0 28 m 0 42 0

2005-06-03

Omröstning 2004/05:BOU9p9 Reformering av bostadsbidragen för att minska marginaleffekterna

Votering: betänkande 2004/05:BOU9 Ändrade regler för bostadsbidrag, förslagspunkt 9 Reformering av bostadsbidragen för att minska marginaleffekterna Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo11 yrkande 4 och 2004/05:Bo12 yrkande 1. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 m, fp, kd Parti

2005-06-03

Omröstning 2004/05:BOU9p2 Höjning av det särskilda bidraget för hemmavarande barn

Votering: betänkande 2004/05:BOU9 Ändrade regler för bostadsbidrag, förslagspunkt 2 Höjning av det särskilda bidraget för hemmavarande barn Riksdagen bifaller proposition 2004/05:112 i denna del och avslår motionerna 2004/05:Fi11 yrkande 6 och 2004/05:Bo11 yrkande 1. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-06-03

Omröstning 2004/05:BOU10p9 Översyn av vissa villkor för allmännyttiga bostadsföretag

Votering: betänkande 2004/05:BOU10 Bostadsförsörjningsfrågor, förslagspunkt 9 Översyn av vissa villkor för allmännyttiga bostadsföretag Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo257 yrkandena 1-4, 5 i denna del, 7 och 8 samt 2004/05:Bo320. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 v

2005-06-01

Omröstning 2004/05:BOU10p7 Bostäder åt utsatta kvinnor

Votering: betänkande 2004/05:BOU10 Bostadsförsörjningsfrågor, förslagspunkt 7 Bostäder åt utsatta kvinnor Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo309 yrkande 7 och 2004/05:Bo313 yrkandena 1 och 2. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-06-01

Omröstning 2004/05:BOU10p1 Avskaffande av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Votering: betänkande 2004/05:BOU10 Bostadsförsörjningsfrågor, förslagspunkt 1 Avskaffande av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo301 yrkande 23 och 2004/05:Bo306 yrkande 21. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti

2005-06-01

Omröstning 2004/05:BOU7p6 Kompensationsprincipen - kompensationsfria förvärv m.m.

Votering: betänkande 2004/05:BOU7 Ändringar i jordförvärvslagen, förslagspunkt 6 Kompensationsprincipen kompensationsfria förvärv m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordförvärvslagen 1979:230 i denna del. Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:53 i denna del och avslår motion 2004/05:Bo9

2005-06-01

Omröstning 2004/05:BOU7p1 Slopande av jordförvärvslagen helt eller delvis m.m.

Votering: betänkande 2004/05:BOU7 Ändringar i jordförvärvslagen, förslagspunkt 1 Slopande av jordförvärvslagen helt eller delvis m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N407 yrkande 5, 2004/05:Bo5 yrkande 2, 2004/05:Bo6 yrkandena 1-3 och 2004/05:Bo7 yrkandena 1-3. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-06-01

Omröstning 2004/05:BOU7p7 Kompensationsprincipen - företräde för fysiska personer

Votering: betänkande 2004/05:BOU7 Ändringar i jordförvärvslagen, förslagspunkt 7 Kompensationsprincipen företräde för fysiska personer Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordförvärvslagen 1979:230 i denna del. Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:53 i denna del och avslår motionerna 2004/05:Bo8

2005-06-01