Dokument & lagar (325 träffar)

Omröstning 2004/05:BOU2p9 Kooperativ hyresrätt - uppräkning av medlemsinsatser vid återbetalning

Votering: betänkande 2004/05:BOU2 Hyresrätt och bostadsrätt, m.m.förslagspunkt 9 Kooperativ hyresrätt uppräkning av medlemsinsatser vid återbetalning Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo235 yrkande 20 och 2004/05:Bo248 yrkande 2. Datum: 2005-01-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 m, c Parti

2005-01-19

Omröstning 2004/05:BOU2p5 Förutsättningarna för vräkning - samrådsförfarande

Votering: betänkande 2004/05:BOU2 Hyresrätt och bostadsrätt, m.m.förslagspunkt 5 Förutsättningarna för vräkning samrådsförfarande Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo3 yrkande 2 och 2004/05:Bo303 yrkandena 5 och 6. Datum: 2005-01-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 c, kd Parti Ja Nej

2005-01-19

Omröstning 2004/05:BOU2p3 Andrahandsuthyrning - besittningsskydd

Votering: betänkande 2004/05:BOU2 Hyresrätt och bostadsrätt, m.m.förslagspunkt 3 Andrahandsuthyrning besittningsskydd Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo277 yrkande 8. Datum: 2005-01-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 0 0 30 m 38 0 0

2005-01-19

Omröstning 2004/05:BOU2p10 Ombildning till bostadsrätt - majoritetsreglerna

Votering: betänkande 2004/05:BOU2 Hyresrätt och bostadsrätt, m.m.förslagspunkt 10 Ombildning till bostadsrätt majoritetsreglerna Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo301 yrkande 14, 2004/05:Bo302 yrkandena 7 och 8, 2004/05:Bo306 yrkande 23 och 2004/05:Bo309 yrkande 2. Datum: 2005-01-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-01-19

Proposition 2004/05:53

Regeringens proposition 2004/05:53 Ändringar i jordförvärvslagen 1979:230 Prop. 2004/05:53 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 december 2004 Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar


Utskottsberedning: 2004/05:BoU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2004/05:53 (pdf, 1054 kB)

Proposition 2004/05:59

Regeringens proposition 2004/05:59 Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och Prop. bygglagen, m.m. 2004/05:59 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 december 2004 Göran Persson Mona Sahlin Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I plan- och bygglagen 1987:10 finns


Utskottsberedning: 2004/05:BoU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:59 (pdf, 358 kB)

Omröstning 2004/05:BOU1p9 Konkurrensen på byggmarknaden

Votering: betänkande 2004/05:BOU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, förslagspunkt 9 Konkurrensen på byggmarknaden Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo235 yrkande 11, 2004/05:Bo275 yrkande 4, 2004/05:Bo301 yrkande 12, 2004/05:Bo304 yrkande 7, 2004/05:Bo306 yrkande 15 och 2004/05:Bo310

2004-12-08

Omröstning 2004/05:BOU1p7 Bostadspolitik för integration

Votering: betänkande 2004/05:BOU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, förslagspunkt 7 Bostadspolitik för integration Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf288 yrkandena 9 och 22, 2004/05:Sf360 yrkande 15, 2004/05:Sf365 yrkande 27, 2004/05:Bo235 yrkande 8, 2004/05:Bo303 yrkande 1 och 2004/05:Bo315

2004-12-08

Omröstning 2004/05:BOU1p3 Målet för bostadspolitiken

Votering: betänkande 2004/05:BOU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, förslagspunkt 3 Målet för bostadspolitiken Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo301 yrkande 1. Datum: 2004-12-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2004-12-08

Omröstning 2004/05:BOU1p26 Bostadsbidragens utformning

Votering: betänkande 2004/05:BOU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, förslagspunkt 26 Bostadsbidragens utformning Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo231 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Bo235 yrkande 19, 2004/05:Bo290, 2004/05:Bo295 yrkande 1 och 2004/05:Bo310 yrkande 25. Datum: 2004-12-08

2004-12-08

Omröstning 2004/05:BOU1p12 Infrastruktur som förutsättning för bostadsbyggande

Votering: betänkande 2004/05:BOU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, förslagspunkt 12 Infrastruktur som förutsättning för bostadsbyggande Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo301 yrkande 8 och 2004/05:Bo310 yrkande 23. Datum: 2004-12-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2004-12-08

Proposition 2004/05:35

Regeringens proposition 2004/05:35 Herrelösa fastigheter samt ansvar för Prop. konkurskostnader 2004/05:35 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 december 2004 Göran Persson Jens Orback Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas frågor om


Utskottsberedning: 2004/05:BoU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2004/05:35 (pdf, 250 kB)

Proposition 2004/05:1 Förslag till statsbudget för 2005, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m.

Budgetpropositionen för 2005 Regeringens proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 Förslag till statsbudget för 2005, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 regeringsformen sitt förslag till


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:BoU1 2004/05:FiU1 2004/05:FiU11 2004/05:FiU2 2004/05:FiU3 2004/05:FiU4 2004/05:FiU5 2004/05:FöU1 2004/05:JuU1 2004/05:KrU1 2004/05:KU1 2004/05:MJU1 2004/05:MJU2 2004/05:NU1 2004/05:NU2 2004/05:NU3 2004/05:SfU1 2004/05:SfU2 2004/05:SkU1 2004/05:SkU9 2004/05:SoU1 2004/05:TU1 2004/05:UbU1 2004/05:UbU2 2004/05:UU1 2004/05:UU2
Riksdagsbeslut (245 förslag): , 245 bifall,

Proposition 2004/05:1 Förslag till statsbudget för 2005, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. (pdf, 1420 kB)

Omröstning 2003/04:BOU13p5 Regeringens lagförslag

Votering: betänkande 2003/04:BOU13 Titel saknas, förslagspunkt 5 Regeringens lagförslag Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ledningsrättslagen 1973:1144Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:136 och avslår motionerna 2003/04:Bo5 yrkande 1, 2003/04:Bo6 yrkande 1, 2003/04:Bo7 i denna del, 2003/04:Bo8,

2004-06-17

Omröstning 2003/04:BOU13p1 Lokaliseringsfrågor m.m.

Votering: betänkande 2003/04:BOU13 Titel saknas, förslagspunkt 1 Lokaliseringsfrågor m.m. Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo5 yrkande 4 och 2003/04:Bo7 i denna del. Datum: 2004-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 128 0 0 16 m 40 0 1

2004-06-17

Omröstning 2003/04:BOU10p1 Regeringens lagförslag

Votering: betänkande 2003/04:BOU10 Bostadsrätt underrättelser till socialnämnden, förslagspunkt 1 Regeringens lagförslag Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen 1991:614Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen 1991:614Därmed bifaller riksdagen proposition

2004-05-26

Omröstning 2003/04:BOU9p3 Vattenskyddsområden

Votering: betänkande 2003/04:BOU9 Ändringar i fastighetsbildningslagens förfaranderegler m.m.förslagspunkt 3 Vattenskyddsområden Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ404 yrkande 7. Datum: 2004-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 129 0 0 15

2004-05-26

Omröstning 2003/04:BOU9p2 Ägarlägenheter och villkoren för bildande av tredimensionella fastigheter

Votering: betänkande 2003/04:BOU9 Ändringar i fastighetsbildningslagens förfaranderegler m.m.förslagspunkt 2 Ägarlägenheter och villkoren för bildande av tredimensionella fastigheter Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo4 yrkandena 1 och 2. Datum: 2004-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m,

2004-05-26

Omröstning 2003/04:BOU8p11 Kommunernas roll som fastighetsägare

Votering: betänkande 2003/04:BOU8 Bostadsförsörjningsfrågor, förslagspunkt 11 Kommunernas roll som fastighetsägare Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo236 yrkande 7 och 2003/04:Bo253 yrkande 14. Datum: 2004-04-21 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2004-04-21

Omröstning 2003/04:BOU8p7 Svarthandel med hyresrätter

Votering: betänkande 2003/04:BOU8 Bostadsförsörjningsfrågor, förslagspunkt 7 Svarthandel med hyresrätter Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo224 yrkande 1 i denna del, 2003/04:Bo231 yrkandena 5 och 6 och 2003/04:Bo236 yrkande 4. Datum: 2004-04-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 c, fp,

2004-04-21