Dokument & lagar (44 träffar)

Omröstning 2004/05:BOU1p26 Bostadsbidragens utformning

Votering: betänkande 2004/05:BOU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, förslagspunkt 26 Bostadsbidragens utformning Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo231 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Bo235 yrkande 19, 2004/05:Bo290, 2004/05:Bo295 yrkande 1 och 2004/05:Bo310 yrkande 25. Datum: 2004-12-08

2004-12-08

Omröstning 2004/05:BOU1p12 Infrastruktur som förutsättning för bostadsbyggande

Votering: betänkande 2004/05:BOU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, förslagspunkt 12 Infrastruktur som förutsättning för bostadsbyggande Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo301 yrkande 8 och 2004/05:Bo310 yrkande 23. Datum: 2004-12-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2004-12-08

Proposition 2004/05:35

Regeringens proposition 2004/05:35 Herrelösa fastigheter samt ansvar för Prop. konkurskostnader 2004/05:35 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 december 2004 Göran Persson Jens Orback Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas frågor om


Utskottsberedning: 2004/05:BoU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2004/05:35 (pdf, 250 kB)

Proposition 2004/05:1 Förslag till statsbudget för 2005, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m.

Budgetpropositionen för 2005 Regeringens proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 Förslag till statsbudget för 2005, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 regeringsformen sitt förslag till


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:BoU1 2004/05:FiU1 2004/05:FiU11 2004/05:FiU2 2004/05:FiU3 2004/05:FiU4 2004/05:FiU5 2004/05:FöU1 2004/05:JuU1 2004/05:KrU1 2004/05:KU1 2004/05:MJU1 2004/05:MJU2 2004/05:NU1 2004/05:NU2 2004/05:NU3 2004/05:SfU1 2004/05:SfU2 2004/05:SkU1 2004/05:SkU9 2004/05:SoU1 2004/05:TU1 2004/05:UbU1 2004/05:UbU2 2004/05:UU1 2004/05:UU2
Riksdagsbeslut (245 förslag): , 245 bifall,

Proposition 2004/05:1 Förslag till statsbudget för 2005, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. (pdf, 1420 kB)