Dokument & lagar (325 träffar)

Omröstning 2003/04:BOU5p1 Jordförvärvslagen

Votering: betänkande 2003/04:BOU5 Fastighetsrättsliga frågor m.m.förslagspunkt 1 Jordförvärvslagen Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N330 yrkande 4, 2003/04:N335 yrkande 7 i denna del och 2003/04:Bo272 yrkandena 1-4. Datum: 2004-03-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 c, kd, mp Parti Ja

2004-03-10

Omröstning 2003/04:BOU4p5 Åtgärder till förmån för fisk

Votering: betänkande 2003/04:BOU4 Naturresursfrågor och vattenrätt, förslagspunkt 5 Åtgärder till förmån för fisk Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ408 yrkandena 28 och 36, 2003/04:Bo227, 2003/04:Bo228 och 2003/04:Bo278. Datum: 2004-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 v Parti Ja Nej

2004-03-04

Omröstning 2003/04:BOU4p3 Tillståndsprövning avseende vindkraftsutbyggnad

Votering: betänkande 2003/04:BOU4 Naturresursfrågor och vattenrätt, förslagspunkt 3 Tillståndsprövning avseende vindkraftsutbyggnad Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo270. Datum: 2004-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 118 0 0 26 m 42 0

2004-03-04

Omröstning 2003/04:BOU4p1 Lokaliseringsfrågor avseende vindkraftsutbyggnad

Votering: betänkande 2003/04:BOU4 Naturresursfrågor och vattenrätt, förslagspunkt 1 Lokaliseringsfrågor avseende vindkraftsutbyggnad Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ493 yrkande 6, 2003/04:MJ408 yrkande 16, 2003/04:MJ433 yrkande 5, 2003/04:N326 yrkandena 2 och 3, 2003/04:N333 yrkande 9 i denna del, 2003/04:Bo214

2004-03-04

Proposition 2003/04:94

Regeringens proposition 2003/04:94 Bostadsrätt underrättelser till socialnämnden Prop. 2003/04:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 februari 2004 Laila Freivalds Lars-Erik Lövdén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i


Utskottsberedning: 2003/04:BoU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2003/04:94 (pdf, 141 kB)

Proposition 2003/04:73

Regeringens proposition 2003/04:73 Inteckningsfrihet vid avstyckning, m.m. Prop. 2003/04:73 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 februari 2004 Laila Freivalds Mona Sahlin Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen ändringar i jordabalken


Utskottsberedning: 2003/04:BoU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2003/04:73 (pdf, 229 kB)

Proposition 2003/04:1

Budgetpropositionen för 2004 Förslag till statsbudget för 2004, finansplan skattefrågor och tilläggsbudget m m Regeringens proposition 2003/04:1 Budgetpropositionen för 2004 Förslag till statsbudget för 2004, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2003/04:1 Budgetpropositionen för 2004


Utskottsberedning: 2003/04:AU1 2003/04:BoU1 2003/04:FiU1 2003/04:FiU11 2003/04:FiU2 2003/04:FiU3 2003/04:FiU4 2003/04:FiU5 2003/04:FöU1 2003/04:JuU1 2003/04:KrU1 2003/04:KU1 2003/04:MJU1 2003/04:MJU2 2003/04:NU1 2003/04:NU2 2003/04:NU3 2003/04:SfU1 2003/04:SfU2 2003/04:SkU1 2003/04:SkU28 2003/04:SoU1 2003/04:TU1 2003/04:UbU1 2003/04:UbU2 2003/04:UU1 2003/04:UU2
Riksdagsbeslut (279 förslag): 1 avslag, 278 bifall,

Proposition 2003/04:1 (pdf, 1508 kB)

Omröstning 2003/04:BOU3p2 Systemet för hyressättning - regleringen för nyproduktion

Votering: betänkande 2003/04:BOU3 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 2 Systemet för hyressättning regleringen för nyproduktion Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo236 yrkandena 2 i denna del och 3, 2003/04:Bo253 yrkande 4, 2003/04:Bo257 yrkande 7 i denna del, 2003/04:Bo263 yrkande 5 och 2003/04:Bo297 yrkande

2003-12-09

Omröstning 2003/04:BOU3p18 Ägarlägenheter - införandet av en ny ägarform

Votering: betänkande 2003/04:BOU3 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 18 Ägarlägenheter införandet av en ny ägarform Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo236 yrkande 6, 2003/04:Bo254 yrkande 1, 2003/04:Bo257 yrkande 3, 2003/04:Bo282 i denna del och 2003/04:Bo297 yrkande 26. Datum: 2003-12-09 Omröstning i sakfrågan

2003-12-09

Omröstning 2003/04:BOU3p1 Systemet för hyressättning - den allmänna lagregleringen

Votering: betänkande 2003/04:BOU3 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 1 Systemet för hyressättning den allmänna lagregleringen Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo236 yrkande 2 i denna del, 2003/04:Bo257 yrkandena 7 i denna del och 18, 2003/04:Bo263 yrkandena 3 och 4 och 2003/04:Bo297 yrkande 19. Datum: 2003-12-09

2003-12-09

Omröstning 2003/04:BOU3p7 Andrahandsuthyrning - rätt till förstahandsavtal

Votering: betänkande 2003/04:BOU3 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 7 Andrahandsuthyrning rätt till förstahandsavtal Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo231 yrkande 2. Datum: 2003-12-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 130 0 0 14

2003-12-09

Omröstning 2003/04:BOU3p10 Andrahandsuthyrning - besittningsskydd

Votering: betänkande 2003/04:BOU3 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 10 Andrahandsuthyrning besittningsskydd Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo252 yrkande 8. Datum: 2003-12-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 130 0 0 14 m 48 0 0

2003-12-09

Omröstning 2003/04:BOU1p5 Bostadspolitikens utformning

Votering: betänkande 2003/04:BOU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering,bostadsförsörjning och byggande, förslagspunkt 5 Bostadspolitikens utformning Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr13, 2003/04:N341 yrkande 8, 2003/04:Bo236 yrkande 1, 2003/04:Bo253 yrkandena 1, 19 och 20, 2003/04:Bo257 yrkande 1, 2003/04:Bo263 yrkandena

2003-12-03

Omröstning 2003/04:BOU1p4 Mål för bostadsbyggandet

Votering: betänkande 2003/04:BOU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering,bostadsförsörjning och byggande, förslagspunkt 4 Mål för bostadsbyggandet Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo235 yrkande 1 och 2003/04:Bo297 yrkande 7 i denna del. Datum: 2003-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 v

2003-12-03

Omröstning 2003/04:BOU1p2 Mål- och resultatredovisningen i budgetpropositionen

Votering: betänkande 2003/04:BOU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering,bostadsförsörjning och byggande, förslagspunkt 2 Mål- och resultatredovisningen i budgetpropositionen Riksdagen godkänner vad bostadsutskottet anfört i avsnittet om mål- och resultatredovisningen i budgetpropositionen. Riksdagen godkänner vad bostadsutskottet

2003-12-03

Omröstning 2003/04:BOU1p8 Konkurrensen i bostadsbyggandet

Votering: betänkande 2003/04:BOU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering,bostadsförsörjning och byggande, förslagspunkt 8 Konkurrensen i bostadsbyggandet Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo226 yrkande 7, 2003/04:Bo242 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Bo253 yrkandena 2, 10 och 11, 2003/04:Bo257 yrkande 11, 2003/04:Bo263 yrkande

2003-12-03

Omröstning 2003/04:BOU1p12 Infrastrukturinvesteringar för ett ökat bostadsbyggande

Votering: betänkande 2003/04:BOU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering,bostadsförsörjning och byggande, förslagspunkt 12 Infrastrukturinvesteringar för ett ökat bostadsbyggande Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo257 yrkande 8. Datum: 2003-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 m, c, fp, kd

2003-12-03

Omröstning 2003/04:BOU2p2 Villkor för bildande av tredimensionella fastigheter

Votering: betänkande 2003/04:BOU2 Tredimensionell fastighetsindelning, förslagspunkt 2 Villkor för bildande av tredimensionella fastigheter Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen 1970:988 i denna del enligt bilaga 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i

2003-10-22

Omröstning 2003/04:BOU2p3 Ägarlägenheter

Votering: betänkande 2003/04:BOU2 Tredimensionell fastighetsindelning, förslagspunkt 3 Ägarlägenheter Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen 1970:988 i denna del enligt bilaga 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen 1970:988 i

2003-10-22

Omröstning 2002/03:BOU10p1 Vissa åtgärder för omstrukturering av kommunala bostadsföretag

Votering: betänkande 2002/03:BOU10 Vissa åtgärder för omstrukturering av kommunalabostadsföretag, förslagspunkt 1 Vissa åtgärder för omstrukturering av kommunala bostadsföretag Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2003 vidta de åtgärder i fråga om omstrukturering av kommunala bostadsföretag som utskottet förordar.

2003-06-04