Dokument & lagar (739 träffar)

Proposition 2015/16:125

Skuldsanering förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt Regeringens proposition 2015/16:125 Skuldsanering förbättrade möjligheter för Prop. överskuldsatta att starta om på nytt 2015/16:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 mars 2016 Stefan Löfven Morgan


Utskottsberedning: 2015/16:CU19
Riksdagsbeslut (14 förslag): , 14 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2015/16:125 (pdf, 2263 kB)

Proposition 2015/16:54

Regeringens proposition 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande Prop. av nyanlända 2015/16:54 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 november 2015 Stefan Löfven Ylva Johansson Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny


Utskottsberedning: 2015/16:AU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2015/16:54 (pdf, 382 kB)

Proposition 2015/16:51

Regeringens proposition 2015/16:51 Undantag från mervärdesskatt för vissa Prop. posttjänster 2015/16:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ett


Utskottsberedning: 2015/16:SkU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:51 (pdf, 268 kB)

Skrivelse 2015/16:50

Regeringens skrivelse 2015/16:50 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning Skr. av SOS Alarm 2015/16:50 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 november 2015 Stefan Löfven Anders Ygeman Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har granskat om regeringen


Utskottsberedning: 2015/16:FöU4 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2015/16:50 (pdf, 2469 kB)

Proposition 2015/16:5

Genomförande av krishanteringsdirektivet Regeringens proposition 2015/16:5 Genomförande av krishanteringsdirektivet Prop. 2015/16:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 oktober 2015 Stefan Löfven Ibrahim Baylan Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2015/16:FiU17
Riksdagsbeslut (18 förslag): , 18 bifall,

Proposition 2015/16:5 (pdf, 8029 kB)

Skrivelse 2015/16:49

Regeringens skrivelse 2015/16:49 Redovisning av användningen av hemliga Skr. tvångsmedel under år 2014 2015/16:49 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 november 2015 Margot Wallström Anders Ygeman Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen


Utskottsberedning: 2015/16:JuU12

Skrivelse 2015/16:49 (pdf, 2035 kB)

Proposition 2015/16:47

Regeringens proposition 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Regeringens proposition 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 november 2015 Margot Wallström Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2015/16:FiU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:47 (pdf, 222 kB)

Proposition 2015/16:46

Regeringens proposition 2015/16:46 Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Prop. 2015/16:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 november 2015 Margot Wallström Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag till en ändring


Utskottsberedning: 2015/16:CU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2015/16:46 (pdf, 226 kB)

Skrivelse 2015/16:45

Regeringens skrivelse 2015/16:45 Riksrevisionens rapport om tillsyn över Skr. transporter av farligt avfall 2015/16:45 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 november 2015 Margot Wallström Åsa Romson Miljö- och energidepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har


Utskottsberedning: 2015/16:MJU7

Skrivelse 2015/16:45 (pdf, 1261 kB)

Proposition 2015/16:44

Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Regeringens proposition 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkes- Prop. kvalifikationsdirektivet 2015/16:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 2015 Stefan Löfven Helene Hellmark Knutsson Utbildningsdepartementet


Utskottsberedning: 2015/16:UbU6
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2015/16:44 (pdf, 4687 kB)

Proposition 2015/16:43

Regeringens proposition 2015/16:43 Stödboende en ny placeringsform för barn och Prop. unga 2015/16:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 2015 Stefan Löfven Åsa Regnér Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny placeringsform


Utskottsberedning: 2015/16:SoU5
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2015/16:43 (pdf, 1038 kB)

Skrivelse 2015/16:42

Regeringens skrivelse 2015/16:42 Riksrevisionens rapport om transparensen i Skr. skrivelsen Årsredovisning för staten 2014 2015/16:42 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 november 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2015/16:FiU12

Skrivelse 2015/16:42 (pdf, 680 kB)

Proposition 2015/16:41

Regeringens proposition 2015/16:41 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- Prop. och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan 2015/16:41 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 2015 Stefan Löfven Isabella Lövin Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2015/16:41 (pdf, 207 kB)

Proposition 2015/16:40

Regeringens proposition 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära Prop. utbildningsinsatsen i norra Irak 2015/16:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 2015 Stefan Löfven Isabella Lövin Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2015/16:40 (pdf, 175 kB)

Proposition 2015/16:35

Regeringens proposition 2015/16:35 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse Prop. 2015/16:35 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 2015 Stefan Löfven Åsa Romson Miljö- och energidepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring i miljöbalkens


Utskottsberedning: 2015/16:MJU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2015/16:35 (pdf, 189 kB)

Skrivelse 2015/16:34

Regeringens skrivelse 2015/16:34 Riksrevisionens rapport Arktiska rådet vad Skr. Sverige kan göra för att möta rådets utmaningar 2015/16:34 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 29 oktober 2015 Stefan Löfven Margot Wallström Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Arktiska


Utskottsberedning: 2015/16:UU11 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2015/16:34 (pdf, 885 kB)

Proposition 2015/16:10

Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument Regeringens proposition 2015/16:10 Värdepapperscentraler och kontoföring av Prop. finansiella instrument 2015/16:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 oktober 2015 Stefan Löfven Ibrahim Baylan Finansdepartementet


Utskottsberedning: 2015/16:FiU15
Riksdagsbeslut (25 förslag): , 25 bifall,

Proposition 2015/16:10 (pdf, 3335 kB)

Skrivelse 2015/16:182

Regeringens skrivelse 2015/16:182 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 2015/16:182 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2016 Stefan Löfven Isabella Lövin Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Under 2015 har ett unikt ramverk för rättvis


Utskottsberedning: 2016/17:UU5 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2015/16:182 (pdf, 522 kB)

Skrivelse 2015/16:183

Regeringens skrivelse 2015/16:183 Återkallelse av skrivelsen Meddelande om Skr. kommande förslag om ändring i reglerna om 2015/16:183 uttag i näringsverksamhet skr. 2014/15:35 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet 1 Skr.


Utskottsberedning:

Skrivelse 2015/16:183 (pdf, 72 kB)

Proposition 2015/16:171

Regeringens proposition 2015/16:171 Skatteavtal mellan Sverige och Armenien Prop. 2015/16:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: 2016/17:SkU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:171 (pdf, 998 kB)