Dokument & lagar (243 träffar)

Skrivelse 2012/13:101

Bilaga 7 Ordlista Ordlista Anläggningstillgång Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Det är avsikten med innehavet, och inte tillgångens natur, som är avgörande för om tillgången ska klassificeras som anläggningstillgång eller omsättningstillgång. Med stadigvarande menas, när det gäller maskiner,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information
Utskottsberedning:

Skrivelse 2012/13:101 (pdf, 88 kB)

Skrivelse 2012/13:101

Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen och regeringen med undantag för Riksbanken och AP-fonderna samt premiepensionssystemets tillgångar och skulder inklusive


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information
Utskottsberedning:

Skrivelse 2012/13:101 (pdf, 48 kB)

Skrivelse 2012/13:101

prop 2012/13 101 d6 Bilaga 5 Tabellsamling Skr 2012/13:101 BILAGA 5 Utfall för statens budget 20082012 Miljarder kronor Källa: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 3 Skr 2012/13:101 BILAGA 5 Den offentliga sektorns skatteintäkter 20082012 Miljarder kronor Källa: Egna beräkningar. 4 Skr 2012/13:101 BILAGA


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information
Utskottsberedning:

Skrivelse 2012/13:101 (pdf, 161 kB)

Skrivelse 2012/13:101

Bilaga 4 Sammanställning av slutbehandlade effektivitetsrapporter Skr 2012/13:101 BILAGA 4


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information
Utskottsberedning:

Skrivelse 2012/13:101 (pdf, 48 kB)

Proposition 2012/13:6

Prop. 2012/13:6 Bilaga 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fördrag mellan Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:6 (pdf, 695 kB)

Proposition 2012/13:1

Samhällsplanering, 18 bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 18 Förslag till statens budget för 2013 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 9 2 Lagförslag.11 2.1 Förslag till lag om


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 747 kB)

Proposition 2012/13:1

Ekonomisk trygghet 12 för familjer och barn PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 12 Förslag till statens budget för 2013 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 7 2 Lagförslag.9 2.1 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken 9 3 Ekonomisk trygghet för


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 422 kB)

Proposition 2012/13:1

Ekonomisk trygghet 11 vid ålderdom PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 11 Förslag till statens budget för 2013 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 7 2 Lagförslag.9 2.1 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken 9 3 Ekonomisk trygghet vid ålderdom.11 3.1 Omfattning.11


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 363 kB)

Proposition 2012/13:1

Internationell 5 samverkan PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 5 Förslag till statens budget för 2013 Internationell samverkan Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 7 2 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan.9 2.1 Omfattning.9 2.2 Utgiftsutveckling 10 2.3 Mål 11 2.4 Resultatredovisning 11 2.4.1


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 655 kB)

Proposition 2012/13:1

Rättsväsendet 4 PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 4 Förslag till statens budget för 2013 Rättsväsendet Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 7 2 Rättsväsendet.9 2.1 Utgiftsområdets omfattning 9 2.2 Utgiftsutveckling 10 2.3 Mål för utgiftsområdet 11 2.4 Politikens inriktning.11 2.4.1 En politik


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 932 kB)

Proposition 2012/13:1

Skatt, tull och 3 exekution PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 3 Förslag till statens budget för 2013 Skatt, tull och exekution Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 5 2 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution 7 2.1 Omfattning 7 2.2 Utgiftsutveckling 7 2.3 Mål för utgiftsområdet 8 2.4 Politikens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 236 kB)

Proposition 2012/13:1

Budgetproposition för 2013 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Samhällsekonomi och 2 finansförvaltning PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Förslag till statens budget för 2013 Samhällsekonomi och finansförvaltning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 11 2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 1620 kB)

Proposition 2012/13:1

Rikets styrelse 1 PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 1 Förslag till statens budget för 2013 Rikets styrelse Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 9 2 Lagförslag.11 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen 1999:1209 om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen.11 3 Utgiftsområde


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 1526 kB)

Proposition 2012/13:1

Bilaga 9 Minnesgåvor Bilaga till avsnitt 6.3 PROP. 2012/13:1 BILAGA 9 Bilaga 9 Minnesgåvor Innehållsförteckning 1.Sammanfattning av promemorian Höjd värdegräns för skattefrihet för minnesgåvor.5 2. Promemorians lagförslag 6 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen 1999:1229 6 3. Förteckning över remissinstanserna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 87 kB)

Proposition 2012/13:1

Budgetproposition för 2013 Utgiftsområde 22 Kommunikationer Kommunikationer 22 PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Förslag till statens budget för 2013 Kommunikationer Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 9 2 Kommunikationer 13 2.1 Omfattning.13 2.2 Utgiftsutveckling 13 2.3 Skatteutgifter.14 3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 1833 kB)

Proposition 2012/13:1

Energi 21 PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 21 Förslag till statens budget för 2013 Energi Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 7 2 Mål och resultat 9 2.1 Omfattning.9 2.2 Utgiftsutveckling 10 2.3 Skatteutgifter.11 2.3.1 Skattesanktioner.12 2.4 Resultatredovisning 13 2.4.1 Energi.13 2.4.2


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 1093 kB)

Proposition 2012/13:1

Allmän miljö- och 20 naturvård PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 20 Förslag till statens budget för 2013 Allmän miljö- och naturvård Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 9 2 Allmän miljö- och naturvård 11 2.1 Omfattning.11 2.2 Utgiftsutveckling 11 3 Miljöpolitik.13 3.1 Omfattning.13 3.2 Utgiftsutveckling


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 1231 kB)

Proposition 2012/13:1

Regional tillväxt 19 PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 19 Förslag till statens budget för 2013 Regional tillväxt Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 7 2 Regional tillväxt.9 2.1 Omfattning.9 2.2 Utgiftsutveckling 10 2.3 Skatteutgifter.11 2.4 Mål 12 2.5 Resultatredovisning 12 2.5.1 Resultat.12


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 1064 kB)

Proposition 2012/13:1

Bilaga 2 Effekterna på de offentliga finanserna av regeringens politik så redovisas de i budgetpropositionen PROP. 2012/13:1 BILAGA 2 Bilaga 2 Effekterna på de offentliga finanserna av regeringens politik så redovisas de i budgetpropositionen Innehållsförteckning 1. Inledning.5 2. Budgetpolitiska mål, statens budget


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 216 kB)

Proposition 2012/13:1

Budgetproposition för 2013 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Kultur, medier, 17 trossamfund och fritid PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 17 Förslag till statens budget för 2013 Kultur, medier, trossamfund och fritid Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 15 2 Utgiftsområde 17 Kultur,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 3173 kB)