Dokument & lagar (325 träffar)

Omröstning 2002/03:BOU9p4 Övriga byggstimulerande åtgärder

Votering: betänkande 2002/03:BOU9 Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder ochstudentbostäder, förslagspunkt 4 Övriga byggstimulerande åtgärder Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Bo10 yrkande 5, 2002/03:Bo11 yrkande 3 och 2002/03:Bo12 yrkande 6. Datum: 2003-06-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2003-06-04

Omröstning 2002/03:BOU9p2 Ändrade momsregler för byggande

Votering: betänkande 2002/03:BOU9 Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder ochstudentbostäder, förslagspunkt 2 Ändrade momsregler för byggande Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Bo10 yrkande 2, 2002/03:Bo12 yrkandena 3 och 4 och 2002/03:Bo13 yrkande 2. Datum: 2003-06-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2003-06-04

Omröstning 2002/03:BOU9p1 En ny investeringsstimulans

Votering: betänkande 2002/03:BOU9 Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder ochstudentbostäder, förslagspunkt 1 En ny investeringsstimulans Riksdagen antar regeringens förslag enligt bilaga 2 till lag om kreditering på skattekonto av belopp som beviljats för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder

2003-06-04

Proposition 2002/03:116

Regeringens proposition 2002/03:116 Tredimensionell fastighetsindelning Prop. 2002/03:116 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 maj 2003 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Enligt gällande ordning avgränsas fastigheter med gränslinjer


Utskottsberedning: 2003/04:BoU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2002/03:116 (pdf, 1079 kB)

Omröstning 2002/03:BOU7p8 Svarthandel

Votering: betänkande 2002/03:BOU7 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 8 Svarthandel Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Bo227 yrkande 2, 2002/03:Bo252 och 2002/03:Bo262 i denna del. Datum: 2003-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 118 0 0 26 m 3

2003-04-16

Omröstning 2002/03:BOU7p2 Hyressättningen - regleringen för nyproduktion

Votering: betänkande 2002/03:BOU7 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 2 Hyressättningen regleringen för nyproduktion Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Bo239 yrkande 2, 2002/03:Bo254, 2002/03:Bo267 yrkande 14, 2002/03:Bo290 yrkande 6 och 2002/03:Bo291 yrkande 12. Datum: 2003-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2003-04-16

Omröstning 2002/03:BOU7p14 Bostadsanvisning

Votering: betänkande 2002/03:BOU7 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 14 Bostadsanvisning Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf336 yrkande 20, 2002/03:So363 yrkande 9, 2002/03:Bo262 i denna del och 2002/03:Bo274. Datum: 2003-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 v, mp Parti Ja Nej Avstående

2003-04-16

Omröstning 2002/03:BOU7p1 Hyressättningen - den allmänna lagregleringen

Votering: betänkande 2002/03:BOU7 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 1 Hyressättningen den allmänna lagregleringen Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Bo219 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Bo238 yrkande 12, 2002/03:Bo239 yrkande 1, 2002/03:Bo267 yrkandena 13 och 15 och 2002/03:Bo291 yrkande 13. Datum: 2003-04-16 Omröstning i sakfrågan

2003-04-16

Omröstning 2002/03:BOU8p5 Friköp av tomträtter

Votering: betänkande 2002/03:BOU8 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 5 Friköp av tomträtter Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Bo223 yrkande 8 i denna del och 2002/03:Bo290 yrkande 11. Datum: 2003-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 m, c, fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2003-04-11

Omröstning 2002/03:BOU8p2 Expropriationsersättningen

Votering: betänkande 2002/03:BOU8 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Expropriationsersättningen Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ429 yrkandena 6 och 7, 2002/03:Bo223 yrkande 4 och 2002/03:Bo250. Datum: 2003-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp Parti Ja Nej Avstående

2003-04-11

Omröstning 2002/03:BOU8p1 Expropriationsändamålen

Votering: betänkande 2002/03:BOU8 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Expropriationsändamålen Riksdagen avslår motion 2002/03:Bo223 yrkande 3. Datum: 2003-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m 0 45 0 10 c 0 19

2003-04-11

Omröstning 2002/03:BOU8p9 Jordförvärvslagen

Votering: betänkande 2002/03:BOU8 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 9 Jordförvärvslagen Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ425 yrkande 4, 2002/03:N302 yrkande 16 i denna del, 2002/03:N307 yrkande 5, 2002/03:Bo221 och 2002/03:Bo243. Datum: 2003-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2003-04-11

Omröstning 2002/03:BOU8p7 Ägofredslagstiftningen

Votering: betänkande 2002/03:BOU8 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 7 Ägofredslagstiftningen Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ209 yrkande 2 och 2002/03:MJ423 yrkande 1. Datum: 2003-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24

2003-04-11

Omröstning 2002/03:BOU8p10 Förvärv av permanenthus för fritidsboende

Votering: betänkande 2002/03:BOU8 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 10 Förvärv av permanenthus för fritidsboende Riksdagen avslår motionerna 2002/03:N302 yrkande 16 i denna del, 2002/03:Bo258, 2002/03:Bo259, 2002/03:Bo275, 2002/03:Bo276 och 2002/03:Bo293. Datum: 2003-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2003-04-11

Omröstning 2002/03:BOU4p9 Brottsförebyggande planering

Votering: betänkande 2002/03:BOU4 Planfrågor m.m.förslagspunkt 9 Brottsförebyggande planering Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju366 yrkande 7, 2002/03:Bo266 yrkande 2, 2002/03:Bo267 yrkande 27 och 2002/03:Bo277. Datum: 2003-03-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 c, kd Parti Ja Nej

2003-03-19

Omröstning 2002/03:BOU4p5 Handelsändamålet i detaljplan

Votering: betänkande 2002/03:BOU4 Planfrågor m.m.förslagspunkt 5 Handelsändamålet i detaljplan Riksdagen avslår motionerna 2002/03:L247 yrkande 4, 2002/03:L319 yrkandena 13 och 14, 2002/03:N397 yrkande 4, 2002/03:Bo223 yrkande 9 och 2002/03:Bo290 yrkande 14. Datum: 2003-03-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2003-03-19

Omröstning 2002/03:BOU4p12 Lokalisering av mobiltelefonmaster och kraftledningar, m.m.

Votering: betänkande 2002/03:BOU4 Planfrågor m.m.förslagspunkt 12 Lokalisering av mobiltelefonmaster och kraftledningar, m.m. Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So361 yrkande 5, 2002/03:MJ375 yrkande 5, 2002/03:MJ419 yrkande 5, 2002/03:Bo228, 2002/03:Bo237 yrkande 1, 2002/03:Bo261, 2002/03:Bo265 yrkande 7, 2002/03:Bo268

2003-03-19

Omröstning 2002/03:BOU4p6 Extern handel

Votering: betänkande 2002/03:BOU4 Planfrågor m.m.förslagspunkt 6 Extern handel Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Bo220, 2002/03:Bo241 yrkandena 1-3 och 2002/03:Bo265 yrkande 3. Datum: 2003-03-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 132 0 0 12

2003-03-19

Omröstning 2002/03:BOU4p4 Grönområden m.m.

Votering: betänkande 2002/03:BOU4 Planfrågor m.m.förslagspunkt 4 Grönområden m.m. Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr368 yrkande 2, 2002/03:MJ428 yrkande 21, 2002/03:N397 yrkande 6, 2002/03:Bo213 och 2002/03:Bo267 yrkandena 24, 35 och 44. Datum: 2003-03-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2003-03-19

Proposition 2002/03:98

Regeringens proposition 2002/03:98 Åtgärder för att främja byggande av mindre hyres- Prop. bostäder och studentbostäder 2002/03:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2003 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att främja


Utskottsberedning: 2002/03:BoU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2002/03:98 (pdf, 160 kB)